Kirjanpitoasiakirjojen käännös - tarvitaanko sitä aina?

Verkkosivusto

Puolalaiset yrittäjät ostavat usein tavaroita ja palveluita ulkomaisilta urakoitsijoilta, joista he saavat laskun vieraalla kielellä. Onko heidän käännettävä ne voidakseen ottaa asianmukaisesti huomioon kulut? Pitäisikö käännös olla valtuutetun kääntäjän tehtävä? Tarkastellaan, vaaditaanko määräysten mukaan kirjanpitoasiakirjojen käännös ja miten se tulee tehdä oikein.

Kirjanpitoasiakirjojen käännös määräysten mukaisesti

Valtiovarainministerin asetuksessa tulojen ja menojen verokirjan pitämisestä todetaan, että sitä on pidettävä oikean ja luotettavan näytön perusteella puolaksi ja Puolan valuutassa huolellisesti, luettavalla ja pysyvällä tavalla. Toisaalta kirjanpitoasiakirjat tulee laatia puolaksi, ja niiden sisällön tulee olla täydellistä ja ymmärrettävää.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kirjanpitoasiakirjojen kääntäminen ei ole yrittäjän velvollisuus, sen laiminlyönnistä seuraa sakko. Tärkein kysymys on asiakirjan tulkinta ja sen asianmukainen kirjanpito KPiR:ssä. Jos yrittäjä ymmärtää oikein vastaanottamansa laskun sisällön ja kirjaa asiakirjan oikein, hän ei ole velvollinen kääntämään sitä. Siksi kirjanpitoasiakirjojen kääntäminen ei ole välttämätön velvollisuus.

Kirjanpitoasiakirjojen käännös ja valvonta

Yrittäjän ei tarvitse kääntää ulkomaisia ​​asiakirjoja puolaksi omiin tarkoituksiinsa. Vero- tai verotarkastuksen yhteydessä sen on kuitenkin tarkastajan pyynnöstä täytettävä tämä velvollisuus. Kirjanpitoasiakirjojen kääntämisestä ei juuri puhuta. Arvonlisäverolaki ja PIT-laki ovat vaiti tästä asiasta. Vahvistus löytyy kuitenkin Art. Veroasetuksen 287 §:n 1 momentin 2 kohta, jonka mukaan yrittäjän tulee tarkastuksen yhteydessä: esittää tarkastajan pyynnöstä puolankielinen käännös tarkastuksen kohteena olevista asiakirjoista, jotka on laadittu vieras kieli.

Lisäksi se osoittaa, että yrittäjä on velvollinen suorittamaan käännöksen omalla kustannuksellaan 12 artiklan mukaisesti. 189 § 3.

Kenen tulee laatia kirjanpitoasiakirjojen käännös?

Yrittäjä vastaa käännöksestä. Hän voi tehdä sen itse, mutta kirjanpitovirheisiin, jotka johtuvat vastaanotetun asiakirjan väärästä ymmärtämisestä, hän vastaa itse.

Tavallisissa tapauksissa yrittäjä voi kääntää asiakirjat itse omiin tarkoituksiinsa. Joskus on kuitenkin tarpeen käyttää ammattilaisen palveluita, varsinkin jos määräysvalta vaatii sen valmistelua.

Jos tarkastajan osoittamat asiakirjat on käännettävä, on käytettävä valan kääntäjän palveluita.

Asiakirjojen kääntämiseen liittyvät kulut

Yrityksen asiakirjojen käännöspalveluita käyttämällä yrittäjälle syntyy kulu, joka voidaan kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin. Kulujen sisällyttäminen kuluksi tulee dokumentoida käännösyritykseltä tai luonnolliselta henkilöltä, joka ei ole virallinen kääntäjä, saadulla laskulla laaditun laskun perusteella.

Käännöskulujen kirjaus wFirma.pl-järjestelmään

wFirma.pl-järjestelmässä käyttäjät voivat helposti varata yrityksen asiakirjojen kääntämiseen liittyvät kulut.

Voit tehdä tämän siirtymällä välilehdelle KULUT »LISÄÄ KULUT» ALV-LASKU tai LASKUT (ILMAN ALV).

Täytä kulun lisäysikkunassa vaaditut kentät saadun asiakirjan mukaisesti ja merkitse kululajiksi "Muut liiketoimintaan liittyvät kulut".

Tallennuksen jälkeen lasku kirjataan automaattisesti KPiR:iin sarakkeessa 13 jäljellä olevana kuluna ja jos varaus tehtiin ALV-laskun perusteella, niin ALV-ostorekisteriin (aktiivisten arvonlisäveron maksajien tapauksessa).