Rakennuspalveluiden laskun eräpäivä 2014

Palveluvero

Vuoden 2014 ensimmäisenä päivänä tuli voimaan muutetun tavara- ja palveluverolain säännökset. Muutokset koskevat muun muassa laskujen toimittamista. Menneisyydestä on tullut seitsemän päivän laskun määräaika, joka lasketaan tavaran toimituspäivästä / palvelun suorittamisesta. Se on korvattu säännöksellä - joka löytyy suoraan arvonlisäverolaista, ei valtiovarainministerin asetuksesta - jonka mukaan lasku uudelta vuodelta on laadittava viimeistään laskua seuraavan kuukauden 15. päivänä. tavaran toimituskuukausi / palvelun toimittaminen. Näin sanoo yleissääntö, mutta uudistettu laki sisältää poikkeuksia, jotka poikkeavat yleisesti vallitsevista säännöistä. Ne koskevat mm veronmaksajat, jotka tarjoavat rakennus- ja kokoonpanopalveluita.

Laskun lähettämiselle ei ole enää 7 päivän määräaikaa

Valtiovarainministerin 28.3.2011 antamaan asetukseen tähän mennessä sisältyneet määräykset mm. laskujen laatiminen on siirretty muutettuna arvonlisäverolain sanamuotoon. Säännökset laskujen toimittamisen määräajoista löytyvät osoitteesta

taide. Muutetun lain 106i kohta:

"Lasku on laadittava viimeistään sitä kuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä, jona tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu (...)".

Yllä oleva säännös on yleissääntö - lainsäätäjä on asettanut siitä poikkeuksia, jotka ovat tärkeitä muun muassa rakennus- ja rakennus- ja kokoonpanopalveluja tarjoaville yrittäjille.

Yrittäjällä on 30 päivää aikaa laskuttaa rakennuspalveluista

Vuoden 2013 loppuun asti rakentamis- tai rakennus- ja kokoonpanopalveluita suorittavien yrittäjien oli noudatettava yleissääntöä eli seitsemän päivän määräaikaa, joka lasketaan palvelun suorittamispäivästä. Uusi erikoissääntö - uuden vuoden alusta - sanoo, että:

"Lasku on laadittava viimeistään 30. päivänä palvelun suorittamispäivästä - pykälässä tarkoitetussa tapauksessa. 19a kohta. 5 piste 3 lit. a (rakennus- tai rakennus- ja kokoonpanopalvelujen tarjoaminen) (...) ”.

Tästä syystä tällaisten palvelujen tarjoajien kuluvana vuonna on laadittava lasku viimeistään 30 päivän kuluessa niiden toteuttamisesta. Tämä tarkoittaa, että tällainen säännös voi sekä pidentää asiakirjan antamisen määräaikaa (verrattuna yleissääntöön) että lyhentää sitä. Tässä on muutamia esimerkkejä, jotka auttavat selittämään tämän tiedon.

Esimerkki 1a.

Yhtiö suoritti 7.1.2014 ulkorakennuksen ikkunoiden saneerauspalvelun. Myös sinä päivänä tilaaja hyväksyi tehdyt työt vahvistaen sen allekirjoituksellaan töiden vastaanottopöytäkirjassa. Työt suorittavan yrityksen tulee lähettää lasku viimeistään:

  • 6. helmikuuta 2014.

Esimerkki 1b.

Ikkunaliike myi 7.1.2014 ikkunasarjan. Asiakas on vastaanottanut tavarat. Tavarat toimittavan yrityksen tulee lähettää lasku viimeistään:

  • 15. helmikuuta 2014.

Yllä olevat esimerkit osoittavat, että rakennus- ja rakennus- ja kokoonpanopalveluita tarjoavien yrittäjien laskun erityinen ajankohta saattaa lyhentää myynnin dokumentointiaikaa yleisesti sovellettaviin sääntöihin verrattuna.

Esimerkki 2a.

Yhtiö sai 21.3.2014 päätökseen kahvilaan kuuluvan terassin remontin. Asiakas vahvisti töiden vastaanottamisen allekirjoittamalla korjaustoimitusraportin samana päivänä. Työt suorittavan yrityksen tulee lähettää lasku viimeistään:

  • 20. huhtikuuta 2014.

Esimerkki 2b.

21.3.2014 ovenkahvat mekanismeineen myytiin. Tavarat toimittavan yrityksen tulee lähettää lasku viimeistään:

  • 15. huhtikuuta 2014.

Samalla rakentamispalvelujen urakoitsijoilla on mahdollisuus joissain tapauksissa pidentää laskun viimeistä ajankohtaa - ja siten viivästyttää sitä yleisiin sääntöihin nähden.

Online-vinkkejä

Onko sinulla yritystä ja sinulla on kysyttävää?

Hyödynnä Yrittäjän oppaan asiantuntijaneuvoja

Verkkoneuvonta yrityksille

Laskun määräaika on rakennuspalveluja tarjoaville niin tärkeä asia, koska heidän tapauksessaan verovelvollisuus syntyy uuden vuoden alusta laskun tekohetkellä (19 a § 5). Muutetun arvonlisäverolain 3 a momentti). Mahdollisuus muuttaa laskun päivämäärää arvonlisäverolain sallimissa rajoissa on siten keskeistä verovelvollisille, jotka tarjoavat kyseisiä palveluja.