Eri versioina tarjottavien kuntoilupalvelujen ALV-prosentit

Palveluvero

Yrittäjillä, jotka aikovat perustaa yrityksen, joka perustuu yhä suositumpiin liikuntapalveluihin, on usein ongelmia oikean arvonlisäverokannan määrittämisessä tarjottavien palvelujen kohteelle. Tämä julkaisu analysoi liikuntapalveluiden arvonlisäverokannan selitystä.

Virkistyksen luokittelu arvonlisäverolaissa

Turhaa etsiä arvonlisäverolaista käsitteen määritelmää, jonka avulla voimme tunnistaa objektiivisen liittymisen kuntoilupalvelujen arvonlisäverokannan osalta. Voidaan kuitenkin viitata Piotr Żmigrodzkin valvonnassa Suureen Puolan kielen sanakirjaan sisältyvään virkistyksen käsitteen määritelmään, jossa virkistys on määritelty "fyysiseksi toiminnaksi vapaa-ajalla, jonka tarkoituksena on palvella terveyttä ja hyvinvointi". Tämän perusteella voidaan siis päätellä, että virkistykseen liittyvät palvelut liittyvät liikuntaa edistäviin ja hyvinvointiin tähtääviin palveluihin.

Yllä olevan käsitteen selityksen perusteella voimme luokitella nämä palvelut arvonlisäverolain liitteen 3 kohtaan 186 "muihin virkistykseen liittyvät palvelut - vain sisäänpääsy", jossa otetaan huomioon mm. Krakovan läänin hallinto-oikeuden tuomiossa 28. syyskuuta 2012 (tiedostoviite I Sa / Kr 889/12). Tuomioistuin totesi edellä olevassa tuomiossa, että lainsäätäjä ei voi viitata pelkästään passiiviseen osallistumiseen pelkällä esittelyllä, kun se käyttää käsitettä "virkistys", joka viittaa olennaisesti aktiiviseen osallistumiseen.

Samaa mieltä on myös Bydgoszczin verokamarin johtaja 9.12.2015 päivätyssä yksittäisessä tulkinnassa. viitenumerolla ITPP1 / 443-463 / 13/15-S / IK.

Pääsykortit, jotka oikeuttavat käyttämään kuntosalin, kuntosalin ja saunan palveluita - edullinen arvonlisäverokanta

Edellä mainitun tuomion mukaan pääsykorttien myynti fyysiseen virkistykseen liittyviä palveluja tarjoavalle kuntoklubille on luokiteltava arvonlisäverolain liitteen 3 kohdan 186 mukaiseksi muuksi virkistykseen liittyväksi palveluksi - vain siinä laajuudessa. pääsymaksuun, mikä tarkoittaa mahdollisuutta soveltaa kuntopalveluihin 8 %:n arvonlisäverokantaa. Tämän vahvistaa Varsovan korkeimman hallinto-oikeuden 23. lokakuuta 2015 antama tuomio, viite nro. no.I FSK 1010/14.

Yrittäjä tarjoaa palveluita mm.

  1. mahdollisuus päästä kuntosalille, joka on varustettu hyvän kunnon ylläpitämisellä (juoksumatot, pysty- ja vaakapyörät jne.). Kuntosalin käytössä asiakkailla on mahdollisuus käyttää kuntosalikoordinaattorin apua, joka antaa tietoa kuinka käyttää ja miten harjoitukset suoritetaan oikein tietyllä laitteella; hänen tehtävänsä on myös varmistaa asiakkaiden turvallisuus ensiavun alalla ja soittaa asianmukaisiin lääkintäpalveluihin,

  2. pääsy pätevän ohjaajan johtamille kuntotunneille huoneessa, joka on varustettu harjoittelua varten tarvittavilla laitteilla; ohjaaja esittelee ja selittää ryhmälle harjoitusten tarkoituksen ja niiden suorittamisen säännöt, osallistuen niihin aktiivisesti; ohjaaja on kaikkien osallistujien käytettävissä samanaikaisesti - siksi hän ei ole omistautunut kenellekään yksinomaan,

  3. saunan käyttömahdollisuus

- voi käyttää 8 %:n edullista arvonlisäverokantaa liikuntapalveluille nimikkeen perusteella 186 art. 41 sek. 2 art. arvonlisäverolain 146 §.

Tämän vahvistaa 15.6.2015 päivätty yksilöllinen tulkinta. Katowicen verokamarin johtaja, viitenumero IBPP2 / 4512-453 / 15 / RSz

Liput sekapalveluihin ja arvonlisäverokannot kuntoilupalveluihin

Toinen esimerkki kuntoilupalveluista voi olla seuraavan luettelon mukaan verotettua toimintaa:

1.kunto/pyöräilylippu + sauna - 4, 8 tai rajoittamaton määrä pääsylippuja kuukaudessa ryhmäliikuntatunneille ja saunan käyttöön - verotetaan 8 %.

2. kuntosali + kardio + saunalippu - rajoittamaton määrä pääsylippuja kuntosalille, saunan ja kardioalueen käyttö - verollinen 8 %.

3.avoin lippu - rajaton määrä pääsylippuja ryhmäliikuntatunneille, kuntosalille, saunan ja kardioalueen käyttöön - verotetaan 8 %.

4. avoin passi aikarajalla asti 18:00 - rajoittamaton määrä sisäänpääsyjä ryhmäliikuntatunneille, kuntosalille, saunan ja kardioalueen käyttöön, poistuminen seuralta klo 18:00 asti, paitsi viikonloppuisin - verotetaan 8% verokannan mukaan,

5.kertakäyttöinen pääsy ryhmäliikuntatunneille ja/tai kuntosalille ja/tai saunan ja/tai kardioalueen käyttö - verollinen 8 %.

6.henkilökohtainen valmennus - yksilöllinen työ valmentajan kanssa salilla ja/tai kardioalueella ja/tai kuntosalilla - verollinen 23 %

7. jäsenmaksu - kertamaksu, josta asiakas saa sarjan seuralaitteita ja yksilöllisen koulutuksen - verotetaan 23 %:lla.

Osana selostuksia yllä mainittuja palveluja tarjoava yrittäjä totesi, että fitness tarkoittaa ryhmätunteja, kuten aerobic pätevän ohjaajan kanssa ja tunteja kuten spinning pyöräily eli ryhmäajelu paikallaan pyörillä ohjaajan kanssa, kun taas cardio tarkoittaa aerobista harjoittelua, eli juoksumatot, kiinteät pyörät, ergometrit, soutulaitteet, elliptiset pyörät.

Yllä oleva kanta vahvistaa 28.01.2016 päivätty yksilöllinen tulkinta. Varsovan verokamarin johtaja, viitenumero IPPP2 / 4512-1090 / 15-3 / DG

Pääsy kuntoilutiloihin ja konsultaatiot asiantuntijoiden kanssa

Toinen esimerkki erilaisesta poikkileikkauksesta yrittäjien tarjoamista kuntoilupalveluista voi olla mm sisäänpääsypaketteina kuntokeskuksiin sekä konsultaatioita ruokavalion ja terveellisten elämäntapojen asiantuntijoiden kanssa tasapainoisen ruokavalion alalla asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan arvioitujen sekä psykologien ja personal trainereiden kanssa. Tässä tapauksessa yllä olevia palveluita tarjoavan yrittäjän on muistettava, että:

  1. Kuntosalin / kuntoilutilojen sisäänpääsypalveluihin sovelletaan 8 %:n arvonlisäveroa alakohdan mukaan Liitteen 3 186 artiklaan liittyen 41 sek. 2 yhdessä Art. arvonlisäverolain 146a 2 kohta a

  2. dietetiikan, psykologian ja urheilun asiantuntijoiden konsultointipalvelut ovat erillisiä palveluita, joita ei veroteta 8 %:n arvonlisäverokannan mukaan. Liitteen 3 186 artiklaan liittyen 41 sek. 2 yhdessä Art. arvonlisäverolain 146a 2 momenttia, mutta niitä verotetaan niihin sovellettavien verokantojen mukaan.

Liikuntapalveluille oikean arvonlisäverokannan valinnassa on siis muistettava, että konsulttipalvelut eivät ole peruspääsypalvelun apuelementti, mikä johtaa velvollisuuteen verottaa niitä asianmukaisilla arvonlisäverokannoilla eikä yhdistää ne osana kokonaispalvelua, joka on verotettu 8 % ALV:lla.

Yllä olevan opinnäytetyön lähde on yksilöllinen tulkinta 5.3.2015. Łódźin verokamarin johtaja, viitenumero IPTPP1 / 443-856 / 14-5 / RG.

Kuntopalveluiden ALV-prosentit yksittäisten henkilötuntien yhteydessä

Yrittäjä harjoittaa yritystoimintaa, johon kuuluu kuntotunteja seuraavilla aloilla:

  1. pääsykortit kuntosalille - kuntosali ja aerobic,

  2. pääsykortit kuntoklubille Slim Belly- tai Slim Legs -ohjelman harjoituksiin,

  3. kuntoklubin pääsykortit Slim Belly- tai Slim Legs -ohjelman harjoitteluun, joka on lisäksi laajennettu Aerobic + Gym -palvelulla,

  4. tanssikurssit,

jotka tarjotaan ilman mahdollisuutta käyttää ohjaajan / personal trainerin palveluita ja ovat 8 %:n verotuksen alaisia. 41 sek. 2 yhdessä Art. 146a 2 kohta ja alakohta arvonlisäverolain liitteen 3 186 pykälässä, jossa ne on lueteltu "Muut virkistykseen liittyvät palvelut - vain sisäänpääsyalalla" - riippumatta PKWiU-tunnuksesta."

Yrittäjä tarjoaa myös henkilökohtaisia ​​valmennuspalveluita ja yksilötunteja asiakkaan kanssa. Tässä tapauksessa asiakkaan personal trainerin käytöstä maksama maksu ei kuitenkaan ole vain pääsymaksu, vaan se on korvaus oikeudesta osallistua personal traineriin. Henkilökohtainen valmennus ottaa huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja koostuu sopivasta suuntautumisesta asetettuun harjoittelutavoitteeseen, harjoitusten valitsemiseen sopivilla välineillä kardiosalissa, kuntosalilla, ryhmäluokkahuoneessa. Siksi tarjottaviin liikuntapalveluihin tulee soveltaa 23 % arvonlisäveroa.

Yksilöllinen tulkinta 7.4.2015. Łódźin verokamarin johtaja, viitenumero IPTPP1 / 4512-73 / 15-2 / RG.