ALV-kannat Euroopassa - mitä voidaan erottaa?

Palveluvero

Vaikka arvonlisäverojärjestelmää säätelee yksi EU-laki, EU:ssa sovellettavien arvonlisäverokantojen määrä vaihtelee. Puolan yrittäjien, jotka toimittavat tavaroita ja palveluita EU:ssa, tulisi olla tietoisia tietyn maan arvonlisäverokannoista, jotta he ovat tietoisia niistä mahdollisesti aiheutuvasta verotaakasta. Mitkä ovat ALV-kannat Euroopassa? Vastaamme artikkelissa.

ALV-kannat Euroopassa ja EU-direktiivin tarkoitus

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetulla EU:n neuvoston direktiivillä 2006/112 / EY oli tarkoitus yhtenäistää arvonlisäverojärjestelmä koko Euroopan yhteisön alueella. Tämä prosessi ei kattanut arvonlisäverokantoja kattavasti, joten jokaisella jäsenvaltiolla on jonkin verran vapautta päättää arvonlisäverokannan suuruudesta. Kuten kohdassa luemme 29 Direktiivin johdanto-osa:

"Yksittäisissä jäsenvaltioissa tällä hetkellä voimassa oleva yleinen arvonlisäverokanta yhdistettynä siirtymäjärjestelmän mekanismiin takaa tämän järjestelmän hyväksyttävän toiminnan. Jotta vältettäisiin se, että jäsenvaltioiden soveltamien yleisten arvonlisäverokantojen erot johtavat rakenteelliseen epätasapainoon Yhteisön ja kilpailun vääristymien vuoksi tietyillä toiminnan aloilla olisi vahvistettava 15 prosentin vähimmäistaso, jota tarkistetaan myöhemmin."

Arvonlisäverodirektiivin art. Artiklan 96 mukaan jäsenvaltioiden on sovellettava yleistä arvonlisäverokantaa, jonka kukin jäsenvaltio määrittää prosenttiosuutena veron perusteesta ja joka on sama tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin. Peruskorko ei saa olla pienempi kuin 15 %.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Lisäksi Art. 98 edellä Laissa täsmennetään, että jäsenvaltiot voivat soveltaa yhtä tai kahta alennettua verokantaa. Alennettuja verokantoja sovelletaan ainoastaan ​​sellaisten tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin, joiden luokat esitetään liitteessä III. Alennetut hinnat eivät koske sähköisesti tarjottavia palveluita. Soveltaessaan alennettuja verokantoja tiettyihin tavaraluokkiin jäsenvaltiot voivat käyttää yhdistettyä nimikkeistöä määritelläkseen tarkasti kyseisen luokan soveltamisalan. Alennettu verokanta määritellään prosenttiosuutena veron perusteesta, joka ei voi olla pienempi kuin 5 %.

Mitkä ovat ALV-kannat Euroopassa?

Alla olevassa taulukossa on luettelo EU-maiden arvonlisäveroprosentteista:

Maa

ALV perusprosentti

Alennettu arvonlisäverokanta

iso-Britannia

20%

5%, 0%

Itävalta

20%

13%, 10%

Belgia

21%

12%, 6%, 0%

Bulgaria

20%

9%

Kypros

19%

9%, 5%

Tšekin tasavalta

21%

15%, 10%

Tanska

25%

-

Viro

20%

9%

Suomi

24%

14%, 10%

Ranska

20%

10%, 5.5%, 2.1%

Kreikka

24%

13%, 6%

Espanja

21%

10%, 4%

Alankomaat

21%

9%

Kroatia

25%

13%, 5%

Irlanti

23%

13.5%, 9%, 4.8%, 0%

Liettua

21%

9%, 5%

Latvia

21%

12%, 5%

Luxemburg

17%

14%, 8%, 3%

Malta

18%

5%, 7%, 0%

Saksa

19%

7%

Puola

23%

8%, 5%

Portugali

23%

13%, 6%

Romania

19%

9%, 5%

Slovakia

20%

10%

Slovenia

22%

9.5%

Ruotsi

25%

12%, 6%, 0%

Unkari

27%

18%, 5%

Italia

22%

10%, 5%, 4%

Siksi, kuten esitetystä taulukosta voidaan nähdä, ALV-prosentit Euroopassa vaihtelevat – Luxemburgissa on tällä hetkellä voimassa alhaisin arvonlisäverokanta. Toisaalta maa, jossa vastuun määrä on suurin, on Unkari. Maiden ryhmään, joissa arvonlisäverokanta on alle 20 %, kuuluvat Kypros, Malta, Romania ja Saksa. Samaa yleistä verokantaa kuin Puolassa eli 23 prosenttia sovelletaan myös Portugalissa ja Irlannissa.