Notaaripalkkio, eli kuinka paljon ja mistä joudut maksamaan notaarille?

Palvelus

Notaarille on maksettava palkkio hänen laatimistaan ​​asiakirjoista. Sitä kutsutaan notaarin palkkioksi. Sen enimmäiskorkeus on määritelty määräyksissä. Ennen julkisen notaarin luona käyntiä kannattaa selvittää, kuinka suuri notaarin palkkio on ja muut palkkiot, jotka joudut maksamaan notaarin toimistossa. Notaarin palkkion määrästä voidaan neuvotella, koska säännökset kieltävät vain enimmäismäärää suuremman palkkion perimisen.

Mikä on notaaripalkkio?

Notaaripalkkio on notaarin palkkio hänen työstään - tietyn notaarin toimen valmistelusta ja suorittamisesta.

Notaarin palkkion suuruudesta voidaan sopia notaarin kanssa. Mikä määrää notaarin palkkion tietyssä tapauksessa?

 • notaarin palkkion enimmäismäärä on määritelty säännöissä - notaari ei saa periä enimmäismääriä enempää; kirjoitamme niistä myöhemmin;

 • voit varata ajan notaarille enimmäishintaa pienemmällä hinnalla; neuvottelujen aikana notaari ottaa mm ottaa huomioon aikaa vievä asiakirjojen valmistelu, tapauksen monimutkaisuus, sen tyyppi.

Notaarin palkkion enimmäismäärästä säädetään notaarin palkkion enimmäismääristä 28.6.2004 annetussa oikeusministerin asetuksessa.

Notaarivero plus alv

Muista, että notaari lisää arvonlisäveron (23%) notaarin palkkioon. Siksi notaarikäynnin yhteydessä maksettavia palkkioita määritettäessä kannattaa täsmentää, onko toimistossa ilmoitettu summa nettomäärä (ilman arvonlisäveroa) vai brutto (sisältää arvonlisäveron) ).

ALV lisätään vain notaarin palkkioon. Sitä ei lisätä julkisen notaarin keräämiin oikeudenkäyntimaksuihin ja veroihin, jotka hän siirtää kokonaisuudessaan toimistoille ja tuomioistuimille.

23% - ALV notaaripalkkioista

Voidaanko veron määrästä neuvotella?

Jos notaarin palkkiota ei ole ennen notaarilla käyntiä asetettu enimmäismäärää pienemmäksi (määräysten mukaan), notaari veloittaa todennäköisesti enimmäispalkkion. Pääsääntöisesti notaari lähettää asiakkaalle ennen asiakirjojen allekirjoittamisen järjestämistä notaarin asiakirjaluonnoksen ja kirjaa siitä veloitettavat palkkiot.


Jos haluat neuvotella alhaisemmasta notaaripalkkiosta, on parasta tehdä se, kun annat notaarin laatia asiakirjoja. Voit myös kysyä usealta notaaritoimistolta, mitä maksaa tietyn notaarin laatiminen niille. Notaaritoimistot kilpailevat myös asiakkaista ja ovat usein valmiita alentamaan heidän palkkojaan.

Mitä muita notaarin perimiä maksuja on?

Kun valmistaudutaan notaarin käyntiin, on määritettävä notaarin palkkion (notaarin palkan) suuruuden lisäksi myös muut notaarin perimät palkkiot. Ne ovat mm.siviilioikeudellisten liiketoimien vero kiinteistön myyntisopimuksen yhteydessä, lahjoitusvero, maksu hakemuksen merkinnästä kiinteistö- ja kiinnitysrekisteriin.

Näiden palkkioiden määrä ei ole neuvoteltavissa ja notaarin on perittävä ne. Maksu tulee suorittaa välittömästi notaarin asiakirjan lukemisen ja allekirjoittamisen jälkeen. Siksi ennen kuin vierailet julkisen notaarin luona, sinun tulee saada häneltä tietoa kaikista aiheutuvista kustannuksista.

Voinko maksaa kortilla notaarissa?

Mikään laki ei estä notaaria hyväksymästä korttimaksuja. Silti notaaritoimistoissa hallitseva maksutapa on käteinen, harvemmin tilisiirto. Siksi notaaria valitessasi sinun tulee määrittää myös maksutapa. Näin vältytään korttimaksamiseen tottuneiden ihmisten hankalalta tilanteelta, jotka eivät ottaneet käteistä mukaan.

Jotkut notaaritoimistot hyväksyvät korttimaksut. Hekin kuitenkin yleensä soveltavat joitain rajoituksia, esimerkiksi sallivat kortilla maksaa vain notaarin palkkiot (notaarivero arvonlisäverolla). Toinen käytäntö on sallia korttimaksut myös notaarin veloittamiin veroihin ja oikeudenkäyntimaksuihin (jotka notaarin on siirrettävä toimistoille ja tuomioistuimille), mutta lisätään välitys, joka asianajotoimiston on maksettava korttimaksusta operaattorille. kuka hoitaa kaupan. Sattuu niin, että asiakas maksaa tämän palkkion käteisellä notaarille.

Ennen julkisen notaarin luona käyntiä kannattaa sopia notaarin kanssa kaikkien palkkioiden suuruudesta ja maksutavasta

Suurin notaaripalkkio

Notaaritoiminnan kohteena olevan notaarin palkkion enimmäismäärä arvosta riippuen on:

 1. enintään 3 000 PLN – 100 PLN;

 2. yli 3 000 PLN - 10 000 PLN - 100 PLN + 3 % yli 3 000 PLN:n ylijäämästä;

 3. yli 10 000 PLN - 30 000 PLN - 310 PLN + 2 prosenttia yli 10 000 PLN:n ylijäämästä;

 4. yli 30 000 PLN - 60 000 PLN - 710 PLN + 1 prosentti yli 30 000 PLN:n ylijäämästä;

 5. yli 60 000 PLN - 1 000 000 PLN - 1 010 PLN + 0,4 % yli 60 000 PLN:n ylijäämästä;

 6. yli 1 000 000 PLN - 2 000 000 PLN - 4 770 PLN + 0,2 prosenttia yli 1 000 000 PLN:n ylijäämästä;

 7. yli 2 000 000 zlotya – 6 770 zlotya + 0,25 % ylijäämästä yli 2 000 000 zlotya, mutta enintään 10 000 zlotya; perintö- ja lahjoitusverolain tarkoittaman veroryhmään I kuuluvien henkilöiden välisissä liiketoimissa notaarin enimmäispalkkio on enintään 7 500 zlotya.

Puolet suosittujen sopimusten maksusta

Monissa suosituissa sopimuksissa notaarin palkkio on pienempi, koska notaari ei voi periä enempää kuin puolta enimmäishinnasta. Tämä koskee esimerkiksi:

 • sopimus asuintilan myynnistä

 • esisopimus

 • sopimukset omistusoikeuden siirrosta tai pysyvästä käyttöoikeudesta esisopimuksen mukaisesti

 • kehityssopimus

 • sopimus asunnon erillisomistuksen perustamisesta ja tämän tilan omistusoikeuden siirtämisestä ostajalle, mukaan lukien perustamissopimusta

 • sopimukset osuuskaupan omistusoikeuden myynnistä asuntoon, osuusoikeuteen toimitiloihin, oikeuteen asunto-osuuskunnan omakotitaloon

 • kiinteistöjen myyntisopimus Valtiokonttorin Maatalouskiinteistökannasta

 • sopimukset asunnon myynnistä alennuksella Valtiokonttorilta tai kuntayksiköltä

Maksimipanos määrässä

Notaaripalkkio ei aina riipu suoritettavan toiminnan kohteen arvosta (esim. sopimuksen arvosta). Suurin notaaripalkkio seuraavien asiakirjojen laatimisesta on:

 • avioliittosopimus (intercyza): 400 PLN

 • viimeinen testamentti: 50 zlotya

 • testamentti, joka sisältää tavanomaisen testamentin, ohjeen tai oikeuden pidätettyyn osakkeeseen - 150 PLN;

 • testamentti, joka sisältää testamentin - 200 PLN;

 • testamentin peruuttaminen - 30 PLN;

 • valtakirja - yhden toiminnon suorittamiseen 30 PLN, kun taas toimiin, jotka sisältävät valtuutuksen useamman kuin yhden toiminnan suorittamiseen - 100 PLN;

 • ilmoitus perinnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä - 50 PLN;

 • lakisääteinen tai testamentin mukainen perintötodistus - 50 PLN

 • testamentin perintötodistus perintälausekkeella - 100 PLN.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Todistusten laatiminen ja notaarin palkkio

Notaarit voivat myös laatia todistuksia, esimerkiksi allekirjoituksen aitouden, todistavat, että kopio on alkuperäisen asiakirjan mukainen.

Sertifioinnin enimmäishinta:

 • käsinkirjoitettu allekirjoitus (tai lukutaidottoman tai kirjoituskyvyttömän henkilön sormenjälki):

  • asiakirjoissa, jos lähetykseen on merkitty rahasumma - 1/10 enimmäismäärästä, joka maksettaisiin, jos asiakirja laadittaisiin notaarin vahvistamana asiakirjana, mutta enintään 300 PLN,

  • valtakirjasta ja muista asiakirjoista - 20 PLN;

 • otteen vastaavuus esitetyn asiakirjan kanssa, jokaiselta sivulta - 6 PLN;

 • asiakirjan esittämisaika jokaiselle sivulle - 6 PLN;

Otteita, kopioita ja otteita

On myös muistettava, että notaarin tai muun asiakirjan laatimisesta perittävän notaarin maksun lisäksi on maksettava myös ote, kopio tai ote notaarista.

Enimmäishinta on 6 zlotya plus ALV jokaiselta alkavalta sivulta. Sivuksi katsotaan teksti, jossa on vähintään 25 riviä.