REGON-numeron ja liiketoiminnan perussäännön asteittainen poistaminen

Palvelus

Elinkeinoelämän perustuslaki, joka tunnetaan myös uutena yrittäjälakina, astui voimaan 30. huhtikuuta. Se esittelee monia uusia ratkaisuja, ja yksi niistä on REGON-numeron asteittainen poistaminen pakollisesta numerosta, jota käytetään yhteydenotoissa joidenkin toimistojen kanssa.

Mikä REGON on ja milloin se saadaan?

REGON on muuten kansantalousrekisteri. Siihen merkitään yritystä johtavat ihmiset, joten se on yrittäjän tunnus. Jos yrittäjä on rekisteröity kansalliseen tuomioistuinrekisteriin tai CEIDG:hen, REGON-numero annetaan automaattisesti. Kun yhteisöjä ei ole lueteltu edellä mainituissa tietueissa, heidän on jätettävä hakemus REGON-numeron myöntämiseksi itsenäisesti.

Milloin REGON-numero lakkautetaan?

30. huhtikuuta 2018 asti REGON oli pakollinen numero. Yrityssääntö on vähitellen siirtymässä siihen, että NIP tunnustetaan yrittäjän perusnumeroksi.

NIP:tä perusnumerona koskevat määräykset löytyvät Art. Yrittäjälain 20 §:

Yrittäjälain 20 §:n 1 momentti

Yrittäjä tunnistetaan virallisissa rekistereissä verotunnuksen (NIP) perusteella.

Tämän artikkelin myöhemmissä osissa luemme, että yrittäjän tulee ilmoittaa NIP:nsä kirjeissä toimistolle ja muille henkilöille, joten hänellä ei ole enää velvollisuutta antaa REGON-numeroa. Lisäksi viranomainen voi tapauksia käsitellessään pyytää yrittäjää ilmoittamaan vain yrittäjän yrityksen ja NIP:n (verotunnus) - REGONista ei myöskään mainita.

Säännös REGONin selvitystilasta ei löydy suoraan elinkeinolain säännöksistä, vaan sillä muutetuista laeista. Niitä on muutettu korvaamaan yrittäjän velvollisuus käyttää REGON-numeroa joissakin toimistoissa vain NIP:n vuoksi.

On huomionarvoista, että lait sisältävät asetuksen, joka poistaa REGON-numeron käyttövelvollisuuden joissakin toimipisteissä, mikä ei tarkoita REGON-numeron poistamista. Siksi sitä voidaan käyttää, mutta sinun ei tarvitse - Elinkeinosäännössä määrätyssä laajuudessa, eli erityisesti yhteydenotoissa toimipisteisiin, esimerkiksi yritystä rekisteröidessään.

Nämä muutokset eivät kuitenkaan koske kaikkia lakeja - Yrittäjälain lisäsäännöksistä löytyy artikla, jossa sanotaan, että Yrittäjälain säännökset eivät riko muiden lakien säännöksiä. Tämä tarkoittaa, että jos muissa laeissa, asetuksissa tms. ei ole määrätty REGON-numeron käyttövelvollisuuden puuttumisesta, eli sanaa ei ole poistettu erityissäännöksistä - REGON-numero on näille toiminnoille pakollinen, esim. kiinteistö- ja kiinnitysrekisterien pitäminen.

Muita muutoksia yrittäjien REGON-numeron käyttöön käsitellään myöhemmissä lakiehdotuksissa.