Ketjutransaktiot – mitä muutoksia niiden selvitykseen tulee? (osa 2)

Palveluvero

Irtaimen ja kiinteän tavaran toimitusten tunnistaminen ketjuliiketoimissa määrää alennetun 0 prosentin arvonlisäverokannan tunnustamisen ja soveltamisen tavaroiden viennissä tai yhteisöluovutuksessa.
Ketjukaupan eri osien epäasianmukaisen verotuksen vaikutus voi aiheuttaa monia ongelmia, joiden ratkaisua veroviranomaiset vaativat. Siksi kannattaa tietää tietyntyyppisten ketjukauppojen muutoksista, jotka voivat helpottaa ketjukaupan puolalaisen osan asianmukaista verotusta.

Vienti ja tuonti tapahtuu ketjutapahtumissa nykyisten sääntöjen mukaisesti

Huolimatta yritysten lukuisista EU-neuvostoa kohtaan esittämistä epäilyksistä päätettiin lopulta, että irtaimen ja kiinteän tavaran luovutuksen tunnistaminen ja verotus ketjukaupoissa, joissa yksi tavaran luovutuksista on tavaroiden vienti ja tuonti, säilyy ennallaan.

Siten tavaroiden oikean toimituspaikan tunnistaminen tältä osin ei muutu millään tavalla. Siksi käyttämällä Art. 22 sek. ALV-lain 2 §:n mukaan puolalaiset verovelvolliset tunnistavat edelleen toimituksen (irtaimen tai kiinteän omaisuuden) ja määrittävät tämän perusteella oikeutensa soveltaa 0 % arvonlisäverokantaa.

Toisaalta irtaimen ja kiinteän tavaran toimitusten tunnustamisessa tapahtuu muutoksia ketjutransaktioissa, joissa tavarat siirretään yhden jäsenvaltion alueelta toisen jäsenvaltion alueelle.

Ketjutapahtumat - mitä muutoksia tapahtuu mobiilitoimituksen tunnistamisessa EU:n jäsenvaltioiden osallistuessa

Uusi Art. 22 sek. Arvonlisäverolain 2 a § säätelee jäsenvaltioiden välisen tavaraliikenteen tilannetta. Uutena tässä reseptissä tulee kuitenkin olemaan ns välittäjänä toimiva taho.

Uuden Art. 22 sek. ALV-lain 2c §:n mukaan välittäjänä tulee olemaan muu tavarantoimittaja kuin ensimmäinen tavarantoimittaja, joka kuljettaa tai lähettää tavarat itse tai hänen puolestaan ​​toimivien kolmansien osapuolten avulla.

Tässä ketjukaupan muunnelmassa useat tahot toimittavat saman tavaran siten, että ensimmäinen niistä luovuttaa tavarat ketjukaupan viimeiselle ostajalle ja tavarat kuljetetaan tai lähetetään yhden EU:n alueelta. maasta toiseen EU-maahan.

Muutetussa säännöksessä täsmennetään tarkasti, että mainituissa olosuhteissa saman tavaran lähetys tai kuljetus kohdistetaan vain välittäjälle suoritettuun toimitukseen.

Välittäjän asianmukainen lokalisointi on olennaisen tärkeää, koska tietyn tavaran kuljetus tai lähetys tässä ketjutapahtuman spesifisissä on aina osoitettu sille.

Siirrettävän toimituksen osoittamisperiaatteen lisääminen

Lainsäätäjä ottaa tammikuusta 2020 alkaen käyttöön ns Oletusperiaate, jonka mukaan siirrettävä toimitus liittyy vain välittäjälle suoritettuun liiketoimeen.

Näin ollen, kun ensimmäinen taho luovuttaa tavarat ketjutapahtuman viimeiselle ostajalle (olettaen, että tavarat kuljetetaan tai kuljetetaan yhdestä EU-maasta toiseen EU-maahan), siirrettävä toimitus on välittäjälle suoritettu toimitus. kokonaisuus.

On kuitenkin korostettava, että edellä oleva irtaimen toimituksen oletus on poissuljettu, kun kuljetuksen järjestävä taho on muu kuin välittäjä. Sitten määrätään mobiilitoimitus sen mukaan, kuka järjestää tavaran kuljetuksen tai lähetyksen.

Esimerkki 1

Puolalainen veronmaksaja X toimittaa tavarat saksalaiselle yksikölle Y, joka myy tavarat espanjalaiselle yksikölle Z. Olettaen, että välittäjäyksikkö ei ole ensimmäinen yksikkö, se on tässä tapauksessa saksalainen yhteisö Y.

Siten kuljetuksen ja lähetyksen allokointi on sopiva saksalaiselle yksikölle Y. Siten mobiilitoimitus tapahtuu puolalaisesta yksiköstä X saksalaiselle yksikölle Y ja puolalainen yksikkö ilmoittaa tämän tapahtuman ICS:nä ja entiteetti Y näyttää WNT-tapahtuma vastaanottavan yhteisön EU-maassa Z.

Välittäjäyhteisö Y on velvollinen rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi vastaanottajan Z EU-maassa ja selvittämään tavaran yhteisöhankinnan sekä näyttämään kiinteän toimituksen kotimaana vastaanottajan Z maassa ja hänen edukseen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Välittäjäyksikön on annettava toimittajalle tunnusnumero EU-tapahtumia varten

Uudessa taiteessa. 22 sek. arvonlisäverolain 2b pykälässä otettiin käyttöön tietty poikkeus, eli välitysyhteisön mahdollisuus siirtää ALV-EU-numero (jonka EU-maa on myöntänyt, josta tavara kuljetetaan tai lähetetään) tavarantoimittajalleen tavarantoimittajalleen tietty tavaratoimitus, ja samalla lähetys tai kuljetus on edelleen osoitettu välittäjälle.

Esimerkki 2

Puolalainen veronmaksaja A toimittaa tavarat ranskalaiselle yksikölle B, joka puolestaan ​​myy ne itävaltalaiselle yksikölle C. Olettaen, että välittäjäyksikkö ei ole ensimmäinen yksikkö, se on tässä tapauksessa ranskalainen yksikkö B. Näin ollen kuljetuksen, lähetyksen kohdentaminen sopii ranskalaiselle yksikölle B.

Edellä mainittujen säännösten mukaan on oletettava, että ranskalainen yhteisö B on toimittanut puolalaiselle verovelvolliselle sille Puolassa annetun EU-arvonlisäveronumeron.

Siten puolalainen veronmaksaja näyttää kotimaisen liiketoimen ranskalaisen yksikön B osalta ja tämä luovutus luokitellaan kiinteäksi omaisuudeksi.

Toisaalta ranskalainen yksikkö B näyttää yhteisön sisäisen luovutuksen itävaltalaiselle yksikölle C, ja tämä luovutus luokitellaan liikkuvaksi toimitukseksi.

Itävaltalainen ostaja C puolestaan ​​sijoittaa WNT:n maahansa.

Lopuksi on syytä lisätä, että saattaa olla tapauksia, joissa neljä tai useampi EU:n toimija osallistuu ketjutapahtumaan. Joten jos välittäjäkokonaisuus ei voi olla ensimmäinen tai viimeinen kokonaisuus ketjutapahtumassa, neljällä entiteetillä se voi olla joko toinen tai kolmas kokonaisuus. Kumpi heistä lopulta toimii välittäjänä, riippuu pitkälti tiettyyn ketjukauppaan osallistuvien tahojen välisten sopimusten määräyksistä.

Siirtymäsäännökset

Ketjukaupassa mukana olevat verovelvolliset soveltavat selvitykseensä ja verotukseensa tähän asti voimassa olevia säännöksiä niiden tavaroiden osalta, joiden kuljetus on alkanut ennen 1.1.2020 mutta toimitettu ostajalle 31.12.2019 jälkeen. on siis hetki, jolloin kyseisten tavaroiden kuljetus tai lähetys alkaa.