Ilmaisen sovelluksen tarjoaminen verkossa - onko se verotettavaa?

Palveluvero

Tarjottujen palvelujen tai myytyjen tavaroiden mainostaminen potentiaalisten ostajien keskuudessa on entistä vaikeampaa. Tavaroiden ja palveluiden myynnin lisäämiseksi yrittäjät käyttävät yhä enemmän Internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Yritykset, jotka haluavat rohkaista sekä nykyisiä että tulevia asiakkaitaan ostamaan tuotteitaan, tarjoavat heille ilmaisia ​​sovelluksia tai oppaita Internetissä. Ilmaisen sovelluksen ja oppaiden tarjoaminen verkossa voi olla arvonlisäveron alaista.

Ilmaisen sovelluksen tarjoaminen verkossa

Esitelläksemme ongelman esitämme pohdintojamme esimerkin.

Esimerkki 1.

Arvonlisäverosta vapaa verovelvollinen, joka halusi kannustaa sekä nykyisiä että tulevia asiakkaita käyttämään palvelujaan, toimitti heille siirtohinnoitteludokumentaation laatimiseen liittyvän hakemuksen. Yllä olevan palvelun tarkoituksena on auttaa potentiaalisia asiakkaita selvittämään, onko heidän tarpeen laatia tällainen dokumentaatio. Hakemus sisältää myös tämän asiakirjan laatimiseen tarvittavat tiedot. Yllä oleva sovellus on kaikkien saatavilla ilmaiseksi ilman sisäänkirjautumista. Sen sijoittamisen tarkoituksena on kannustaa yrittäjiä käyttämään veronmaksajien palveluja. Hän harjoittaa kirjanpidon konsultointia, ja sovelluksena on hänen palveluidensa popularisointi. Johtaako tällaisessa tilanteessa sen tarjoaminen tuleville ja nykyisille asiakkaille maksutta verovelvollisen verottamisen tarpeeseen? Analysoidussa esimerkissä verovelvollisen ei tarvitse verottaa palvelua, joka koostuu hakemuksen ilmaisesta toimittamisesta. Alla yritämme perustella kantaamme.

Arvonlisäverollinen toiminta

Artiklan säännöksen mukaisesti. 5 sek. Tavara- ja palveluverosta 11. maaliskuuta 2004 annetun lain (Lakilehti 2016, kohta 710, sellaisena kuin se on muutettuna), jäljempänä "arvonlisäverolaki", 1 momentin 1 momentin 1 kohdan mukaan tavara- ja palveluverolla verotetaan. tavaroiden toimittamiseen vastikkeellisesti ja vastikkeellisten palvelujen tarjoamiseen maan alueella.

Art. 7 sek. 1 §:ssä tarkoitettujen tavaroiden toimituksella. 5 sek. 1 kohdan 1 alakohta on ymmärrettävä tavaran omistajalle kuuluvan määräysvallan siirtymisenä. Tavaralla tarkoitetaan tavaroita ja niiden osia sekä kaikkia energiamuotoja (lain 2 §:n 6 momentti).

Art. 8 sek. Lain 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja palveluja tarjoamalla. 5 sek. Artiklan 1 alakohdan 1 alakohdalla tarkoitetaan luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle tai organisaatioyksikölle, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, suoritettua palvelua, joka ei ole 11 artiklan mukainen tavaran luovutus. 7

ALV:n verotus palvelujen vapaasta tarjonnasta

Art. 8 sek. arvonlisäverolain 2 §:n mukaan maksua vastaan ​​tarjoavana palveluna pidetään myös:

  1. verovelvollisen yrityksen osan muodostavien tavaroiden käyttö muihin tarkoituksiin kuin liiketoimintaan, mukaan lukien erityisesti verovelvollisen tai sen työntekijöiden henkilökohtaisiin tarkoituksiin, mukaan lukien entiset työntekijät, osakkaat, osakkeenomistajat, osakkeenomistajat, osuuskuntien jäsenet ja heidän perheenjäsenensä, jäsenet oikeushenkilön, yhdistyksen jäsenen, jos verovelvollisella oli oikeus alentaa maksettavan veron määrää kokonaan tai osittain näiden tavaroiden tai niiden osien hankinnasta, maahantuonnista tai valmistuksesta maksettavan veron määrällä;

  2. verovelvollisen tai sen työntekijöiden, mukaan lukien entiset työntekijät, osakkaat, osakkeenomistajat, osakkeenomistajat, osuuskuntien jäsenet ja heidän kotitalousjäsenensä, oikeushenkilöiden hallintoelinten jäsenet, yhdistyksen jäsenet, henkilökohtaisiin tarkoituksiin tarkoitettujen palvelujen ilmainen tarjoaminen ja kaikki muut palvelut maksutta muihin tarkoituksiin kuin verovelvollisen liiketoimintaan.

Ottaen huomioon edellä mainitut lain säännökset, sillä, mihin tarkoitukseen se on suoritettu, on merkitystä vastikkeetta suoritetun palvelun verotuksen kannalta. Meidän tapauksessamme ilmaisen sovelluksen tarjoaminen verkossa liittyy harjoitettuun liiketoimintaan.Hakemuksen toimittamisen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta verovelvollisen palveluita kohtaan. On huomattava, että verovelvollisella ei ollut oikeutta alentaa myyntiveroa ostoihin sisältyvällä verolla. Edellä olevaan viitaten on todettava, että verovelvollisen sähköisen siirtohinnoitteluasiakirjan laatimista koskevan hakemuksen toimittaminen ei ole arvonlisäveron alaista.

Yllä olevan kannan vahvistaa Verohallinnon johtajan 4.4.2017, numero 0461-ITPP2.4512.125.2017.1.AK, tulkinta:

Tapauksen tosiseikkojen analyysi asiaan sovellettavien säännösten yhteydessä antaa meille mahdollisuuden päätellä, että tilanteessa, jossa sinulla ei ollut oikeutta alentaa maksettavaa veroa ostoihin sisältyvän veron määrällä luomisen yhteydessä. Sivuston kohdasta ilmaista verkkosovellusta ja oppaita ei veroteta tavaroiden ja palveluiden verolla art. 5 sek. Lain 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuina maksullisina palveluina. 8 sek. 2 §.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yllä olevassa tapauksessa ilmaisen sovelluksen asettaminen saataville verkossa ei aiheuta arvonlisäverovelvollisuutta. Tässä vaiheessa on syytä muistaa, että esitetyssä esimerkissä verovelvollisella ei ollut oikeutta alentaa myyntiveroa sovelluksen oston yhteydessä. Siten tällaisten sovellusten tarjoaminen voi olla loistava tapa mainostaa palveluitamme ja tuotteitamme.