Alkuperäisen hankkeen toteuttamisen arvonlisäverokanta

Palveluvero

Talouskäytännössä oikeudet hankkeen tekijänoikeuksiin ovat yhä useammin kaupan kohteena. Yllä oleva koskee monia elämänalueita - tietokoneohjelmista, sovelluksista rakennusprojekteihin. Näitä oikeuksia siirtävät veronmaksajat ihmettelevät, kuinka niitä verotetaan arvonlisäverolla. Tarkista, mikä on oikea arvonlisäverokanta alkuperäisen projektin toteutuksessa!

Tekijänoikeus teokseen

Art. 1 lauseke Tekijän- ja lähioikeuksista annetun lain 2 §:n mukaan erityisesti tekijänoikeuden kohteena ovat teokset:

 1. ilmaistuna sanoilla, matemaattisilla symboleilla, graafisilla merkeillä (kirjalliset, journalistiset, tieteelliset, kartografiset ja tietokoneohjelmat);
 2. muovi;
 3. valokuvaus;
 4. viulun valmistus;
 5. teollinen muotoilu;
 6. arkkitehtuuri-, arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelu sekä kaupunkisuunnittelu;
 7. musiikillinen ja verbaal-musikaalinen;
 8. näyttämö, näyttämö ja musiikki, koreografinen ja pantomiimi;
 9. audiovisuaalinen (mukaan lukien elokuva).

Lisäksi tekijänoikeus koskee myös jonkun muun teoksen kehittämistä, erityisesti kääntämistä, muuntamista, mukauttamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta alkuperäiseen teokseen.

Ylläoleva huomioon ottaen, jotta teos olisi tekijänoikeuden alainen, sillä tulee olla seuraavat ominaisuudet:

 • olla lähde ihmisen, eli luojan, työssä,
 • olla luovan toiminnan ilmentymä,
 • on yksilöllinen luonne.

Tärkeää on, että tekijällä on oikeus tekijänoikeuksiin, ellei laissa toisin säädetä. Tekijänä oletetaan olevan henkilö, jonka nimi tässä ominaisuudessa on mainittu teoksen kopioissa tai jonka tekijä on muulla tavoin julkistettu teoksen levittämisen yhteydessä.

Lisäksi, jos tekijä ei ole tekijänoikeuslain täytäntöönpanossa paljastanut tekijäänsä, hänen tilalleen tulee tuottaja tai julkaisija, ja jos se ei ole mahdollista, toimivaltainen tekijänoikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista vastaava organisaatio.

Tekijä on siis jokainen henkilö, joka tosiasiallisesti harjoittaa luovaa toimintaa eli toimintaa, jonka seurauksena syntyy tekijänoikeudessa ja lähioikeuksissa tarkoitetun teoksen luominen. Lain sisältämä termi "luovan toiminnan ilmentymä" tarkoittaa mitä tahansa luovan luonteen ihmisen toiminnan ulkoista tulosta. Tämä lähtökohta täyttyy, kun olemme tekemisissä subjektiivisen ja uuden älyn tuotteen kanssa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tekijällä on sekä moraaliset että taloudelliset tekijänoikeudet, erityisesti korvaus teoksen käytöstä. Yksilöllisyys ilmenee omaperäisyytenä ja ainutlaatuisuutena. Pelkästään luovan toiminnan ilmentyminen ei siis riitä määrittelemään tiettyä teosta tekijänoikeuden kohteeksi. Tällaisella kappaleella tulisi olla yksilöllinen luonne. Yhteenvetona voidaan todeta, että sen on oltava erilainen kuin aiemmin valmistetut henkiset tuotteet.

Yksilöllinen suunnittelu tekijänoikeuden kohteena

Kuten olemme jo osoittaneet, tietyn toiminnan tuloksen luokittelemiseksi tekijänoikeuden kohteeksi on välttämätöntä täyttää teokselle asetetut ehdot. 1 lauseke Tekijänoikeuslain 1 §.

Esimerkki 1.

Suunnittelija toimii PKD 7410Z:n erikoissuunnittelun alalla. Toimituksen aiheena on palvelu yksilöllisen, ainutlaatuisen projektin valmistelusta. Lisäksi suunnittelija siirtää työn valmistumisen jälkeen omistusoikeudet valmisteltuun malliin. Toimii yksittäisenä luojana. Kaikki oikeudet sisustusprojekteihin ovat verovelvollisen yksinomaista omaisuutta, eivätkä ne ole kolmansien osapuolten oikeuksilla tai vaatimuksilla. Suunnitelman valmistuttua se myydään hankintaviranomaiselle. Palkkaus saadaan palkkion muodossa.

Tässä tapauksessa, jotta projekti täyttää työn vaatimukset, sen on oltava luovan työn tulos. Tärkeää on, että projekti ei voi kopioida muita projekteja. Joten jos kyseessä olisi tyypillinen, toistuva projekti, jossa ei ole alkuperäisiä ratkaisuja, se ei olisi tekijänoikeuslain mukainen teos.

On myös korostettava, että kaikki projektit eivät täytä teoksen edellytyksiä edellä mainitun mukaisesti laki. Tämä koskee erityisesti hankkeita, jotka ovat päällekkäisyyksiä muiden hankkeiden kanssa, eli jotka eivät ole yksittäisen luovan toiminnan tulosta, sekä tyypillisiä hankkeita, jotka sisältävät toistuvia, ei-alkuperäisiä ratkaisuja. Ne eivät ole tekijänoikeus- ja lähioikeuslain alaisia ​​tekijänoikeus- ja oikeudellisia suojauksia.

Analysoitavassa tapauksessa kyseessä on suunnittelijan (tuottajan) tekemä yksittäinen projekti, joten sitä voidaan pitää työnä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Alkuperäisen hankkeen toteuttamisen arvonlisäverokanta

Muistakaamme, että perusverokanta art. 41 sek. Arvonlisäverolain 1 § on 22 % (tällä hetkellä nostettu 23 prosenttiin). Lain liitteessä 3 lueteltujen tavaroiden ja palvelujen verokanta on 7 % (tällä hetkellä 8 %).

Perustuu artikkeliin. 41 sek. arvonlisäverolain 2 kohta Lain liitteen 3 181 mukaisesti tekijänoikeus- ja lähioikeuksista annetussa laissa tarkoitettujen tekijöiden palveluista, jotka maksetaan tekijänoikeuden tai taiteellisen esityksen oikeuksien siirto- tai lisenssimaksuna, sovelletaan alennettua arvonlisäverokantaa 8 %.

Esimerkki 2.

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen suunnittelija on tehnyt kaikki teokseksi katsomisen kriteerit täyttävän yksittäisen projektin. Veronmaksaja siirtää työn valmistumisen jälkeen oikeuden hankkeeseen urakoitsijalle. Veronmaksaja dokumentoi yllä olevan toiminnan ALV-laskulla. Millä korolla hankkeen oikeuksien siirtoa pitäisi verottaa?

Edellä esitetyn tapauksen kuvausta silmällä pitäen sovellettavien lain säännösten valossa on todettava, että hankkeen toteuttamisen palvelu yhdessä tekijänoikeuksien luovutuksen kanssa tilanteessa, jossa hankkeet ovat luonteeltaan teos ja jonka suorittaa veronmaksaja, joka toimii yksittäisenä tekijänä, he ovat tavaroista ja palveluista 8 prosentin veron alaisia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tekijänoikeuslain mukaisia ​​teoksia esittävät tekijät voivat hyötyä arvonlisäveroetuoikeudesta. Tekijöiden on kuitenkin aina tarkistettava, onko tehty työ todella luovaa.