Tilanteet, joissa arvonlisäveron vähennysoikeutta ei ole

Palveluvero

Aktiivisen arvonlisäverovelvollisen asemassa olevilla yrittäjillä on oikeus vähentää arvonlisävero aiheutuneista kuluista. Joissakin tapauksissa tätä mahdollisuutta voidaan kuitenkin epäillä. On tapauksia, joissa verovelvollinen ei voi vähentää ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa.

Väärän tahon laatima lasku ja arvonlisäveron vähennysoikeus

Jos laskun on laatinut olematon taho (olematon osoite, kuvitteellinen verotunnus, yhteisöä ei ole koskaan rekisteröity jne.) tai jos sillä ei ole oikeutta laskuttaa, menettää verovelvollinen arvonlisäveron vähennysoikeuden aiheutuneet menot. Olemattoman yhteisön laatima lasku art. 88 sek. Arvonlisäverolain 3a §:n 1 momentti ei ole arvonlisäveron vähennysperuste. Jos laskun on kuitenkin laatinut olemassa oleva taho, joka ei ole oikeutettu laskutuksiin, yrittäjä voi sisällyttää menot bruttomäärään.

Vahvistus tällaisesta menettelystä on tiedot verolain soveltamisalasta, jotka Poznańin verojaosto on antanut viitenumerolla. BD-G005-31 / 04, päivätty 24. helmikuuta 2005, josta luemme seuraavaa: (...) jos kulu on dokumentoitu sellaisen yksikön laskulla, jolla ei ole oikeutta laskuttaa, niin että verovelvollisella ei ole oikeutta tavaroiden ja palveluiden veron määrän alennukseen tai palautukseen, ja kulujen syntyminen ja sen suhde saatuihin tuloihin eivät herätä epäilyksiä, tavaroista ja palveluista peritty ja maksettu vero voidaan luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Onko arvonlisäveron vähennysoikeus vastaanotetusta ALV-laskusta?

Yrittäjä, joka on ostanut käytettyjä tavaroita, antiikkia, taide- tai keräilyesineitä, saa arvonlisäverolaskun toimittajaltaan. Tämä on erityinen lasku, joka ei sisällä ilmoitettua ostoihin sisältyvän veron määrää (eli arvonlisäveron vähennysoikeutta ei ole). Tämä johtuu siitä, että myyjä on velvollinen maksamaan arvonlisäveron veloittamasta marginaalista. Tällainen menettely on määritelty 11 artiklassa. 120 kohta arvonlisäverolain 4 §. Edellä mainitun yhteydessä arvonlisäverolaskun saanut yrittäjä saa sisällyttää elinkeinotoiminnan kustannuksiin vain siinä ilmoitetun bruttomäärän.

Ilmeiset tilanteet, joissa ei ole oikeutta arvonlisäveroon

Liiketoiminnassa on tilanteita, jotka estävät veronmaksajaa vähentämästä ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa (vaikka arvonlisäveron määrä näkyy laskussa). Tällaisia ​​tilanteita ovat mm.

  • ilman ostotodistusta laskun, yksinkertaistetun laskun tai arvonlisäveron määrän sisältävän kaksoiskappaleen muodossa,

Veronmaksajalla on oikeus vähentää arvonlisävero, jos hänellä on asianmukaiset asiakirjat. Siksi yrittäjän, jolla ei ole laskua tai sen kaksoiskappaletta, on otettava yhteyttä myyjään tällaisen asiakirjan laatimiseksi.

  • ei rekisteröitymistä aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi VAT-R-lomakkeella,

Edellä olevaa säätelee Art. 88 sek. ALV-lain 4 §: Myyntiveron määrän alentaminen tai erotuksen palautus ei koske (...) verovelvollisia, jotka eivät ole rekisteröityneet aktiivisiksi arvonlisäverovelvollisiksi (...).

  • osto arvonlisäverosta vapautetuilta yhteisöiltä

Tämä johtuu Art. 88 sek. 3a edellä mainitun kohdan 2 alakohta Lain pykälän mukaan verovapaalla tai arvonlisäverosta vapautetulla laskulla dokumentoidusta liiketoimesta ei ole mahdollista alentaa myyntiveroa tai palauttaa veroeroa tai palauttaa ostoihin sisältyvää veroa.

Sekamyynti ja arvonlisäveron vähennysoikeus

Verovelvolliset, jotka harjoittavat sekä verollista että arvonlisäverotonta toimintaa, voivat vähentää ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vain verotettavaan toimintaan liittyvistä kuluista. On kuitenkin tilanteita, joissa meno liittyy molempiin myyntiin (vapaa ja verollinen), eikä verovelvollinen pysty tarkalleen määrittämään, mikä osa kustannuksista liittyy verotettavaan toimintaan. Tällaisessa tilanteessa tulee soveltaa arvonlisäveron vähentämiseen käytettyä osuutta, jonka määrää veroviraston päällikkö (tämä koskee ensimmäisen osuuden laskemista). Seuraavina vuosina osuus voidaan laskea itsenäisesti edellisen vuoden liikevaihdon perusteella suhteessa siihen verovuoteen, jonka aikana osuus määräytyy).

Huomio!

Suhde voidaan laskea yleisellä kaavalla:

vuosiliikevaihto toiminnan harjoittamisesta / vuosiliikevaihto sekä verollisen että vapautetun toiminnan harjoittamisesta

Liikevaihtoarvot tulee ottaa edelliseltä vuodelta ja tulos pyöristää lähimpään kokonaislukuun. Tässä on tärkeää, että osuuden määritystapa vastaa verovelvollisen harjoittaman toiminnan ja hänen tekemien hankintojen erityispiirteitä.

Ruoka- ja majoituskulut sekä arvonlisäveron vähennysoikeus

Art. 88 sek. Arvonlisäverolain 1 momentin 4 kohdan mukaan yrittäjällä ei ole oikeutta alentaa maksettavan veron määrää vähentämällä ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa ostetuista majoitus- ja ruokailupalveluista. Kuitenkin tilanteessa, jossa verovelvollinen ostaa ateriapalveluita (jotka sekoitetaan usein ateriapalveluihin), arvonlisävero on mahdollista vähentää. Tämä johtuu siitä, että catering-palvelut tarjotaan palveluntarjoajan tilojen ulkopuolella.

Vahvistus yllä olevaan voi olla yksilöllinen tulkinta viitenumerolla 0115-KDIT1-2.4012.800.2017.1.AJ, jonka Verohallinnon johtaja on antanut 5.1.2018, josta luemme seuraavaa: (...) catering-palvelut ovat catering-palveluista erillisiä palveluita. Näin ollen näiden palvelujen erilaisen luonteen vuoksi ei voida päätellä, että pykälässä tarkoitettu ostoihin sisältyvän veron vähennysrajoitus. 88 sek. 1 lain 4 kohta.

Huomio!

Catering-palvelut koostuvat aikaisemmin valmistettujen ruokien ja juomien toimittamisesta tilaajan osoittamaan paikkaan sekä niiden välittömän kulutuksen mahdollistavat asianmukaiset palvelut.

Ruokapalvelut ovat aterian fyysistä valmistamista ja tarjoilua asiakkaalle valmistuspaikassa, kuten ruokalassa tai ravintolassa.

Esimerkki 1.

Yrityksen omistaja pitää verokirjaa tuloista ja kuluista ja on aktiivinen arvonlisäveron maksaja. Hän kävi työmatkalla Toruńissa ja käytti hotellipalveluita. Kuinka varaan laskun hotellista, joka sisälsi arvoja:

netto: 600 PLN, ALV 8 %: 48 PLN, brutto: 648 PLN?

Huoneen vuokraamisesta saadun laskun perusteella aiheutuneet kulut tulee kirjata KPiR:n sarakkeeseen 13 - Muut kulut 648 PLN brutto. Yrittäjällä ei ole oikeutta vähentää arvonlisäveroa hotellipalvelujen hankinnasta. Maksettu arvonlisävero voidaan kuitenkin luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi (edellyttäen, että se liittyy verotettavaan toimintaan), joten koko summa on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Esimerkki 2.

Toukokuussa 2018 yrityksen omistaja järjesti työturvallisuuskoulutuksen ja käytti catering-yrityksen palveluita. Palvelun tarjoamisen yhteydessä laadittiin lasku 1 500 zlotya brutto, sisältäen 8 % ALV:n 111,11 PLN. Onko se oikeutettu arvonlisäveron vähennykseen ravintolapalveluista saadusta laskusta?

Tässä tapauksessa yrityksen omistajalla on oikeus vähentää ruokailupalvelun laskusta ostoihin sisältyvä vero 111,11 PLN. Näin ollen se vähentää tavarantoimittajan laskun perusteella arvonlisäveron ja sisällyttää laskun nettomäärän KPiR:n sarakkeeseen 13 - Muut kulut.

Kustannuslaskujen kirjaus wFirma.pl-järjestelmään, joista ei ole arvonlisäveron vähennysoikeutta

Ateriapalvelu, majoituspalvelu, vastaanotettu ALV-lasku, marginaali ja vastaanotettu lasku ei-alv-omistajalta tulee kirjata wFirma.pl-järjestelmään laskuna ilman arvonlisäveroa välilehden kautta: KULUT »TILINPÄÄTÖS» LISÄÄ »LASKUT (ILMAN ARVONLISÄVERO).

Syötä uuden kulun lisäysikkunaan toimittajan laskun mukaiset tiedot ja YHTEENSÄ-kenttään bruttosumma. Kirjatut menot sisällytetään KPiR:n asianmukaiseen sarakkeeseen valitun menotyypin mukaan.