Valtiolta saadut varat, jotka eivät ole oikeudellisen tai hallinnollisen täytäntöönpanon alaisia

Verkkosivusto

Koronavirusepidemian vuoksi veronmaksajat saivat valtiolta lisävaroja liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin. Lainsäätäjä ei säätänyt, ovatko kriisintorjuntakilpien tai muilta laitoksilta saadut varat oikeudellisen tai hallinnollisen täytäntöönpanon alaisia, joten ulosottomiehet saattoivat kohdistaa ne edellä mainittuihin ulosottoihin. Katsotaanpa, mitkä ovat mahdolliset toimenpiteet, jotka eivät ole oikeudellisen tai hallinnollisen täytäntöönpanon kohteena?

Mitä on oikeudellinen täytäntöönpano?

On turhaa löytää oikeudellisen täytäntöönpanon määritelmä siviiliprosessilakista. Ei ole esteitä sille, että täytäntöönpanoasia sen määritelmän mukaan siirrettäisiin täytäntöönpanomenettelyyn. Täytäntöönpanomenettelyjä säännellään säännöstön III osassa - tämä on osapuolten ja täytäntöönpanoelinten toiminta, jonka tarkoituksena on täyttää velkojat. Velallisen tahdosta riippumatta heidän on pakko pakottaa ulosottoasiakirjassa mainitut edut velallisen omaisuudesta.

Täytäntöönpanoasiat kuuluvat käräjäoikeuden ja näissä tuomioistuimissa toimivien ulosottomiesten toimivaltaan, ja täytäntöönpanotoimia hoitavat tuomioistuimen ulosottomiehet (paitsi tuomioistuimille varatut toimet).

Mitä hallinnollinen täytäntöönpano on?

Hallinnollinen täytäntöönpano on sarja lainvalvontaviranomaisten toimenpiteitä vastuuhenkilöitä ja muita riidan osapuolia vastaan, ja sen tarkoituksena on aineellisten lakien ja määräysten lopullinen täytäntöönpano. Tällaisia ​​toimia ovat muun muassa menettelyllinen käyttäytyminen, joka ratkaisee oikeudenkäynnin aikana ilmeneviä menettelyllisiä ongelmia, ja pakkokäyttäytyminen, joka on todellista käyttäytymistä.

Toimenpiteet, jotka eivät ole oikeudellisen tai hallinnollisen täytäntöönpanon alaisia

Osana Shield 4.0:aa lainsäätäjä sääteli, että valtiolta saadut varat eivät ole oikeudellisen tai hallinnollisen täytäntöönpanon alaisia. Tämä koskee varoja, jotka on saatu mm osana:

  • ei-palautettava laina työrahastolta mikroyrityksen toimintakulujen kattamiseen;

  • työntekijöiden, tietulli- tai toimeksiantosopimuksen tai muun palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen nojalla palkattujen henkilöiden palkkojen yhteisrahoitus;

  • itsenäisten ammatinharjoittajien liiketoiminnan harjoittamisesta aiheutuvien kustannusten tukeminen;

  • kansalaisjärjestöjen ja muiden yleishyödyllistä toimintaa harjoittavien tahojen palveluksessa olevien palkkojen tukeminen;

  • FGŚP:n rahastojen yhteisrahoitus sellaisten työntekijöiden palkitsemiseen, jotka eivät kata seisokkeja, taloudellisia seisokkeja tai lyhennettyä työaikaa COVID-19:n vuoksi.

Lisäksi nämä varat ovat maksutilille siirrettyinä vapaita takavarikoista tuomioistuimen tai hallinnollisen täytäntöönpanomääräyksen perusteella. Poikkeus - ulosotto suoritetaan niiden henkilöiden hyväksi, joille näistä palkkioista maksettava palkka ja sosiaaliturvamaksut on siirretty. Art. COVID-19:n vaikutuksista kärsiville yrittäjille myönnettävien pankkilainojen korkotuista ja COVID-19:n esiintymiseen liittyvän järjestelyn yksinkertaistetusta hyväksymismenettelystä annetun lain 98 pykälän mukaan, jos ennen tulopäivää Tämän lain voimaan tullessa takavarikoitiin varoja edellä mainittujen yrittäjille maksettujen tukien johdosta, näiden varojen jatkotäytäntöönpanoa ei voida hyväksyä, ja takavarikoidut ja jakamattomat rahat palautetaan.