Kiinteistöpalveluiden tarjoaminen EU:ssa - ALV-selvitys

Palveluliiketoiminta

Nykyisessä taloudellisessa ja poliittisessa tilanteessa yrittäjät voivat ajaa etujaan käytännössä kaikkialla maailmassa. Maamme jäsenyys Euroopan unionissa on suuri apu puolalaisten yritysten omistajille. Yhteisön sisäiset määräykset eivät kuitenkaan vapauta laajasti ymmärretyn elinkeinoelämän edustajia verovelvollisuudesta, mukaan lukien arvonlisäveron maksamisesta. Tämä koskee myös rakennus- ja kiinteistöalaa.

Eurooppa ei ole koskaan ollut niin avoin kansainvälisille liiketoimille kuin nyt. Niiden ansiosta voimme myös puhua hyvin kehittyvästä taloudesta monissa maissa. Yksi yrittäjien suosituimmista markkinoista on kiinteistöt. Mitä kannattaa tietää ryhtyessään tämäntyyppiseen liiketoimintaan? Mitä etsiä? Miten kirjanpidon kiinteistöpalveluiden tarjoamisesta EU:ssa?

Euroopan kiinteistömarkkinat

Yhä useammat ihmiset sijoittavat kiinteistöihin. Emme puhu vain taloista ja asunnoista, vaan myös liiketiloista, tonteista ja joidenkin maiden yhteydessä jopa kokonaisista saarista. Ei siis ihme, että kysyntä vaikuttaa tarjontaan niin suuressa määrin ja ala kehittyy huimaa vauhtia. Hyvin sijoittavat voivat saada tyydyttävää tuottoa muutaman vuoden kuluttua. Tästä huolimatta se on vaikea toimiala, joka on täynnä oikeudellisia sudenkuoppia. Tässä yhteydessä EU:ssa ja yksittäisissä maissa voimassa olevien verosäännösten tuntemus on erittäin tärkeää.

Kiinteistöt EU:ssa ja verot

Yrittäjien, jotka harjoittavat palvelujen tuottamiseen liittyvää toimintaa Euroopan unionissa, on otettava huomioon tietyt säännökset. Tärkeä kysymys kaikissa tällaisissa liiketoimissa on oikean arvonlisäveron laskeminen. Arvonlisäverolain mukaan paikka, jossa palveluja tarjotaan verovelvolliselle, on paikka, jossa asiakkaalla on yrityksensä kotipaikka. Tämä on verolainsäädännön yleinen periaate, joka ei kuitenkaan välttämättä aina liity kiinteistömarkkinoihin.

Kiinteistöpalveluiden tarjoaminen EU:ssa ja arvonlisävero

Yleisiin standardeihin on olemassa muutamia poikkeuksia. Kiinteistön osalta suoritusalue on paikka, jossa kiinteistö sijaitsee. Käytännössä tämä tarkoittaa, että verovelvollinen on velvollinen maksamaan arvonlisäveroa kiinteistön sijaintipaikan, ei asiakkaan kotipaikan, perusteella lasketun määrän. Tämä ei koske vain rakennusyrityksiä, vaan myös arvioijien, kiinteistönvälittäjien toimintaa, majoituspalveluita hotelleissa tai vastaavia tehtäviä, kuten lomakeskuksia tai leirintäalueeksi tarkoitettuja paikkoja, kiinteistöjen käyttöä ja käyttöä sekä palveluita. rakennustöiden valmisteluun ja koordinointiin, kuten arkkitehdit ja rakentamisen valvontapalvelut.

Yrittäjä arvonlisäverolla vai ilman?

Palveluihin sovelletaan siis EU:ssa sekä yleisiä että erityisiä säännöksiä, jotka kannattaa tietää, jotta verotusvirheitä ei tehdä. Monet yrittäjät ihmettelevät, mitä jos he eivät ole aktiivisia arvonlisäveron maksajia? Verolain mukaan taloudellisen yksikön omistajan arvonlisäveroasemalla ei ole juurikaan merkitystä. Palvelun suorituspaikka määritetään täsmälleen samalla tavalla aktiiviselle verovelvolliselle ja tavaroiden ja palvelujen leimaverosta vapautetulle. Näitä määräyksiä sovelletaan kaikkien yhteisön jäsenvaltioiden alueella. Tästä syystä on jälleen kerran syytä huomata, että suorituspaikka on aina paikka, jossa kiinteistö sijaitsee, riippumatta siitä, missä maassa palvelua tarjoava taho sijaitsee.

ALV-rekisteröinti tietyssä maassa?

Toinen tärkeä näkökohta koko asiassa on, onko puolalaisen veronmaksajan, joka suorittaa tiettyä kiinteistöihin liittyvää palvelua jossain EU-maassa, rekisteröityä kyseiseen maahan? Lain tulkinta ei jätä epäilystäkään siitä, ettei tällaista velvoitetta ole. Tämä edellyttää kuitenkin useiden ehtojen täyttämistä ja erityisten muodollisuuksien täyttämistä. Jos puolalainen yrittäjä tarjoaa palvelua esimerkiksi Saksan kansalaiselle, hänen tulee antaa ns yksinkertaistettu lasku. Asiakirjassa tulee olla merkintä, että siihen ei sovelleta arvonlisäveroa, ja lisäksi tulee olla merkintä, että siellä on ollut ns. käänteinen maksu.

Palvelun tarjoaminen ja selvitys

Jos elinkeinonharjoittaja esittää tällaisia ​​huomautuksia, arvonlisäveron maksaminen on asiakkaan vastuulla. Voidaanko tämän tyyppistä ratkaisua käyttää joka tapauksessa? Valitettavasti ei. Yleissääntöön on muutamia poikkeuksia. Ensinnäkin puolalaisen verovelvollisen on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi, kun palvelu tarjotaan taholle, joka ei ole arvonlisäveron maksaja. Toiseksi samanlainen tilanne syntyy, jos yrittäjä käyttää alihankkijoiden palveluita.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

ALV:n maksuvelvollisuus

Näin ollen voimme nähdä, että erityisissä olosuhteissa rekisteröinti vaaditaan siinä maassa, jossa kiinteistö sijaitsee. Tämä johtuu siitä, että yhden yksikön on maksettava arvonlisävero. Puolalainen veronmaksaja ei aina ole oikeutettu "siirtämään" verovelvollisuutta asiakkaalle. Tällaisissa tapauksissa säädökset kannattaa analysoida huolellisesti ja on parasta kääntyä ammattilaisten puoleen, jotka hälventävät epäilykset.

Mihin kannattaa kiinnittää huomiota?

Tämä johtuu siitä, että arvonlisäveron virheet voivat olla erittäin kalliita, ei vain taloudellisesti, vaan myös ajan ja hermojen kannalta. Meidän on myös muistettava, että Euroopan maiden verojärjestelmät eroavat toisistaan. Kun harjoitat liiketoimintaa ulkomailla, sinun tulee olla tietoinen tietyssä maassa voimassa olevasta lainsäädännöstä. Ennen palvelun suorittamisen aloittamista on tarkistettava muun muassa, soveltaako kiinteistön sijaintivaltio käännettyä verorasitusta. Lisäksi, onko se mahdollista rakennusalalla?