Yrityksen verkkosivut verokuluina

Palveluvero

Internetin aikakaudella on vaikea kuvitella yrityksen jokapäiväistä toimintaa ilman tätä työkalua, saati yrityksestä, jolla ei ole verkkosivustoa. Nykyään sivusto on perusta kilpailijoiden ja potentiaalisten asiakkaiden joukossa. Se on ensisijaisesti tiedon lähde yrityksestä, sen tarjoamista tuotteista tai palveluista ja sen saavutuksista ja jopa tärkeimmistä urakoitsijoista.

Siksi monet pienimmätkin yritykset panostavat omiin verkkosivuihinsa mainostaakseen yritystään, tarjotakseen tavaroita/palveluita ja hankkiakseen laajan asiakaskunnan.

Siksi herää kysymys, voidaanko verkkosivuston perustamiseen liittyvät kulut luokitella verokuluiksi?

Verovähennyskelpoisia kuluja ovat PI-lain mukaan kaikki tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi aiheutuneet menot, lukuun ottamatta 1 momentissa lueteltuja kuluja. 23.

Koska Internet on joukkoviestintä, verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ovat yrityksen verkkosivujen perustamiseen ja sen myöhempään ylläpitoon liittyvät kulut, joilla pyritään saamaan tai kasvattamaan harjoitettavasta toiminnasta saatavia tuloja.

Näihin kustannuksiin kuuluvat mm.

  • verkkotunnuksen osto,
  • graafisen suunnittelun luominen,
  • verkkosivujen paikannuspalvelut,
  • palvelimen tilan vuokraus (isännöinti).

Yrittäjällä on myös oikeus vähentää aiheutuneista kuluista yleisin ehdoin arvonlisävero.

On kuitenkin muistettava, että nettomääräisesti yli 3 500 PLN:n nettomääräisten tekijänoikeuksien hankinta verkkosivujen suunnitteluun johtaa syntyneiden kustannusten kirjaamiseen ei suoraan, vaan poistojen kautta.