Tietojen salaus – opi tehokkaista tavoista suojata tietosi

Palvelus

Yrittäjien tulee muistaa, että he ovat vastuussa asiakkaidensa ja tavarantoimittajiensa henkilötietojen suojasta. Yksi tapa suojata se on siirtää tietoja salaamalla tiedot.

Kokoelmien suojaaminen, eli henkilötietojen salaus

Jos yrittäjällä on henkilötietoja kerättynä esimerkiksi kanta-asiakkaiden joukkoon, hänestä tulee rekisterinpitäjä ja hänen tulee tietää, että hänellä on lakisääteinen velvollisuus suojella heitä.

Art. 36 sek. Henkilötietolain 1 §

Rekisterinpitäjä on velvollinen soveltamaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä käsiteltävien henkilötietojen suojan varmistamiseksi, jotka ovat asianmukaisia ​​suojattujen tietoluokkien ja uhkien mukaan, ja erityisesti suojaamaan henkilötietoja luvattomalta henkilöiltä joutumiselta, luvattoman henkilön poistamiselta , käsittely lain vastaisesti ja muutos, katoaminen, vahingoittuminen tai tuhoutuminen.

Tärkeää on, että vaikka yrittäjän hallussa oleva tietokokonaisuus olisi vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta henkilötietojen suojan valvojalle (GIODO), se ei vapaudu velvollisuudesta suojata - turvata.

Riski henkilötietojen siirtämisestä Internetin kautta

Internetin laajan käytön vuoksi myös harjoitettavaan liiketoimintaan liittyvää toimintaa harjoittaessaan yrittäjän tulee tietää, että hänen on noudatettava korkeaa tietoturvatasoa verkon avulla käsitellessään. Se johtuu sisä- ja hallintoministerin asetuksessa henkilötietojen käsittelyn dokumentoinnista. Jos henkilötietoja lähetetään telelähetyksellä yleistä verkkoa käyttäen, on olemassa riski, että ne joutuvat asiattomien haltuun ja ne voivat muuttua tai vahingoittua. Siksi on tarpeen soveltaa suojatoimia, jotka suojaavat verkon kautta siirrettyjä henkilötietoja niiden ei-toivotulta käytöltä. Yksi suojausmenetelmistä on salaus.