ALV-verovelvollisen asema - Kuinka vahvistaa ulkomaisen urakoitsijan kanssa?

Palveluvero

0 %:n verokannan soveltamiseksi EU-kauppoja harjoittavan yrittäjän tulee olla varma, että urakoitsija on arvonlisäverovelvollisen asemassa. Siksi on äärimmäisen tärkeää saada vahvistettua tietoa verovelvollisen asemasta. Tämä voidaan tehdä useilla tavoilla.

Yhteisön sisäistä tavaroiden luovutusta verotetaan 0 prosentin verokannan mukaan edellyttäen, että verovelvollinen:

 • se on suorittanut luovutuksen ostajalle, jolla on ostajan jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva ja voimassa oleva yhteisön sisäisiä liiketoimia varten tunnusnumero, joka sisältää arvonlisäveroon käytetyn kaksikirjaimisen koodin;
 • ennen tietyn verokauden veroilmoituksen jättämisen määräajan umpeutumista on asiakirjoissaan todisteita siitä, että yhteisöluovutuksen kohteena olevat tavarat on viety maan alueelta ja toimitettu ostajalle alueella muussa jäsenvaltiossa kuin maan alueella,
 • jättäessään veroilmoituksen, josta ilmenee tämä tavaran luovutus, hän on rekisteröity EU:n arvonlisäverovelvolliseksi.

Kuten voidaan nähdä, yksi 0 %:n verokannan soveltamisen edellytyksistä on, että ostajalla on voimassa oleva tunnistenumero yhteisön sisäisiä liiketoimia varten.

ALV-verovelvollisen asema - VIES-järjestelmä

Suosituin tapa vahvistaa rekisteröinti alv-tarkoituksiin on VIES-järjestelmä, jonka avulla voit luoda verkkosivuston kautta tietoa toisen EU-maan arvonlisäverovelvollisen asemasta. Myös veroviranomaiset pitävät VIES-järjestelmää luotettavana, josta esimerkkinä voi olla Bydgoszczin verokamarin johtajan yksittäinen tulkinta, ref. ITPP2 / 443-433 / 10 / AK, 22. heinäkuuta 2010, josta voimme lukea:

"(...) Euroopan unionin urakoitsijoiden osalta, joissa on arvonlisävero, on mahdollista määrittää urakoitsijan asema mm. antamalla ALV-numero ja vahvistamalla, että ostajan ALV-tunniste on voimassa. Tässä tapauksessa tämän numeron voimassaolon vahvistaminen voi tapahtua - ottaen huomioon artiklan säännökset. 97 sekuntia 17-19 lain - ALV-tietotoimiston tai veroviraston päällikön kautta tai Euroopan komission verkkosivuilla (osoitteessa http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies).

Siksi on oletettava, että riittävä ja luotettava tapa varmistaa, että palvelun ostajalla on ostajan jäsenvaltion myöntämä oikea ja voimassa oleva yhteisön sisäisiä liiketoimia varten myönnetty tunnusnumero, on saada tuloste yllä mainitulta verkkosivustolta. , josta käy ilmi, että numero on ajan tasalla tai että numero on voimassa (saanut kirjallisesti, faksilla, puhelimitse tai sähköpostitse edellä mainitusta ALV-tiedonvaihtotoimistosta tai verotoimiston johtajalta) . Siksi verovelvollisen läsnäolo VIES:n tiedonvaihtojärjestelmässä ja sen vahvistaminen ratkaisee selvästi urakoitsijan rekisteröinnin arvonlisäverovelvolliseksi ja siten edellä mainitun mukaiseksi verovelvolliseksi. taide. 28a kohta 1 lit. a) ja on perus (olennainen) menettely, jota on noudatettava edellä kuvatussa tilanteessa (...) ”.

VIES-tietojärjestelmän toimintaa Euroopan unionissa säätelee neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010 7.10.2010 hallinnollisesta yhteistyöstä ja petostentorjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (Lakilehti EU L nro 268/1 d.).

Jokainen jäsenvaltio on velvollinen antamaan muiden Euroopan unionin maiden saataville kansallisen yhteisön sisäiseen kauppaan rekisteröityjen verovelvollisten tietokantansa, joka sisältää kaikkien arvonlisäverotunnuksen saaneiden tahojen tiedot. Tietokanta sisältää seuraavat tiedot jokaisesta verovelvollisesta:

 • henkilökohtainen ALV-tunniste,

 • verovelvollisen etu- ja sukunimi tai nimi,

 • yrityksen osoite: tämä on osoite, jonka mukaan yritys on määrätty asianomaiseen verotoimistoon,

 • tunnistenumeron myöntämispäivä,

 • tunnistenumeron voimassaolon päättymispäivä.

Seuraava vastaus saadaan pyynnöstä Euroopan komission verkkosivustolta (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies):

KYLLÄ - annettu numero on voimassa tällä hetkellä tai

EI - annettu numero on virheellinen tai virheellinen.

Puolan määräykset

Kehitys- ja valtiovarainministerin 27. helmikuuta 2017 annetun asetuksen mukaisesti organisaatioyksikön nimeämisestä tietyn yksikön tunnistamisen vahvistamiseksi yhteisön sisäisiä liiketoimia varten muun jäsenvaltion alueella kuin maan alueella ja tiedottaa tällaisen vahvistuksen puuttumisesta (Lakilehti 2017, kohta 434) organisaatioyksikölle, jolla vahvistetaan tietyn yksikön tunnistaminen yhteisön sisäisiä liiketoimia varten muussa jäsenvaltiossa kuin maan alueella ja ilmoittaa tällaisen vahvistuksen puuttumisesta Poznańin verohallinnon jaosto.

Pyynnöt ulkomaisten vastapuolten ALV-tunnisteiden vahvistamiseksi voidaan toimittaa:

 • sähköisesti: [email protected]

 • postitse seuraavaan osoitteeseen:
  Verotietojen vaihtotoimisto
  Poznańin verohallinnon kamari
  ul. Poznańska 46
  62-510 Konin

 • puhelimitse: EU-urakoitsijoiden ALV-numeroiden vahvistus tapahtuu Verohallinnon vihjepuhelimen kautta klo 7.00-18.00 numeroissa 801 055 055 tai 22 330 03 30

 • faksilla: 240 19 89 tai jättämällä hakemuksen toimivaltaiselle veroviraston johtajalle.

Kirjallisen vahvistuksen EU-urakoitsijan ALV-numerosta saamme vain lähettämällä hakemuksen sähköpostitse tai postitse. Meidän on odotettava vastausta enintään 7 päivää.

Yllä olevat vaihtoehdot mahdollistavat tiedon saamisen raportoitujen vastapuolten verotuksellisesta asemasta lähetetyssä tarkastushakemuksessa mainitun päivämäärän mukaan.

On huomattava, että kaikki menetelmät koskevat EU:n urakoitsijoita, EU:n ulkopuolelta tulevien urakoitsijoiden tapauksessa tällaista mahdollisuutta ei ole. Tällaisissa tilanteissa ei jää muuta kuin yrittää löytää tietoa heidän sivuiltaan.