Rakenteilla oleva käyttöomaisuus - ALV ja PIT selvitys

Palveluvero

Yrittäjät hankkivat usein omaisuutta, joka vaatii peruskorjausta tai mukauttamista yrityksen käyttöön. Voidaanko tämäntyyppinen käyttöomaisuus kirjata kirjanpitoon ja tehdä poistoja? Miten rakenteilla oleva käyttöomaisuus selvitetään arvonlisäveron ja alv:n perusteella?

Käyttöomaisuuden määritelmä

Jotta voit määrittää käyttöomaisuuden kirjaustavan, katso ensin sen määritelmä. Art. ALV-lain 22a §:n mukaan käyttöomaisuuden katsotaan olevan hankittu tai valmistettu sellaisenaan täydellisenä ja käyttökelpoisena käyttöönottopäivänä:

 • rakennukset,
 • erikseen omistetut rakennukset ja tilat,
 • koneet, laitteet, kuljetusvälineet ja muut tavarat,

joiden odotettu taloudellinen vaikutusaika yhtiössä on pidempi kuin yksi vuosi. Lisäksi näitä tavaroita tulee käyttää harjoitettuun liiketoimintaan liittyviin tarpeisiin tai antaa käytettäväksi vuokra-, leasing- tai leasingsopimuksen perusteella.

Keskeinen kriteeri arvioitaessa, voidaanko annetut esineet merkitä käyttöomaisuusrekisteriin vai ovatko ne edelleen rakenteilla olevaa käyttöomaisuutta, on niiden täydellisyys ja käytettävyys käyttöönottohetkellä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sen on oltava käyttövalmis sinä päivänä, jona tietty kohde merkitään käyttöomaisuusrekisteriin. Jos hankittu omaisuus vaatii vielä peruskorjaus- tai säätötöitä, se on rakenteilla olevaa käyttöomaisuutta, eikä se tuloverotuksessa ole verotuksessa vähennyskelpoista tai poistovelvollinen ennen kuin se on tosiasiallisesti otettu yhtiön käyttöön.

Esimerkki 1.

Yrittäjä Stanisław osti asunnon ja autotallin, jotka hän aikoo vuokrata osana liiketoimintaansa. Ne muodostavat kaksi erillistä käyttöomaisuutta. Ostettu asunto vaatii remontin, eikä autotallissa ole sisäänkäyntiporttia, joten niitä ei voi tällä hetkellä vuokrata.

Yrittäjä ei voi merkitä asuntoa ja autotallia käyttöomaisuusrekisteriin, koska ne eivät ole vielä valmiita ja käyttökuntoisia. Tällä hetkellä ne ovat rakenteilla olevaa käyttöomaisuutta.

Kuinka tehdä poistoja rakenteilla olevasta käyttöomaisuudesta?

Rakenteilla olevaa käyttöomaisuutta ei voida merkitä käyttöomaisuusrekisteriin eikä siitä tehdä poistoja. Se on mahdollista vasta sen jälkeen, kun niiden yrityksen käyttöön sopeuttamiseen liittyvät työt on saatu päätökseen. Sitten niiden alkuperäinen arvo on määritettävä oikein, mikä määrittää kuukausittaisen poiston määrän. Käyttöomaisuushyödykkeen alkuarvo muodostuu hankintahinnasta tai tuotantokustannuksista, joihin on lisätty kaikki käyttötarkoitukseen sopeuttamisesta aiheutuneet menot, jotka ovat aiheutuneet ennen käyttöomaisuusrekisteriin merkitsemistä. Ne voivat olla mm

 • sen rakentamiseen käytetyt materiaalit,
 • apuohjelmat, joita käytetään käyttöomaisuuden luomiseen tai säätämiseen,
 • kiinteistön rakentamiseen liittyviin töihin osallistuville työntekijöille maksetut palkat ja palkat,
 • kokoonpano-, kuljetus- ja vakuutuskulut,
 • vaihtoerot,
 • lainan korot ennen käyttöomaisuuden kirjaamista kirjanpitoon
 • asiantuntijalausuntojen, rakennusvalvonnan menot,
 • tulli, valmistevero, leimavero tai muut oston yhteydessä vaadittavat viralliset maksut.

Usein käyttöomaisuuden sopeuttamiseen yrityskäyttöön liittyvät toimet vievät pidemmän ajan, ja alkuarvo muodostuu suuresta määrästä laskuja. Tällaisessa tilanteessa laskuista, jotka muodostavat rakenteilla olevan käyttöomaisuuden alkuarvon, kannattaa pitää erillinen kirjaa, sillä töiden valmistumisen jälkeen on tarpeen laskea yhteen kaikkien laskujen nettoarvo. Vain omaisuus, jonka arvo on 10 000 zlotya, koskee pakollisia poistoja ajan myötä. PLN (alv netto tai ei-arvonlisävero brutto) tai enemmän. Käyttöomaisuus, jonka arvo ei ylitä tätä määrää, voidaan tehdä poistoista kerran tai kirjata suoraan verokuluihin käyttöönottokuukauden aikana. Rakenteilla olevat käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan niiden mukauttamiseen ja sopeuttamiseen liittyvien töiden päätyttyä samoilla periaatteilla kuin muutkin, eli valitun poistotavan ja KŚT:n mukaisen tietylle käyttöomaisuushyödykkeelle sallitun koron mukaan. Poistomenetelmiä on kolme:

 • lineaarinen menetelmä,
 • degressiivinen menetelmä (laskeva saldo),
 • luonnollinen menetelmä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Rakenteilla oleva käyttöomaisuus arvonlisäveron perusteella

Arvonlisäverolain säännökset eivät erottele hankittua omaisuutta käyttöomaisuuteen ja rakenteilla olevaan käyttöomaisuuteen. Riippumatta siitä, onko omaisuus valmis ja käyttökelpoinen rakenteilla olevan käyttöomaisuuden alkuarvon muodostavilla laskuilla, aktiivisella arvonlisäverovelvollisella on oikeus vähentää arvonlisävero yleisin ehdoin.

Art. 86 sek. Arvonlisäverolain 10 §:n mukaan oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä syntyy selvityksessä siltä ajalta, jolloin verovelvollisen ostamiin tai maahantuomiin tavaroihin ja palveluihin on syntynyt verovelvollisuus, ei aikaisemmin. kuin tilityksessä siltä ajalta, jolloin verovelvollinen on vastaanottanut laskun.

Näin ollen aktiivisena arvonlisäverovelvollisena toimivalla yrittäjällä on rakenteilla olevan käyttöomaisuuden arvon muodostavien laskujen perusteella oikeus vähentää arvonlisävero jatkuvasti sinä kuukautena, jolloin verovelvollisuus syntyy, tai jommassakummassa kahdesta myöhemmästä kirjanpidosta. kausia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että hankitut omaisuuserät (kunnes ne ovat muun muassa keskeneräisiä ja käyttökelpoisia) ovat tuloveron perusteella rakenteilla olevaa käyttöomaisuutta, eikä niitä sisällytetä kuluihin ennen niiden mukauttamiseen liittyvien töiden valmistumista. Toisaalta käyttöomaisuuden alkuarvon muodostavien laskujen arvonlisävero verovelvollisella on oikeus vähentää jatkuvasti.

Rakenteilla oleva käyttöomaisuus - varaus wfirma.pl-järjestelmässä

wFirma.pl-järjestelmässä laskut, jotka muodostavat rakenteilla olevan käyttöomaisuuden alkuarvon ja jotka on vastaanotettu ennen sen kirjaamista käyttöomaisuusrekisteriin, tulee kirjata vain arvonlisäverovelvollisten ostorekisteriin seuraavalla tavalla: TIETOJA »OSTOJEN ALV-REKISTERI» LISÄÄ KÄYTTÖ. Täytä avautuvassa ikkunassa tiedot vastaanotetun laskun mukaisesti ja valitse LISÄTIETOJA-välilehdeltä lisäksi PYSYVÄ OMAISUUS -vaihtoehto.

Toisaalta käyttöomaisuuden kokonaisnettoarvo, joka perustuu kaikkiin sen alkuperäisen arvon muodostaviin laskuihin, tulee kirjata kirjanpitoon seuraavasti: TIEDOT »KÄYTTÖOMAISUUS» LISÄÄ KÄYTTÖOMAISUUDEN luovutuspäivänä. liiketoiminnassa käytettäväksi.