Ilmoitusrakenne JPK_V7M ja JPK_V7K - valitut ongelmat

Verkkosivusto

1.10.2020 JPK_VAT-tiedosto ja VAT-7-ilmoitus korvattiin JPK_V7M:llä ja JPK_V7K:lla, joiden rakenne on entistä laajempi. Aktiivisen verovelvollisen on ilmoitettava siinä mm. myynnin tyyppi tai myyntitodistus. Uusi JPK yhdistää nykyisen laajennetun JPK:n VAT-7 / VAT-7K-ilmoituksen sisältämiin tietoihin. Alla esitellään JPK_V7M ja JPK_V7K ilmoituksen rakenne.

Ilmoitusrakenne JPK_V7M ja JPK_V7K - oikeusperusta

Uusi SAF-rakenne otetaan käyttöön tavara- ja palveluverolain ja muiden lakien muuttamisesta 4.7.2019 annetulla lailla. Uudella rakenteella pyritään yksinkertaistamaan yrittäjien raportointivelvoitteita ottamalla käyttöön yksi sähköinen dokumentti JPK_V7M tai JPK_V7K muodossa. Uuden JPK-rakenteen käyttöönotosta huolimatta verovelvollisten on edelleen toimitettava VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14 tai VAT-UE - koska ilmoituksen rakenne on JPK_V7M ja JPK_V7K eivät sisällä näiden ilmoitusten sisältämiä tietoja. Tärkeää on, että JPK_V7M:n ja JPK_V7K:n ilmoituksen rakenne on täsmennetty valtiovarain-, investointi- ja kehitysministerin 15.10.2019 antamassa asetuksessa tavaroiden verotuksen ja verotuksen alan veroilmoitusten ja tietueiden sisältämien tietojen yksityiskohtaisesta laajuudesta. palvelut.

Ladata:

pdf
Tietoesite JPK:sta ilmoituksella.pdf Kuvaus: manuaalinen täyttö

Keitä uusi JPK_V7M- ja JPK_V7K-ilmoitusrakenne koskee?

Uusi rakenne sisältää ilmoitus- ja rekisteröintiosion, joka kaikkien aktiivisten arvonlisäverovelvollisten on toimitettava 1.10.2020 alkaen. Lokakuun 2020 ratkaisusta ei ole mahdollista toimittaa ALV-7 / 7K eikä JPK_VAT. Uuden SAF:n toimittamisvelvollisuus koskee vain aktiivisia arvonlisäveron maksajia, joten arvonlisäverosta vapautetuilla verovelvollisilla ei edelleenkään ole tällaista velvollisuutta.

Pistekorjaus ennen JPK_V7M:n ja JPK_V7K:n rakenteeseen syöttämistä

Jos verovelvollisen on korjattava aikaisemmat tietueet 1.10.2020 jälkeen, oikaisu tulee tehdä vanhojen sääntöjen mukaan eli korjaamalla arvonlisäveroilmoitus ja JPK_alv-oikaisu.

Ilmoitusrakenne JPK_V7M:lle ja JPK_V7K:lle - johdannon yleiskatsaus

Uusi JPK on voimassa kahdessa versiossa:

 • JPK_V7M - veronmaksajille, jotka maksavat kuukausittain.

XML-tiedoston JPK_V7M sisältää rekisteröinti- ja ilmoitusosan - Header, Subject1, Deklaracja, SprzedażWiersz, SprzedazCtrl, KupWiersz, SprzedażCtrl.

 • JPK_V7K - neljännesvuosittain maksaville veronmaksajille.

Veronmaksajat, jotka lähettävät JPK_V7K:n kahdelta ensimmäiseltä kuukaudelta, toimittavat vain rekisteröintiosan, rakenteet, joten heidän tulee täyttää seuraavat elementit XML-tiedostoon, eli .: Header (paitsi elementit: Kwartał, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl), Podmiot1, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, KupWiersz, KupCtrl. Vuosineljänneksen ensimmäiset kuukaudet tulee ymmärtää seuraavasti:
- Tammikuu helmikuu,
- Huhtikuu Toukokuu,
- Heinäkuu Elokuu,
- Lokakuu Marraskuu. Veronmaksajien tulee kuitenkin täyttää vuosineljänneksen kolmannelle kuukaudelle kaikki XML-tiedoston JPK_V7K-elementit, eli .: Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, KupWiersz, SprzedażCtrl, mutta ilmoitus koskee kokonaisarvoja koko vuosineljänneksen, kun taas rekisteröintiosa sisältää: SprzedazWiersz, SalesCtrl, KupWiersz, KupCtrl, jotka liittyvät vuosineljänneksen viimeisen kuukauden tietueisiin. Neljänneksen kolmas kuukausi tulee ymmärtää seuraavasti: maaliskuu, kesäkuu, syyskuu, joulukuu.

Ilmoitusrakenteen korjaus JPK_V7M:lle ja JPK_V7K:lle

Mielenkiintoista on, että veronmaksaja korjaa JPK_V7M- ja JPK_V7K-korjauksella vain korjattavat osat (vastaavasti ilmoituksen tai tietueen):

 • jos ilmoitus- ja rekisteröintiosia korjataan, kaikki elementit on ilmoitettava, eli: Header, Subject1, Deklaracja, SprzedażWiersz, SprzedażCtrl, SprzedażWiersz, SprzedażCtrl,
 • jos vain ilmoitusosa korjataan, mikä ei vaikuta rekisteröintiosaan, ilmoitetaan seuraavat elementit: Otsikko, Entiteetti1, Ilmoitus,
 • jos vain rekisteröintiosaa korjataan, mikä ei vaikuta ilmoitusosaan, seuraavat elementit ilmoitetaan: Otsikko (JPK_V7M - ilman KodFormularzaDekl-elementtiä, WariantFormularzaDek; JPK_V7K - ilman elementtiä Kwartał, KodFormularzaDekl, VariantFormularzaDekl), PurchasePart1 , SprzedażCtrl, SprzedażCtrl.

Ilmoitusrakenne JPK_V7M ja JPK_V7K - kenttämuodoille

JPK_VAT-rakennetta koskevan esitteen ja valtiovarainministeriön ilmoituksen mukaisesti tulee ottaa huomioon, että:

 • tiedostomuoto on XML,

 • XML-tiedoston kenttiin on seuraava merkki:

  • pakollinen - merkinnät tehdään joka kerta, ja jos vaadittuja tietoja ei ole mahdollista määrittää, kirjoita "EI MITÄÄN",

  • valinnainen - merkinnät tehdään vain, kun vaaditut tiedot ovat saatavilla, ja muissa tapauksissa kenttä jää tyhjäksi,

  • valinnainen - merkinnät tehdään vapaaehtoisesti, kenttä voidaan jättää tyhjäksi,

 • merkkikentät ovat aakkosnumeerisia - voit käyttää pieniä, isoja kirjaimia ja numeroita. Merkkien enimmäismäärä on periaatteessa 256,

 • numeroarvot annetaan määrä (numeerinen) -kentissä. Arvot tulee syöttää numerosarjalla, et voi käyttää tuhansien erottimia (esim. välilyöntejä). Vain pistettä (".") voidaan käyttää desimaalierottimena,

 • tietueita koskevan osan määrät on annettu 2 desimaalin tarkkuudella - jos sellaisia ​​on (esim. 44.11),

 • kaikkia negatiivisia arvoja edeltää miinusmerkki ("-"),

 • päivämäärät annetaan muodossa VVVV-KK-PP (esim. 2021-03-12),

 • ilmoitusta koskevan osan määrät pyöristetään täysiksi zlotyiksi siten, että alle 50 grossyn summien päätteet jätetään pois ja 50 groszyn tai sitä suuremmien summien päätteet korotetaan täysiin zlotyihin pykälän mukaisesti. . Lain 63 § 1 - veroasetus,

 • tietueisiin sisältyvät verotunnistenumerot tulee kirjoittaa peräkkäisten numeroiden tai kirjainten sarjana ilman välilyöntejä ja muita erottimia sekä poimimalla kirjainmaakoodi erilliseen kenttään tätä koodia varten.

Ilmoitusrakenne JPK_V7M ja JPK_V7K - elementeille

JPK_V7M:n ja JPK_V7K:n pääskeeman rakenne koostuu seuraavista elementeistä: "Header", "Subject1", "Deklaracja", "SprzedażWiersz", "SprzedazCtrl", "SprzedażWiersz", "SprzedażCtrl". Alla olevassa taulukossa on kuvaus rakenteesta valituilla elementeillä:

Kenttä nimi

Kentän kuvaus

Otsikko

Se sisältää mm tiedot ajanjaksosta, jolta JPK_V7M / JPK_V7K tiedosto on toimitettu, toimituksen tarkoitus, verovirasto, jolle ilmoitus on osoitettu, jättöpäivä.

Entiteetti 1

Se sisältää tietoja, jotka kuvaavat JPK_V7M / JPK_V7K-tiedoston lähettävää kokonaisuutta. Jos yksikkö on luonnollinen henkilö, se täyttää kentät: "NIP", "Etunimi", "Sukunimi", "PäivämääräUrodzi", "Sähköposti" ja "Puhelin". Muun kuin luonnollisen henkilön tunnistetietoihin sisältyviä kenttiä puolestaan ​​ovat: "NIP", "FullNazwa", "Sähköposti" ja "Puhelin".

julistus

Se sisältää tarvittavat tiedot maksettavan veron määrän laskemiseen, ostoihin sisältyvän veron määrän laskemiseen, veron tai veronpalautuksen määrän laskemiseen sekä tämän ilmoituksen tekotapa ja ohjeistaa veronmaksajaa.

SaleWiersz

Se sisältää tiedot, jotka mahdollistavat maksettavan veron oikean maksamisen.

Myy Ctrl

Se sisältää tiedot rivien lukumäärästä ja erääntyvän veron tietueiden mukaan siltä ajanjaksolta, jota JPK_V7M / JPK_V7K koskee.

Ostaa

Se sisältää tietoja, jotka mahdollistavat ostoihin sisältyvän veron oikean selvityksen.

Osta Ctrl

Se sisältää tiedot rivien lukumäärästä ja veloitetusta verosta jaksolta, jota JPK_V7M / JPK_V7K koskee.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Käskyn rakenne JPK_V7M:ssä ja JPK_V7K:ssa

Lainsäätäjä lisäsi ohjeen rakenteen uuteen SAF-rakenteeseen. Sen tarkoituksena on liittää mukaan verovelvollisen vakuutus siitä, että hän on lukenut ja hyväksynyt ohjeen sisällön. Tätä tarkoitusta varten hän määrittää rakenteeseen "1". Nämä ohjeet kuuluvat seuraavasti:

 • jos verovirastolle maksettavaa veroa ei ole maksettu määräajassa tai se on maksettu puutteellisesti, tämä ilmoitus on peruste ulosottoasiakirjalle hallinnon täytäntöönpanomenettelystä annettujen säännösten mukaisesti,

 • valheiden esittämisestä tai totuuden salaamisesta ja siten veron alenemisesta on olemassa verorikoslain säännösten mukainen vastuu.

Miltä uuden JPK:n nollarekisteri ja -ilmoitus näyttää?

Jos verovelvollinen ei ole tietyn kuukauden tai vuosineljänneksen kirjanpidossa ja ilmoituksissa suorittanut liiketoimia, jotka vaikuttaisivat arvonlisäveroon, niin verovelvollinen toimittaa ns. nolla JPK_V7M ja JPK_V7K, joissa sen pitäisi vain:

 • Ilmoitus-elementissä kenttiin P_38 ja P_51 merkitään "0",

 • näytä "0" rivien lukumäärässä ja rivien lukumäärä rivien määrässä,

 • näytä "0,00" Vastaanotetut verot ja Laskettu vero -kohdassa.

Jos uuteen JPK:hen tehdään korjaus, jolla pyritään nollaamaan tietueet, kohdat tulee täyttää samalla tavalla kuin "nolla" JPK_V7M ja JPK_V7K tapauksessa.