FP-symboli laskussa - KIS:n johtaja kyseenalaistaa arvonlisäverolain säännökset!

Co-Koko Muuttuu

Verohallinnon johtaja kyseenalaisti säännökset arvonlisäverolain mukaisista laskujen merkitsemisestä FP-tunnuksella. Missä tilanteessa NSS:n johtajan mielestä FP-symbolia tulisi käyttää? Artikkelissa esittelemme Verohallinnon kannan tässä asiassa!

Milloin FP-symbolia tulee käyttää?

Perustuu artikkeliin. 109 kohta. Arvonlisäverolain 3 d §, jossa viitataan arvonlisäverolain 3 d §:ään. 1 kohdan 106 h. 1-3, symboli FP on pakollinen:

  1. jos lasku koskee kassakoneella kirjattua myyntiä, veronmaksajalle jäävään laskukopioon on liitettävä kuitti myynnistä;

  2. tilanteessa, jossa säännös 1 ei koske kassakoneella laaditulla laskulla dokumentoitua myyntiä, jos myynnin arvo ja veron määrä on kirjattu kassakoneen päiväkirjanpitoon;

  3. jos sähköinen lasku koskee kassakoneella kirjattua myyntiä, verovelvollinen jättää asiakirjoihin tästä myynnistä kuitin, jossa on tämän laskun tunnistetiedot.

Huomaa, että kohdassa 1 momenttia ei sovelleta, jos kuittia on pidetty yksinkertaistettuna laskuna, joka on laadittu 11 artiklan mukaisesti. 106 e kohta. 5 kohdan 3 alakohta, jonka mukaan saamisten yhteisarvo ei ylitä 450 zlotya tai 100 euroa. Siksi FP-symboli tulee näyttää laskuissa, jotka on aiemmin dokumentoitu kuitilla.

Symboli FP - KIS:n johtaja kyseenalaistaa määräykset

Verohallinnon johtaja kyseenalaisti edellä mainittujen säännösten laillisuuden 2.4.2021 yksilöidyssä tulkinnassa 0114-KDIP4-3.4012.748.2020.2.EK väittäen, että lain 10 §:n mukaisesti.Valtiovarain-, investointi- ja kehitysministerin 15.10.2019 annetun asetuksen 5 §:n mukaan tavara- ja palveluveroalan veroilmoitusten ja tietueiden sisältämien tietojen yksityiskohtaisesta laajuudesta tunnus FP koskee myyntilaskuja, jotka alun perin on Todistetaan verokuitilla, mutta myös kassakoneella laaditut laskut edellyttäen, että niiden myyntiarvo ja maksettava vero sisältyvät päivittäiseen veroraporttiin.

KIS:n johtajan perustelu ja FP:n pakollinen tunnus

KIS:n johtaja perusteli kantaansa seuraavasti: jos yhteisö on velvollinen pitämään myyntikirjanpitoa henkilöistä, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, sekä maanviljelijöistä, jotka verotetaan kertamaksulla kassakoneella kirjatuista tuloista, hän kirjaa myynnin käyttämällä kassakone, laskujen laatiminen - näiden olosuhteiden perusteella laaditut laskut vastaavat pykälässä tarkoitettuja laskuja. 109 kohta. arvonlisäverolain 3 d.