Notaarivero – voiko se olla verotuksessa vähennyskelpoinen kustannus?

Palveluvero

Veronmaksajan on myydessään asuntoa tai halutessaan perustaa kauppaoikeudellisen yhtiön tulee käyttää notaarin palveluita. Yrittäjän on notaarin vahvistamista vaativaa toimintaa suorittaessaan otettava huomioon erilaiset maksut, mm. notaarivero, PCC-vero tai kiinteistö- ja kiinnitysrekisteriin merkitsemismaksu. Notaaripalkkio on notaarin enimmäispalkka. Mistä löydän sen verokantojen määrän ja voiko se muodostaa verokulun? Tarkistaa!

Notaarivero - mistä löytää ja miten määrittää?

Notaaripalkkion enimmäismäärien suuruus on tiukasti määritelty notaarin palkkioiden enimmäismääristä annetussa oikeusministerin asetuksessa (jäljempänä asetus).

Asetuksen 2 §:n mukaan notaarin kohteen arvo on kaupan osapuolen tai osapuolen antama arvo, ottaen huomioon perintö- ja lahjoitusverolaissa tai laissa säädetyt säännöt. siviilioikeudellisia liiketoimia koskevasta verosta. Enimmäisprosentin määräytymisperuste on asetuksen 3 §:ssä ja se on:

 1. "Vaihtosopimuksen tapauksessa - korvattavan sopimuksen kohteen korkein arvo;

 2. divisioonien osalta - jakautumisen kohteena olevien varojen kokonaisarvo;

 3. luovutettaessa maata pysyvään käyttöoikeuteen - ensimmäisen maksun arvo ja sen puuttuessa vuosimaksun pääomitettu arvo perintö- ja lahjoitusverolain säännösten mukaisesti;

 4. kun on kyse annuiteettisopimuksesta, jolla kiinteistö myydään, pysyvä käyttö- tai osuuskuntaoikeus tiloihin - näiden esineiden tai oikeuksien arvo;

 5. huutokaupoissa ja tarjouskilpailuissa - huutokaupan tai tarjouksen tuloksena saadun esineen hinta;

 6. palkintoarvonnoissa - arvottujen palkintojen arvo;

 7. vuokrasopimuksesta (alivuokrasopimuksesta) ja vuokrasopimuksesta (alivuokrasopimuksesta) - toistuvien palvelujen arvo siltä ajalta, jolle sopimus on tehty, ja jos sopimus on tehty toistaiseksi - palvelujen arvo 10 vuoden ajan;

 8. jos asuntolainan etuoikeus eroaa - toiminnan kohteen arvo termiiniaseman mukaan ja jos tuottopositioiden summa on pienempi - alemman määrän mukaan ”.

Notaaritoiminnan kohteen arvoa määritettäessä ei oteta huomioon ylimääräisiä kuluja ja alennuksia.

Onko notaarin palkkio verovähennyskelpoinen?

Art. 22 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan vähennyskelpoisia kuluja ovat menot, jotka aiheutuvat tulojen saamiseksi tai niiden lähteen säilyttämiseksi tai turvaamiseksi, lukuun ottamatta 1 momentissa lueteltuja kustannuksia. 23, eli luettelo kuluista, jotka eivät ole verokuluja. Taiteessa. ALV-lain 23 §:n mukaan notaaripalkkioihin liittyviä kustannuksia ei mainittu, joten jos ne liittyvät toiminnasta saataviin tuloihin, ne voidaan sisällyttää verokuluihin.

Lisäksi Art. 22 sek. 6c myyntitapauksessa:

 • kiinteistö tai sen osat ja kiinnostus kiinteistöihin,

 • osuuskunnan omistusoikeus asuntoon tai toimitilaan ja oikeus omakotitaloon asunto-osuuskunnassa,

 • tai ikuinen maankäyttöoikeus

 • verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen osalta kohdan mukaisesti 6d (alv-laki 22 §) mukaan otetaan tiettyjen esineiden hankintakustannukset tai dokumentoidut valmistuskustannukset lisättynä niiden hallussapidosta aiheutuneilla menoilla, jotka nostivat omaisuuden ja omistusoikeuksien arvoa.

Omistusoikeuksien ja kiinteistöjen luovuttamisesta aiheutuneiden kulujen määrä määräytyy tavara- ja palveluverosäännösten mukaisten arvonlisäverolaskujen sekä hallinnollisten maksujen syntymisen vahvistavien asiakirjojen perusteella, mikä oli suoraan määritelty 11.1. 22 sek. PIT-lain 6e. Tämä tarkoittaa, että verovelvollisella on oikeus vähentää verotuksessa vähennyskelpoisina kustannuksina kiinteistön ja omaisuusoikeuksien hankinnasta aiheutuneet kulut, mikä yleensä määritellään notaarisopimuksessa, joten myös kiinteistön ostosta tai myynnistä aiheutuneet notaaripalkkiot ovat veroa. vähennyskelpoiset kulut.

Tämän kannan hyväksyi myös Verohallinnon johtaja 10.4.2017 antamassaan yksittäispäätöksessä, viite nro. 2461-IBPB-2-2.4511.63.2017.1.KK., jossa luemme seuraavaa:

"(...) maksua vastaan ​​kiinteistön myynnistä aiheutuvien verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten määritelmää täsmentää lainsäätäjä ilmoittamalla suoraan, että tällaisia ​​kustannuksia ovat mm. dokumentoidut tämän kiinteistön ostokustannukset ja dokumentoidut menot, jotka nostivat omaisuuden arvoa ja omistusoikeuksia, jotka on tehty niiden omistushetkellä. Hankintahinta määräytyy pääsääntöisesti notaarin vahvistamalla kauppasopimuksella, jonka perusteella verovelvollisesta tulee kiinteistön omistaja. Siksi ostohinta on epäilemättä hinta, jonka ostaja maksaa myyjälle myytävänä olevasta omaisuudesta (...).
Asunnon myynnistä hakija voi sisällyttää verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin seuraavat kulut:

 • asunnon kauppahinta notaarin mukaan (riippumatta siitä, rahoitettiinko hankinta omilla varoilla vai lainalla),

 • asunnon hankintaan liittyvät kulut, eli:

• vero siviilioikeudellisista liiketoimista,

• palkkio notaaripalkkiona ”.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

Herra Stefan on myynyt aiemmin vuokraamansa asunnon. Myynnin yhteydessä hänelle aiheutui notaaripalkkioihin liittyviä kuluja. Onko maksettu notaaripalkkio hänelle verovähennyskelpoinen kulu?

Kyllä, koska tämä palkkio liittyi suoraan syntyneeseen tuottoon, se voitiin kirjata verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi.

Esimerkki 2.

Mr. Kazimierz tarjoaa asuntojen vuokrauspalveluita. Hän allekirjoitti 5.5.2020 notaarin asiakirjan uuden vuokra-asunnon hankinnasta ja tästä syystä hänelle aiheutui notaaripalkkioita. Muodostuvatko notaarin palkkiot tässä tapauksessa verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi?

Kyllä, herra Kazimierzilla on oikeus sisällyttää kiinteistön hankinnasta aiheutuneet kulut verokuluihin, joten maksettu notaaripalkkio nostaa ostetun kiinteistön alkuarvoa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että notaarin palkkion määrä notaarin palkkion muodossa on tiukasti määritelty laissa. Lisäksi maksetun notaaripalkkion sisällyttämiselle verovelvollisen yrityskuluihin ei ole myöskään vasta-aiheita, jos se liittyy hänen liiketoimintaansa.