Pitkän tuotantoprosessin omaavien tavaroiden viennissä arvonlisävero 0 %

Palveluvero

Tavaranvienti ei ole vain itse tuotantoprosessi, vaan myös logistinen yritys, jonka tarkoituksena on tarjota asiakkaalle tyydyttävä ostos veronmaksajan yrityksessä. Tavaranvienti on myös organisatorinen projekti, jonka tavoitteena on mukauttaa veronmaksajan yritys paremmin asiakkaan tarpeisiin. Tavaroiden vienti tarkoittaa myös tuotteiden mukauttamista asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Nämä ja monet muut tekijät määräävät ajanjakson, jonka kuluessa veronmaksaja pystyy täyttämään tietyn tavaranvientitilauksen. Näiden tekijöiden esiintymisestä huolimatta 0 %:n arvonlisäverokantaa ei aina voida soveltaa, jos tavaroiden viennin aika on pitempi - yli kaksi kuukautta, laskettuna ennakkomaksun vastaanottokuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä.

Ikkunoiden ja ovien vienti, mukaan lukien tilausten ennakkomaksut

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen harjoittaa liiketoimintaa, joka koostuu ovien ja ikkunoiden toimituksesta ja asennuksesta. Veronmaksaja ei ole heidän tuottajansa, ja hänen on joka kerta tehtävä asianmukaiset tilaukset tietyn tilauksen suorittamiseksi. Huhtikuussa 2017 hän teki sopimuksen venäläisen urakoitsijan kanssa, ja sopimuksen kohteena olivat ikkunat, ikkunat ja viimeistelyelementit. Veronmaksaja asetti toimituspäiväksi marraskuun 2017. Heinäkuussa 2017 verovelvollinen sai jo ennakkomaksun ikkunoiden ja ikkuna- ja viimeistelyelementtien viennistä. Veronmaksaja puolestaan ​​lähetti elokuussa 2017 ovien ja ikkunoiden valmistajalle tilauksen toteuttaa tilauksensa. Veronmaksaja tunnusti, että hänellä on oikeus verottaa saatu ennakkomaksu 0 % arvonlisäverolla. Veronmaksajalla oli kuitenkin jo marraskuussa 2017 sähköinen IE-599-asiakirja, joka vahvistaa tavaroiden viennin EU:n ulkopuolelle.

Edellytykset erityisten toimitusehtojen soveltamiselle

Veronmaksaja totesi, että näin pitkä toimitusaika johtui pitkästä tuotantosyklistä ja rahdinkuljettajan etsimisestä. Verovelvollisen ja ulkomaisen asiakkaan on sisällytettävä kaikki määräajat kirjallisiin kaupallisiin sopimuksiin. Samalla hän uskoo, että sopimusta ei ole mahdollista saada valmiiksi muutamassa kuukaudessa. Viedessään tavaroita hän odottaa aina ennakkomaksua urakoitsijalta ja vasta sitten suorittaa tilauksen. Joskus käy myös niin, että jotkut asiakkaat luopuvat aiemmin tekemästään tilauksesta. Veronmaksaja pohtii, sovelletaanko tällaisessa viennissä 0 prosentin arvonlisäverokantaa oikein.

Edellytykset arvonlisäverokannan 0 % soveltamiselle ennakkomaksun vastaanottamisen yhteydessä

Art. 41 sek. arvonlisäverolain 9a §:n mukaan, jos verovelvollinen saa maksun kokonaan tai osittain ennen tavaran toimitusta (ennakkomaksu), saatuun maksuun voidaan soveltaa näiden tavaroiden viennin arvonlisäverokantaa 0 %, mutta verovelvollinen velvollinen:

  1. tavarat vietiin 2 kuukauden kuluessa sen kuukauden lopusta, jonka aikana verovelvollinen sai maksun, ja

  2. verovelvollinen sai tänä aikana tulliasiakirjan, joka vahvistaa tavaroiden viennin.

Mikä tulliasiakirja vahvistaa tavaroiden todellisen viennin?

Art. 41 sek. arvonlisäverolain 6 a §:ssä tavaroiden viennin eli tavaran viennin vahvistava tulliasiakirja on erityisesti:

  1. vienti-ilmoitusten käsittelyyn käytetystä tietojärjestelmästä saatu sähköinen asiakirja tai toimivaltaisen tulliviranomaisen vahvistama tuloste tästä asiakirjasta,

  2. sähköisen asiakirjan vienti-ilmoitusten käsittelyyn käytetystä sähköisestä järjestelmästä, joka on vastaanotettu tämän järjestelmän ulkopuolella, jos sen aitous on varmistettu,

  3. vienti-ilmoitusten käsittelyyn käytetyn sähköisen järjestelmän ulkopuolella toimitettu paperipohjainen vienti-ilmoitus tai sen toimivaltaisen tulliviranomaisen oikeaksi todistama kopio.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tuotantosyklin pituus ja tavaroiden viennin arvonlisäverokanta 0 %

Verovelvollinen voi soveltaa arvonlisäveron 0 %:n arvonlisäverokantaa saatuun tavaran viennin ennakkomaksuun siinä tapauksessa, että tavara viedään maasta myöhemmin kuin kaksi kuukautta, mutta se on perusteltava toimituksen poikkeavan ominaisuuden esiintymisen vuoksi.

Arvioidessaan verovelvollisen perusteluja 14 artiklan soveltamiseksi. 41 sek. arvonlisäverolain 9b pykälän mukaisesti on ensinnäkin huomioitava, että toimituksen erityispiirteet eivät koske vain toimitusta, vaan myös toimitusehtoja. Siksi on tärkeää, että veronmaksaja ei kiinnitä huomiota vain tuotantoprosessin monimutkaisuuteen, vaan myös epätyypillisiin toimitusehtoihin. Tästä syystä 1999/2004 1 artiklan 1 kohdan soveltaminen. 41 sek. Arvonlisäverolain 9b §:n mukaan jokainen kerta tulee analysoida mahdollisimman objektiivisesti ja asiallisimmalla tavalla.

Veronmaksaja ilmoitti saaneensa heinäkuussa 2017 tavaroiden viennistä ennakkomaksun, jonka vastaanottamisesta hän verotti arvonlisäveroa 0 % sen vastaanottamiskuukauden aikana. Veronmaksaja lähetti tilauksen ikkunoiden ja ikkunaelementtien toimitustilauksen elokuussa 2017. Veronmaksajalla oli tavaran viennin vahvistavat tulliasiakirjat marraskuussa 2017. Veronmaksaja perusteli tavaroiden myöhempää vientiä tuotantoprosessilla (tapahtuu hänen toimittajallaan) ja kuljetusliikkeen etsiminen ja tavaroiden valmistelu lähetystä varten. Koko kuvaus kuitenkin osoittaa, että Art. 41 sek. arvonlisäverolain 9b pykälän mahdollisuudesta soveltaa arvonlisäverokantaa 0 % toimitusehdoissa vahvistetussa toimituksen erityispiirteessä (mukaan lukien tavaroiden vientipäivä) myöhemmin yli 2 kuukauden viennin kanssa (laskettuna ensimmäisestä ennakkomaksun vastaanottamiskuukautta seuraavan kuukauden päivä).

Siksi verovelvollisen tulee tässä tapauksessa verottaa heinäkuussa 2017 saatua ennakkomaksua tulliasiakirjan puuttumisen vuoksi 23 %:n arvonlisäverokannan mukaan 2 kuukauden kuluessa ennakon vastaanottokuukaudesta. Veronmaksajan tulee kuitenkin marraskuun 2017 selvityksessä eli marraskuussa 2017 viennin vahvistavien asiakirjojen vastaanottokuussa oikaista saadusta ennakkomaksusta aiemmin lisätty arvonlisävero (heinäkuussa 2017) ja samalla esittää tavaroiden vienti 0 % arvonlisäverolla.

Yllä olevan kannan vahvistaa Bydgoszczin verokamarin johtajan tulkinta 3.6.2016, viite nro. ITPP3 / 4512-155 / 16-4 / AT sekä Verohallinnon johtajan tulkinta 10.3.2017, viitenumero. 0461-ITPP3.4512.15.2017.2.AB