Sinun e-PIT, eli kenelle toimisto laatii vuosittaisen veroilmoituksen vuonna 2021?

Verkkosivusto

Jokainen tuloa ansaitseva on velvollinen tekemään vuosittaisen veroilmoituksen verovuoden päätyttyä. Sillä ei ole väliä, onko kyseessä yksityinen elinkeinonharjoittaja luonnollinen henkilö, yhtiömies, kaupallinen yhtiö tai työstä palkkaa saava työntekijä. Koska vuosittaisen veroilmoituksen laatiminen on yleinen velvollisuus, valtiovarainministeriö on ottanut vuodesta 2019 alkaen käyttöön "Sinun e-PIT" -palvelun, jonka avulla virasto täyttää vuosittaisen veroilmoituksen. eikä veronmaksajien toimesta, kuten ennen. Kuka voi käyttää "Sinun e-PIT" -palvelua ja mitä se tarkalleen on? Katsotaanpa se!

Mikä on "Sinun e-PIT" -palvelu?

Valtiovarainministeriö haluaa toteuttaa 3xP-strategiaa eli yksinkertaisia, läpinäkyviä ja ystävällisiä veroja ja siten vastata veronmaksajien odotuksiin. Koska vuonna 2018 virastot saivat noin osan vuosittaisista veroilmoituksista sähköisessä muodossa, valtiovarainministeriö meni askeleen pidemmälle ja helpotti veronmaksajien tiliä veroviranomaisten kanssa. Siksi lanseerattiin "Sinun e-PIT" -palvelu, jonka ansiosta verovelvollisen vuosiselvitykseen liittyvä velvollisuus on pienentynyt minimiin, koska veronmaksajan tilillä Veroportaalissa on veroviraston täyttämä vuosittainen veroilmoituslomake. .

5.6.2020 annetun lain muuttamisesta henkilöverolain, yhteisöverolain, tietyistä luonnollisten henkilöiden ansaitsemista tuloista annetusta tuloverolaista sekä eräistä muista laeista verovelvollisilla on mahdollisuus laatia oikaisu heidän veroilmoituksensa vuosiveroilmoituksen Twój e-PIT -palvelulla 1.7.2020 alkaen. Muutosten syöttäminen ja tallentaminen vuosittaiseen veroilmoitukseen vastaa verovelvollisen tekemää oikaisua.

Kuka voi käyttää "Sinun e-PIT" -palvelua?

"Sinun e-PIT" -palvelu otettiin veronmaksajien käyttöön 15.2.2019 alkaen. Siksi veronmaksajat voisivat käyttää sitä tehdäkseen ALV-ilmoituksen vuodelta 2018. Yrittäjät kysyvät itseltään jatkuvasti: onko palvelu kaikkien saatavilla? Valtiovarainministeriö on tältä osin ottanut käyttöön jaon PIT-37- ja PIT-38-lomakkeilla vuosittaisen veroilmoituksen antaviin verovelvollisiin ja PIT-36, PIT-36L, PIT-28 perusteella selvittäviin yrittäjiin. Vuonna 2021 PIT-37 tai PIT-38:n piiriin kuuluvat verovelvolliset saattoivat ilmoittaa PIT-veronsa käyttämällä uutta valtiovarainministeriön tarjoamaa palvelua.

Jos Verohallinnolla on ns Verovelvollisen KAS-yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), hän saa tiedot laaditusta veroilmoituksesta, joka on saatavilla Veroportaalissa. Verovelvollinen pääsee käsiksi viranomaisen laatimaan ilmoitukseen ja voi tehdä oikaisuja itse ja lähettää sen toimistoon, ladata virallisen ilmoituksen vastaanottoilmoituksen ns. UPO.

"Sinun e-PIT" - mistä toimisto saa tiedot vuosittaisen veroilmoituksen täyttämistä varten?

Veronmaksajien vuosittaisen veroilmoituksen täyttämiseen "Sinun e-PIT" -palvelulla toimisto käyttää KAS:n keräämiä tietoja ja ulkopuolisten laitosten rekistereitä eli:

 • maksajilta saadut tiedot,
 • viime vuoden veroilmoitukset (esim. lasten verohelpotukset).
 • maksajilta saadut tiedot,
 • tiedot verovelvollisen maksamista ALV-ennakoista,
 • tiedot valtion rekistereistä, esim. KSI ZUS, PESEL jne.

Yritystoiminnan vuosipalautuksiin veronmaksajien on syötettävä manuaalisesti tiedot tietyn vuoden tuloista ja verovähennyskelpoisista kustannuksista. Veroviraston täyttämän veroilmoituksen voi tarkistaa ja hyväksyä ilman muutoksia tai muokkauksia, esimerkiksi ottamalla käyttöön toisen OPP:n, josta halutaan siirtää 1 % verostaan. Jos verovelvollinen ei tee mitään, eli ei hyväksy täytettyä veroilmoitusta, se katsotaan automaattisesti hyväksytyksi verokauden lopussa.

"Sinun e-PIT" -palvelun käyttöönoton edut

"Sinun e-PIT" -palvelu tuo veronmaksajille useita etuja, kuten:

 • virasto laatii verovelvolliselle vuosittaisen veroilmoituksen,
 • verovelvollinen voi tarkistaa laaditun ilmoituksen ja tehdä siihen muutoksia,
 • helpommin selvitys - tietojen lataaminen KAS-tietojärjestelmistä ja muista valtion rekistereistä poistaa velvollisuuden toimittaa Verovirastolle asiakirjat, jotka vahvistavat oikeuden saada vähennys tai vähennys,
 • verovelvollisen ei tarvitse allekirjoittaa veroilmoitusta - jos hän hyväksyy veroviraston täyttämän ilmoituksen eikä saa verohelpotuksia ja -vähennyksiä,
 • vuosittainen veroilmoitus toimitetaan aina sovellettavassa määräajassa.

Veronmaksajat, jotka eivät halua käyttää "Sinun e-PIT" -palvelua tilien selvittämiseen veroviraston kanssa, voivat käyttää olemassa olevia ilmoituksen jättökanavia eli paperilla tai sähköisessä muodossa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Vuosittaisen veroilmoituksen ja "Sinun e-PIT" -palvelun toimittamisen määräaika

1.1.2019 alkaenALV-lain muutoksen myötä vuosittaisten veroilmoitusten toimittamisen määräaika on muuttunut. Artiklan uuden sanamuodon vuoksi 45 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan verovelvollisen on toimitettava vuosittainen veroilmoitus edelliseltä verovuodelta verovuotta seuraavan vuoden helmikuun 15. ja 30. huhtikuuta välisenä aikana. Ennen helmikuun 15. päivää annettujen vuosiilmoitusten oletettiin toimitetuiksi helmikuun 15. päivänä.

Esimerkki 1.

Anna on harjoittanut yleisten sääntöjen mukaan verotettavaa yritystä 5 vuoden ajan. Verovuoden päätyttyä hän antaa vuosittaisen veroilmoituksen aina uuden verovuoden ensimmäisellä viikolla eli viimeistään 7.1. Täyttääkö Anna ilmoitusvelvollisuuden antamalla vuosittaisen veroilmoituksen vuodelta 2020 tällaisena päivänä?

Ennen helmikuun 15. päivää annettu vuosittainen veroilmoitus katsotaan pääsääntöisesti jätetyksi vasta 15. helmikuuta. Näin ollen ilmoituksen antaminen ennen tätä päivämäärää on oikein ja Anna täyttää ilmoitusvelvollisuutensa, mutta hänen vuosiilmoituksensa katsotaan hyväksytyksi vasta 15.2.2021.

Hyväksytty luonnos henkilötuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta toi myös merkittäviä muutoksia 1.1.2019 alkaen lakiin tiettyjen luonnollisten henkilöiden ansaitsemien tulojen kiinteämääräisestä tuloverosta. Artiklan sanamuodon mukaisesti. 21 sek. Kiinteämääräisestä tuloverosta annetun lain 2 momentin 2 kohdan mukaan kertakorvauksena maksavan verovelvollisen on toimitettava vuosittainen veroilmoitus helmikuun 15. päivän ja helmikuun lopun välisenä aikana. Tämä tarkoittaa, että vuosittaisen veroilmoituksen jättämisen määräaikaa on jatkettu edellisen vuoden tammikuun 30. päivästä helmikuun viimeiseen päivään.

Esimerkki 2.

Herra Jan johtaa yritystä XYZ ja maksaa kertakorvauksena. Hän huomasi 1.2.2021, ettei ollut jättänyt vuosittaista veroilmoitusta vuodelta 2020. Kantaako herra Jan seuraukset, jos hän ei ole toimittanut PIT-28:aa 31. tammikuuta 2021 mennessä?

Tiettyjen luonnollisten henkilöiden tulojen kiinteämääräisestä tuloverosta annetun lain muutoksen yhteydessä Janilla on aikaa toimittaa vuoden 2020 veroilmoitus helmikuun loppuun mennessä (vuonna 2021 1. maaliskuuta, koska 28.2. osuu sunnuntaisin).

Lue lisää vuosipalautuksista ja Your e-PIT -palvelusta:
- e-PIT-palvelusi eli toimiston vuosittaisen veroilmoituksen selvitys
- Vero-mikrotili ALV-, PIT- ja CIT-selvityksiin
- Onko sinulla yritystä ja työskenteletkö kokopäiväisesti? Tarkista, mikä PIT täytetään!
- Yrittäjien tilityspäivät vuoden lopussa

E-PIT ja kirjanpito wfirma.pl-järjestelmässä

Loppuvuoden raportointivelvoitteiden täyttämiseksi yrittäjien ei tarvitse kirjautua valtiovarainministeriön tarjoamille ulkoisille alustoille. Wfirma.pl-järjestelmän avulla on mahdollista laatia vuosittainen veroilmoitus PIT-28, PIT-36 tai PIT-36L harjoitetusta liiketoiminnasta. Veroilmoituslomake täytetään automaattisesti tiedoissa olevien tietojen ja maksettujen ZUS-maksujen perusteella. Luodaksesi vuosittaisen veroilmoituksen, siirry välilehdelle: ALOITUS »VEROT» VUOSILULOSTUKSET »LISÄÄ ILMOITUS ja valitse tietyn vuoden verotusmuodolle sopiva lomake:

 • Vuosituloveroilmoitus yleisillä ehdoilla (PIT-36),
 • Vuosittainen kiinteä tuloveroilmoitus (PIT-36L),
 • Vuosittainen kiinteä tuloveroilmoitus (PIT-28).

Luotu vuosiveroilmoitus voidaan lähettää suoraan järjestelmästä. Tätä varten riittää, että valitset ne luettelosta ja valitset ylävalikosta Lähetä toimistoon.

Vuosiveroilmoituksen positiivisen lähettämisen jälkeen toimistoon ilmestyy lomakkeen viereen vihreä kirjekuorikuvake, joka tarkoittaa, että voit ladata ns. UPO, eli virallinen kuittivahvistus. Voit tehdä tämän valitsemalla luettelosta vuosittaisen veroilmoituksen ja valitsemalla ylävalikosta vaihtoehto Lataa UPO.