Perheenjäsenen sairausvakuutus ja yrittäjän rekisteristä poistaminen

Palvelus

Sairausvakuutuksen piiriin kuuluminen antaa kansalaisille oikeuden käyttää julkista terveydenhuoltopalvelua. Kaikilla ei kuitenkaan ole oikeutta sairausvakuutukseen. Tällaisessa tilanteessa tällaisesta henkilöstä tulee ensin ilmoittaa perheenjäsenensä sairausvakuutukseen. Lue yrittäjän rekisteristä poistamisen vaikutuksista perheenjäsenen sairausvakuutukseen.

 

Perheenjäsenen sairausvakuutus - hakemus

Art. Julkisista varoista rahoitettavista terveydenhuoltopalveluista annetun lain 67 3 momentin mukaan jokainen pakollisen sairausvakuutuksen piirissä oleva on velvollinen ilmoittamaan perheenjäsenilleen, joilla ei ole omaa sairausvakuutusoikeutta.

Perheenjäseniksi katsotaan seuraavat henkilöt:

  • omat lapset - 18-vuotiaaksi tai 26-vuotiaaksi asti, jos he vielä opiskelevat, tai ilman ikärajaa, jos heillä on vakavan vamman todistus;

  • puoliso;

  • vanhemmat tai isovanhemmat (ylenevät sukulaiset), jotka asuvat samassa taloudessa vakuutetun kanssa.

Perheenjäsenen sairausvakuutushakemus tehdään ZUS ZCNA -hakemusilmoituksella. Henkilöt, jotka eivät itse hae vakuutusta (työntekijät), ovat velvollisia ilmoittamaan ja toimittamaan perheenjäsenensä tiedot maksunmaksajalle. Ihmiset, jotka ilmoittavat itsestään (esim. yrittäjät) tekevät sen itse.

Perheenjäsenen sairausvakuutus ja yrittäjän rekisteristä poistaminen

Yritystoiminnan aikana yrittäjä poistuu toistuvasti vakuutuksista ja rekisteröityy uudelleen. Tämän seurauksena monet ihmiset miettivät, pitäisikö heidän perua rekisteröinti ja hakea uudelleen sairausvakuutusta perheenjäsenille joka kerta.

Jokainen vakuutetun rekisteristä poistaminen ei liity velvollisuuteen poistaa ilmoitetut perheenjäsenet. Perheenjäseniä ei pääsääntöisesti pitäisi poistaa rekisteristä, jos vakuutetun rekisteristä poistaminen ei katkaise sairausvakuutuksen jatkuvuutta. Tämä koskee rekisteröinnin poistamista ja rekisteröintiä, jotka tapahtuvat samana päivänä ja sisältävät muun muassa:

  • vakuutusnimikekoodin muutoksella;

  • maksujen järjestelmän muutoksella (esim. vapaaehtoisen sairausvakuutuksen hakeminen);

  • vakuutusoikeuden koodin muutoksella työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeen saamisen osalta.

Perheenjäseniä ei tule poistaa sairausvakuutuksesta, jos vakuutetun rekisteristä poistaminen ei muuta vakuutusnimikettä.

Esimerkki 1.

Yrittäjä rekisteröi lapsensa sairausvakuutukseen. 1. lokakuuta 2019 maksuetuuksien aika päättyi, joten yrittäjän tulee:

  • poistumaan ZUS ZWUA -ilmoituksesta 1.10.2019 vakuutusnimikkeellä 05 70 XX;

  • Ilmoittaudu vakuutukseen ZUS ZUA -ilmoituksella 1.10.2019 vakuutusnimikkeellä 05 10 XX.

Tällaisessa tilanteessa yrittäjän ei pitäisi poistaa lapsiaan sairausvakuutuksesta ZUS ZCNA -ilmoituksessa. On kuitenkin muistettava, että yllä oleva sääntö ei koske tilanteita, joissa vakuutusnimike muuttuu.

Esimerkki 2.

Krzysztof ja hänen kumppaninsa pitivät parisuhdetta, minkä vuoksi hänet rekisteröitiin vakuutusyhtiöksi sosiaalivakuutuslaitoksessa koodilla 05 10 XX yrittäjänä. Hänen sairausvakuutukseensa oli määrätty vaimo. 1. lokakuuta 2019 Mr. Tällaisessa tilanteessa ZUS:n vakuutuksesta poistettaessa (yrityksen sulkemisen vuoksi) perheenjäsenet poistuvat automaattisesti rekisteröinnistä. Kun Mr. Krzysztof rekisteröidään vakuutussopimukseksi urakoitsijaksi koodilla 04 10, hänen vaimonsa on rekisteröidyttävä uudelleen sairausvakuutukseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että perheenjäsenten poistaminen sairausvakuutuksesta riippuu pääasiassa siitä, muuttuuko sairausvakuutuksen nimi ja onko vakuutetun vakuutuskausien välillä ollut taukoa.