0 % WDT:stä ja kolmannen osapuolen suorittamasta tavaroiden käsittelystä

Palveluvero

Euroopan markkinoille on ominaista tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus. Puolalaiset yritykset ovat jo vuosia yrittäneet hyödyntää markkinoiden potentiaalia, minkä vuoksi ne tekevät yhteistyötä monien vastaanottajien kanssa eri puolilta Eurooppaa. Yhteisön sisäisen myynnin erityispiirteet voivat kuitenkin esiintyä eri muodoissa ja tapahtua monissa eri olosuhteissa. Milloin yhteisön sisäisten luovutusten 0 prosentin verokantaa voidaan soveltaa?

Mitä on yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus?

Yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus, jäljempänä yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus, on tavaroiden vientiä yhden jäsenvaltion alueelta sellaisen toimen suorittamiseksi, jolla luovutetaan määräysvaltaoikeus tavaroiden omistajana. toisen jäsenvaltion alueella.

Edellytykset toimituksen tunnistamiselle EU:n sisäiseksi

WDT puolalaiselle yrittäjälle tapahtuu, kun:

 1. ostaja on muu EU:n sopimuspuoli kuin puolalainen, joka on arvonlisäveron maksaja tai ei-verovelvollinen oikeushenkilö, joka on tunnistettu yhteisön sisäisiä liiketoimia varten,

 2. ostaja on muu kuin puolalainen EU-urakoitsija, joka on arvonlisäverovelvollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen, joka toimii muussa kuin kohdassa 1 mainitussa ominaisuudessa ja toimituksen kohteena ovat valmisteveron alaiset tavarat ,

 3. muu kuin 1 kohdassa mainittu yhteisö (myös luonnollinen henkilö, joka ei harjoita liiketoimintaa), joka toimii (asuu) muussa jäsenvaltiossa kuin Puolan tasavallassa, jos toimituksen kohteena on uusi kuljetusväline.

- kun taas puolalainen yrittäjä:

 1. aktiivinen arvonlisäveron maksaja,

 2. rekisteröity EU-tapahtumia varten (saa EU NIP),

 3. muu kuin edellä mainittu yhteisö, jos toimituksen kohteena on uusi kuljetusväline.

0 % WDT:lle

Yhteisön sisäisen luovutuksen tunnistaminen on yksi asia, ja mahdollisuus soveltaa 0 prosentin verokantaa yhteisön sisäiseen luovutukseen on erillinen kysymys, vaikka se liittyykin suoraan tähän käsitteeseen. Puolalaisen yrittäjän, joka on aktiivinen arvonlisäveron maksaja ja joka haluaa käyttää 0 %:n verokantaa tehtyyn ICS:ään, on varmistettava, että:

 1. hänellä on asiakirjoja, jotka vahvistavat tavaroiden viennin Puolan alueelta EU:n vastaanottajan alueelle ja onko

 2. sekä hänellä että hänen EU-vastaanottajallaan on voimassa oleva EU-verotunniste, joka mahdollistaa yhteisön sisäiset liiketoimet.

Yhteisön sisäinen tavaroiden toimitus ja tavaroiden ennakkokäsittely

Osana tavaroiden toimittamista Euroopan unionin alihankkijoille on tilanteita, joissa vastaanottajat odottavat tavaroiden tiettyjen ominaisuuksien muutoksia, parannuksia tai mukauttamista tarpeisiinsa. Tällaisessa tilanteessa puolalaiset yritykset ulkoistavat asiakkaidensa odotuksiin vastatakseen tavaroiden säätämisen muille yrityksille ja vievät sitten jalostetut tavarat lopulliselle vastaanottajalle. Yrittäjät kuitenkin epäilevät 0 %:n soveltamista tilanteessa, jossa tavarat jalostetaan Puolassa ja viedään vasta sitten toisen EU-maan alueelle. Lainsäätäjä kuitenkin salli puolalaisten yrittäjien soveltaa 0 %:n verokantaa tässä tilanteessa. Valtiovarainministerin 23.12.2013 asetuksen 7 §:n 1 kohdan mukaisesti. tavaroista ja palveluista, joiden arvonlisäverokantaa on alennettu, ja alennettujen verokantojen soveltamisen edellytyksiä sovelletaan 0 prosentin verokanta myös tavaroiden luovutuksiin, jotka arvonlisäverovelvollinen on ostanut yhteisön sisäiseen liiketoimiin tunnustetun arvonlisäverovelvollisen alueella. muussa jäsenvaltiossa kuin maan alueella, jos nämä tavarat on tarkoitettu palvelujen suorittamiseen maan alueella olevan irtaimen aineellisen omaisuuden osalta ja sitten viedään muun jäsenvaltion alueelle kuin maan alueelle.

Tämä tarkoittaa, että jos tavarat jalostavat muut Puolassa toimivat yritykset tai niille suoritetaan muunlaisia ​​palveluja ennen maasta vientiä ja sitten ne viedään Puolasta EU:n vastaanottajamaahan, lainsäätäjä sallii etuuskohtelun 0 prosentin käyttö yhteisön sisäisissä toimituksissa.

Edellytykset 0 prosentin verokannan soveltamiselle yhteisön sisäisiin toimituksiin, jotka on jalostettu ennen vientiä Puolasta

Tavarat, joille palvelu on suoritettu, voivat ennen niiden vientiä Puolasta hyötyä 0 prosentin etuuskohteesta, kun kyseessä on yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus, jos puolalainen veronmaksaja:

 1. on rekisteröity EU:n arvonlisäverovelvolliseksi jättäessään veroilmoituksen, jossa se osoittaa tietyn tavaran luovutuksen,

 2. siirtää arvonlisäveron maksajan hankkiman tavaran aineelliseen irtaimeen omaisuuteen liittyviä palveluja suorittavalle yhteisölle,

 3. näkyy veroilmoituksessa ja yhteenvetotiedoissa tietyn laskutetun toimituksen ajalta yhteisön sisäisenä tavaran luovutuksena,

 4. vastaanottaa maksun pankkitilille 60 päivän kuluessa tavaran toimituspäivästä (maksun vastaanottaminen myöhempänä ajankohtana oikeuttaa verovelvollisen oikaisemaan luovutusveron),

 5. on asiakirjoja, joista käy ilmi, että irtainta aineellista omaisuutta palvelevalle taholle siirretyt tavarat viedään maan alueelta niiden suorittamisen jälkeen.

Vahvistus yllä olevalle on tulkinta 15.6.2015. Varsovan verokamarin johtaja, viitenumero IPPP3 / 4512-266 / 15-2 / KT sekä tulkinta 18.11.2014. Katowicen verokamarin johtaja, viitenumero IBPP4 / 443-371 / 14 / PK.