STIR - Teleinformatic Clearing House -järjestelmä

Palveluvero

Rikolliset käyttävät hyvin usein rahoitusalaa veropetoksiin. Sitä käytetään ns karusellikaupat. Huijausten arvo on suuri menetys budjetille. Lainsäätäjä huomasi yllä olevan käytännön ja halusi taistella sitä vastaan ​​lisäsi veroasetuksen säännöksiin pykälän IIIB "Rahoitusalan veropetosten käytön estäminen". Nämä määräykset osoittavat mm. kuvaus pankkisektorilta (mukaan lukien luotto-osuudet) saatujen tietojen perusteella tehdystä riskianalyysistä. Lisäksi verohallinto on saanut uuden työkalun veropetosten torjuntaan 24.11.2017 annetun lain ansiosta, jolla muutettiin tiettyjä lakeja, joilla estetään rahoitusalan käyttäminen veropetokseen. Mikä on STIR?

STIR - Teleinformatic Clearing House -järjestelmä

STIR - selvityskeskuksen ICT-järjestelmä, jota käytetään pankkien ja luottoliittojen toimittamien tietojen käsittelyyn, jotta voidaan määrittää riskisuhde pankkisektorin käyttämiselle veropetoksiin. STIR-lailla on tarkoitus ottaa asteittain käyttöön analyysi- ja tiedonsiirtojärjestelmä veropetosten estämiseksi. Tämän lain säännösten mukaisesti Verohallinnon (KAS) päällikkö saa tietoja STIR-laissa tarkoitettujen oikeutettujen yksiköiden tileistä (eli muista kuin yksityisiin tarkoituksiin käytettävistä luonnollisten henkilöiden tileistä), sekä kaikista näiden yhteisöjen pankkitilijärjestelmän tai osuussäästö- ja luotto-osuustilijärjestelmän (SKOK) tilien kautta tehdyistä liiketoimista. Näiden tietojen perusteella KAS:n johtajan IT-järjestelmä analysoi veropetosriskin. Kaikki tiedot lähetetään automaattisesti ja sähköisesti selvityskeskuksen kautta.

Mitä saamme STIRin käyttöönoton ansiosta?

STIRin käyttöönotto mahdollistaa KAS:n johtajan nopean reagoinnin viranomaisilta nykyaikaisten IT-työkalujen avulla rahoitusjärjestelmän käyttöyrityksiin. STIR-laki on suunniteltu estämään hyväksytyn yksikön tili. Yllä oleva estää petoksista johtuvat varojen siirrot. Tili voidaan sulkea 72 tunniksi ja mahdollisuus jatkaa sitä 3 kuukaudella tiukkojen ehtojen täyttymisen jälkeen. Edellä oleva ei koske luonnollisten henkilöiden pankkitilejä heidän yksityistä selvitystä varten. Perusteellisen ja kattavan analyysin avulla voit myös minimoida ei-toivottujen seurausten riskin rehellisille yrittäjille.

Onko mahdollista käyttää estettyä tiliä STIR:n kautta?

Veronmaksaja, jonka tili on estetty, voi pyytää KAS:n johtajalta lupaa nostaa varoja siltä:

  • vähintään 3 kuukautta ennen sulkupäivää tehtyjen työsopimusten perusteella maksetut nykyiset palkat (sekä niistä maksettava tulovero ja sosiaaliturvamaksut),

  • määrätty elatusapu ja korvaukseksi määrätyt elatusapuluonteiset eläkkeet.

Lisäksi KAS:n johtaja voi myös sopia maksavansa verovelan tai tullimaksun suljetulta tililtä ennen maksupäivää. Verovelvollinen voi perustelluissa tapauksissa hakea varojen vapauttamista suljetulta tililtä.

Lisäedut veronmaksajille STIR-lain yhteydessä

Veronmaksajat ovat useiden vuosien ajan vaatineet valtiovarainministeriöltä työkaluja, joiden avulla he voivat tarkistaa urakoitsijoidensa. STIR-lain voimaantulo mahdollistaa tällaisen tarkastuksen. Valtiovarainministeriö julkisti 13.1.2018 luettelot rekisteröimättömistä sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin poistetuista ja palautetuista yhteisöistä. Ne sisältävät rehellisille arvonlisäveron maksajille hyödyllistä tietoa. Heillä on mahdollisuus etsiä tietoja rekisteröimättömistä, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin poistetuista tai palautetuista yhteisöistä. Yllä oleva helpottaa varmasti arviointia ja mahdollistaa nykyisten ja mahdollisten urakoitsijoiden luotettavuuden todentamisen. Talouskäytäntö osoittaa, että myös rehelliset veronmaksajat voivat joutua veropetosten uhreiksi. Yllä oleva pääsy luetteloissa julkaistuihin tietoihin minimoi riskin osallistua tietämättään ALV-karuselleihin. Tämä muutos on merkittävä tuki veronmaksajille verovelvollisuuden asianmukaisessa suorittamisessa.