Ulkomailla työskentelevien puolalaisten sosiaalivakuutus

Palvelus

Pakollinen sosiaalivakuutus Puolassa koskee kaikkia Puolan kansalaisia, joilla on oikeus vakuutukseen maan alueella, sekä niitä, jotka työskentelevät ulkomailla puolalaisissa yrityksissä. Jos puolalainen työllistää puolalaisen yksikön ulkomailla, sosiaalivakuutusvelvollisuus ulkomailla voidaan sulkea pois kansainvälisen sopimuksen, jonka osapuoli Puola on, tai yhteisön lainsäädännön nojalla.

Samoin kuin Puolan alueella työskentely on Puolan kansalaisten työllistäminen ulkomailla Puolan diplomaatti- ja konsuliedustustoissa, pysyvissä edustustoissa Yhdistyneissä Kansakunnissa ja muissa edustustoissa tai erityisedustustoissa sekä muissa Puolan edustustoissa, laitoksissa tai yrityksissä, ellei kansainväliset sopimukset määräävät toisin.

Sosiaaliturva ulkomailla – puolalaisen työnantajan lähete

Ulkomailla työskenteleville Puolan kansalaisille sovellettavan vakuutuslainsäädännön määräävät kolme tilannetta.

Sovellettavan lainsäädännön määrittäminen EU-säädösten perusteella

Tämä tapaus koskee Euroopan unionin/Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ja Sveitsissä työskenteleviä puolalaisia.

Euroopan sosiaaliturvajärjestelmän perusperiaatteen mukaan sovelletaan periaatetta yhden pakollisen sosiaaliturvajärjestelmän yksinomaisesta soveltamisesta. Ratkaiseva tekijä on työpaikka, eli henkilö, joka muuttaa EU:n/ETA:n ja Sveitsin sisällä töihin, kuuluu vain yhteen jäsenvaltioon sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin (sovellettavan lain yhtenäisyyden periaate). Työpaikan periaatteesta on poikkeuksia lähinnä lähetettyjen työntekijöiden osalta, joihin on mahdollista soveltaa lähettävässä maassa sovellettavaa lainsäädäntöä tietyksi ajaksi tehdessään työtä toisessa maassa. Tämä vaatii kuitenkin lisäehtoja.

Sopivan lainsäädännön määrittäminen Puolan muiden maiden kanssa tekemien kansainvälisten sopimusten perusteella

Puolalaisten tapaus, joka työskentelee maassa, jonka kanssa Puolaa sitoo kansainvälinen sopimus.

Tässä tapauksessa sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa työ suoritetaan. On kuitenkin olemassa poikkeuksia, kun sopimuksen määräykset sallivat Puolan lainsäädännön soveltamisen.

Sosiaaliturvaa koskevien kansainvälisten sopimusten sovellettavan lainsäädännön määrittelyä koskevien määräysten tarkoituksena on:

  • välttää tilanne, jossa henkilö ei kuulu sosiaaliturvan piiriin missään maassa,
  • estää henkilöä joutumasta kaksinkertaisen vakuutuksen piiriin - työskentelymaassa ja asuinmaassa.

Puolan tasavallan perustuslain mukaan ratifioidut kansainväliset sopimukset ovat osa kansallista oikeusjärjestystä ja niitä sovelletaan suoraan. Ratifioitu sopimus on etusijalla kansalliseen lainsäädäntöön nähden (säädöksessä ilmaistulla ennakkosuostumuksella).

Pakollinen sosiaaliturva säilyy siinä maassa, jossa työ tehdään. Tästä säännöstä on myös poikkeuksia. Jokaisessa sopimuksessa on poikkeus lähetettyjen työntekijöiden osalta.

Lähetetty työntekijä on henkilö, joka:

  • työnantaja lähettää hänet väliaikaisesti toisen maan alueelle tekemään työtä tälle työnantajalle,
  • se lähetetään osana työsuhdetta lähettävän työnantajan kanssa,
  • jatkaa toimintaansa lähettävän työnantajan rakenteissa, on hänen ohjeidensa alainen suorittamiensa toimintojen ajasta, paikasta ja tyypistä,
  • tähän työnantaja ohjaa palkkavaatimuksensa.

Myös työnantajan on täytettävä lähettämisen ehdot. Ratkaisevaa on, harjoittaako työpaikka yleensä taloudellista toimintaa maan alueella:

  • onko sillä pääkonttori ja hallinto Puolassa,
  • harjoittaako hän liiketoimintaa Puolan alueella kaupparekisteriin - elinkeinonharjoittajarekisteriin tehdystä merkinnästä johtuvassa laajuudessa,
  • Työllistääkö hän tähän toimintaan ulkomaille määrättyjen lisäksi muita ihmisiä.

Edellä olevia sääntöjä sovelletaan sovellettavan lainsäädännön määrittämiseen kaikissa sosiaaliturvaa koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Soveltuvan lainsäädännön määrittäminen työskennellessäsi ei-sopimusmaissa

Viimeinen tapaus koskee puolalaisia, jotka työskentelevät maissa, joiden kanssa Puola ei ole tehnyt kansainvälistä sopimusta, tai EU:n/ETA:n ja Sveitsin ulkopuolelta.

Online-vinkkejä

Onko sinulla yritystä ja sinulla on kysyttävää?

Hyödynnä Yrittäjän oppaan asiantuntijaneuvoja

Verkkoneuvonta yrityksille

Jos työsuhde on edelleen olemassa Puolassa kolmannessa maassa työskennellessä, sosiaaliturvavelvollisuus syntyy Puolassa. On mahdollista, että vakuutusmaksut on maksettava myös siinä maassa, jossa työ tehdään. Tästä syystä sosiaaliturva voi olla kaksinkertainen.

Puolalaiset työntekijät voivat työllistyä ulkomaille puolalaisten työnantajien kautta, he voivat myös työskennellä suoraan ulkomaisissa yksiköissä.

Sosiaalivakuutus ulkomailla - työskentely suoraan ulkomaisissa yksiköissä

Jos henkilöt ryhtyvät työhön suoraan ulkomaisiin yksiköihin ilman puolalaisten työnantajien välitystä, he ovat sen maan sosiaalivakuutuslain alaisia, jossa he työskentelevät. Tällaiset henkilöt voivat liittyä vapaaehtoiseen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevakuutukseen Puolassa. Ihmiset, jotka ilmoittavat itsestään paikalliseen ZUS-yksikköön, maksavat myös vakuutusmaksunsa.