Rakennuspalveluiden laskun määräaika - milloin lasku tulee tehdä?

Palveluvero

Jokainen yrittäjä, joka myy toiselle liiketoimintaa harjoittavalle taholle, on velvollinen dokumentoimaan kaupan asianmukaisesti eli laatimaan laskun. Asiakirjojen myöntämisen yksityiskohtaisista säännöistä ja määräajoista säädetään arvonlisäverolaissa. Ovatko säännöt samat kaikille tapahtumille vai tehdäänkö poikkeuksia? Tarkistamme rakennuspalveluiden laskun päivämäärän.

Velvollisuus laskuttaa - ketä se koskee?

Jokaisen liikevaihtoveron maksajan on dokumentoitava liiketoimi. Vastaanottajasta riippuen asiakirjat ovat erilaisia. Jos ostajat ovat luonnollisia henkilöitä, jotka eivät harjoita yritystä, tai kiinteämääräisten viljelijöiden tapauksessa tämä on periaatteessa verokuitti. Jos ostaja on kuitenkin elinkeinotoimintaa harjoittava yhteisö, lasku on asiakirja, joka vahvistaa kaupan toteutumisen. Art. 106b. 1. arvonlisäverolain
"Veronmaksaja on velvollinen laatimaan laskun, joka todistaa:
1) pykälässä tarkoitettujen tavaroiden myynti ja toimitus sekä palvelujen suorittaminen. 106a, 2 kohta, jonka hän on suorittanut toisen veron, arvonlisäveron tai vastaavan verovelvollisen hyväksi taikka ei-verovelvollisen oikeushenkilön hyväksi;
2) postimyynti maan alueelta ja postimyynti maan alueella muulle kuin 1 kohdassa mainitulle taholle;
3) yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus muulle kuin 1 kohdassa mainitulle taholle;
4) vastaanottaa maksun kokonaan tai osittain ennen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimintojen suorittamista, paitsi jos maksu koskee yhteisön sisäistä tavaran luovutusta tai toimintaa, josta verovelvollisuus syntyy . 19a kohta. 5 piste 4 ". Näin ollen jokainen verovelvollinen, joka myy toiselle liiketoimintaa harjoittavalle verovelvolliselle, on velvollinen laatimaan laskun, vaikka tällä yhteisöllä ei olisi pysyvää toimipaikkaa maassa.

Lisäksi verovelvollisen olisi laadittava lasku myös, jos tällaista pyyntöä pyytää muu kuin elinkeinonharjoittaja, joka on saanut verokuitin tavaran tai palvelun ostohetkellä. Tammikuusta 2020 alkaen kuitista voidaan laskuttaa vain, jos kuitissa on ostajan verotunnus (NIP). Tarkemmat tiedot löydät artikkelista: Ostajan NIP-numero kuitissa ja kuitin lasku - kannattaa tietää!

Laskun päiväys - yleiset säännöt

Art. 106i kappale. 1 momentin mukaan verovelvollisen on laadittava lasku tavaran tai palvelun toimituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Sama määräaika koskee verovelvollisia, jotka ovat saaneet ennakkomaksun tulevasta tavaran toimituksesta tai palvelun suorittamisesta - he ovat myös velvollisia laatimaan ennakkolaskun sitä kuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, jonka aikana he ovat vastaanottaneet osan tai kokonaan. maksusta. Jos ennakkomaksun vastaanottaminen ja palvelun suorittaminen tai tavaran luovutus tapahtuivat saman kuukauden aikana, verovelvollisella ei ole velvollisuutta laatia ennakkolaskua ja sitten loppulaskua. Tämä tapahtuma voidaan dokumentoida yhdellä laskulla. Siitä huolimatta se on voimassa seuraavan kuukauden 15. päivään asti. Esimerkki 1.

Arturilla on yksityinen yritys, jossa hän myy autolaturia. Tammikuussa 2021 hän myi 700 laturia ABC-yhtiölle. Milloin Arturin tulee laatia lasku, joka todistaa myynnin?

Mikäli herra Artur myi tavarat tammikuussa, tulee kauppaa osoittava lasku lähettää viimeistään myyntiä seuraavan kuukauden 15. päivänä eli helmikuun 15. päivänä.

Jos lasku on laadittu aikaisemmasta kuitista, sen laatimiselle on kaksi päivämäärää:

  • sitä kuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, jona myynti tapahtui, jos pyyntö on jätetty kyseisen kuukauden loppuun mennessä;
  • viimeistään 15. päivänä pyynnön jättämispäivästä, jos pyyntö on jätetty myyntikuukautta seuraavien kuukausien aikana.

Rakennuspalveluiden laskun määräaika

Myynnin dokumentoimista koskevien laskujen laatimista koskevan yleissäännön lisäksi on myös joukko erikoistapauksia. Art. 106i kappale. Arvonlisäverolain 3 §:n mukaan laskujen laatimiselle on erotettu seuraavat määräajat:

  • 30 päivään palvelun suorittamispäivästä - kun on kyse rakennuspalveluista tai rakennus- ja kokoonpanopalveluista;
  • 60 päivään asti tavaran julkaisupäivästä - kirjojen toimittamisen tapauksessa (PKWiU ex 58.11.1) - tämä ei kuitenkaan koske karttoja ja esitteitä sekä aikakauslehtiä, sanomalehtiä, aikakauslehtiä, painettuja ( PKWiU ex 58.13.1 ja PKWiU ex 58.14.1);
  • 90 päivään asti kirjojen painamiseen liittyvien toimintojen suorittamispäivästä (PKWiU ex 58.11.1) - tämä ei kuitenkaan koske karttoja ja esitteitä sekä aikakauslehtiä, aikakauslehtiä ja sanomalehtiä (PKWiU ex 58.13.1 ja PKWiU ex 58.14.1), lukuun ottamatta palveluja, joihin Art. 28B, jotka ovat palvelujen tuonti;
  • maksuajan päätyttyä - sähkön, lämmön tai jäähdytyksen sekä johtokaasun toimittamisesta sekä vuokra-, leasing- ja leasingpalvelujen tarjoamisesta; tietoliikennepalvelut; pysyvät laki- ja toimistopalvelut; lämmön, jäähdytyksen, sähkön ja kaasun jakelu; henkilösuojapalvelut ja omaisuuden suojaamiseen, valvontaan ja varastointiin liittyvät palvelut sekä kohdassa luetellut palvelut Lain liitteen 3 24-37, 50 ja 51 kohta.

Kuten edellä mainituista arvonlisäverolain säännöksistä seuraa, rakennuspalveluja tai rakennus- ja kokoonpanopalveluja osana liiketoimintaansa tarjoavan verovelvollisen laskuvelvollisuus lakkaa 30. päivänä suorituspäivästä. tästä palvelusta. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

Yksityisen yrityksen omistaja Magdalena toimitti toimistotilojen maalauspalvelun toiselle yritykselle osana liiketoimintaansa. Palvelu pidettiin 10.1.2021. Milloin Magdalenan tulee lähettää lasku?

Rakennus- ja rakennus- ja kokoonpanopalveluiden erityisestä laskutushetkestä johtuen Magdalenan tulee lähettää lasku 30 päivän kuluessa palvelusta. Lasku tulee siis lähettää viimeistään 9.2.2021.

Marraskuussa 2019 astuivat voimaan muutokset kansallisen käännetyn verovelvollisuuden soveltamista koskeviin säännöksiin. Tämä mekanismi on korvattu pakollisella jaetulla maksulla. Muutokset eivät kuitenkaan vaikuta rakentamispalveluiden laskutuspäivään, mutta lasku saattaa sisältää uusia elementtejä, joista voit lukea artikkelista: Pakollinen osamaksu - miten se toimii ja ketä se koskee?

Yhteenvetona voidaan todeta, että rakentamispalveluiden laskun päivämäärä on vahvistettu arvonlisäverolain säännöksillä. Tämä on kuitenkin yksi erityisistä määräajoista myyntiä todistavien laskujen laatimiselle, ja veronmaksajien tulee muistaa dokumentoida tämä myynti asianmukaisesti.