Shield 6.0 - Pysäköinti- ja ZUS-vapautushakemukset ovat nyt saatavilla!

Co-Koko Muuttuu

Laki COVID-19:n, muiden tartuntatautien ja niiden aiheuttamien kriisitilanteiden ehkäisyyn, ehkäisyyn ja torjuntaan liittyvistä erityisratkaisuista 9.12.2020, eli ns. Shield 6.0 - kriisintorjuntaratkaisu, jonka tarkoituksena on auttaa tiettyjä toimialoja. Tästä päivästä alkaen yrittäjät voivat hakea kertaluonteista lisäpysähdysrahaa ja vapautusta maksuista marraskuulle 2020.

Shield 6.0 - alennuksia tarjolla

Perusoletus mahdollisuudesta hyödyntää toimialakilven alennuksia on toimia jollakin ilmoitettujen PKD:iden luettelon toimialoista. Shield 6.0 olettaa:

  • poikkeukset ZUS:sta;
  • seisokkien edut;
  • niin kutsuttu pieni 5000 euron tuki zloty;
  • työpaikkojen yhteisrahoitus FGŚP:ltä.

Shield 6.0:n alennusten hakeminen

Tietyt ehdot täyttävät yrittäjät voivat 30.12.2020 alkaen alkaa hakea kertaluonteista lisäpysäköintietua ja vapautusta maksuista marraskuulta 2020. Lisäksi uudet toimialat on vapautettu maksuista heinä-, elo- ja syyskuulta 2020.

Yrittäjät voivat jättää Shield 6.0 -alennushakemuksia vain sähköisessä muodossa käyttämällä PUE ZUS -alustaa.

Kertaluonteinen ylimääräinen seisontakorvaus

Laissa säädetyt säännöt täyttävillä yrittäjillä, jotka ovat jo käyttäneet kriisintorjuntakilpien alaista seisokkietuutta, on mahdollisuus hakea vielä yksi seisontakorvaus.

Tämän vuoden joulukuun 30. päivästä. Yrittäjät voivat hakea kertaluonteista lisäpysäköintietua RSP-DD6-lomakkeella. Tämä hakemus tulee toimittaa ZUS:lle enintään 3 kuukauden kuluessa epidemian lakkauttamisesta.

Vapautus sosiaaliturvamaksuista marraskuulta 2020

Tiettyjen alojen yrittäjät voivat myös hakea vapautusta ZUS-maksuvelvollisuudesta marraskuulle 2020 käyttämällä RDZ-B6-sovellusta. Tähän helpotukseen oikeuden myöntävä perusoletus on toiminnan tuottojen kirjattu vähintään 40 prosentin lasku verrattuna tästä toiminnasta saatuihin tuloihin marraskuussa 2019.

Vapautus sosiaaliturvamaksuista heinä-, elo- ja syyskuussa 2020

Edellisessä kriisintorjuntakilvessä oletettiin tiettyjen alojen yrittäjien mahdollisuutta hyödyntää heinä-, elo- ja syyskuun 2020 vapautusta ZUS-maksuista. Kilpi 6.0 laajensi tähän helpotukseen oikeutettujen yrittäjien joukkoa - 30.12. alkaen he voivat hakea vapautusta edellä mainituille ajanjaksoille lähettämällä RDZ-B-lomakkeen. Tämä hakemus tulee lähettää ZUS:lle viimeistään 15.1.2021.

Tietyt ehdot täyttävät yrittäjät voivat hakea helpotuksia ja etuja ZUS:sta shield 6.0 -takuulla tästä päivästä alkaen!