Tase ja verotappio

Verkkosivusto

Sekä tasetappio että verotuksellinen tappio on kirjattava erikseen kirjanpitoon. Lisäksi veronmaksaja voi korvata tämän tappion seuraavina vuosina verovähennyksillä. Tasemenetys ja verotappio eivät ole sama asia. Myös niiden selvitystapa vaihtelee, mm Tästä syystä kaikki syntyneet kulut tulee raportoida kirjanpitoon, vaikka ne eivät olisikaan vähennyskelpoisia. Verotappio Kertymä verotappio on jokaisella yrittäjällä oikeus vähentää verosta seuraavan 5 vuoden aikana. Pääsääntöisesti hän saa kuitenkin vähentää enintään 50 prosenttia minä tahansa verovuonna, jona tulo on saatu. Tämä tarkoittaa, että jo tappion syntymisvuotta seuraavana vuonna on mahdollista vähentää puolet tappion arvosta. Tämä selvitys ei myöskään vaadi kirjanpitoa, koska se tarkoittaa tietyn tilikauden veroilmoituksessa esitetyn verotulon pienentämistä. Ei kuitenkaan tarvitse odottaa vuosiilmoituksen toimittamista vahingonkorvauksen kanssa. Se voidaan maksaa peräkkäin koko verovuoden ajan. Jos verovuonna tulot eivät riitä kattamaan edellisen vuoden tappiota, tappion selvitys voidaan siirtää seuraaville vuosille. Tärkeää on kuitenkin, että yksityis- ja siviilioikeudellisissa yhtiökunnissa veronmenetys voidaan vähentää vain samasta tulolähteestä saadusta tulosta.

Tasapainon menetys

Tasetappion korvaaminen edellyttää asianmukaista kirjanpitoa sen selvitystavasta riippuen. Kirjanpitoon esitetään vain tasetulos. Tilinpäätöksen vahvistamiseen asti taloudellinen tulos säilyy tilillä 86 "Taloustulos". Tilinpäätöksen vahvistamis- ja tappion kattamista koskevan päätöksen hyväksymispäivänä tehdään siirto tililtä 82 "Taloustuloksen selvitys" tilille 86 "Taloustulos".