Tavaroiden myynti kampanjahintaan ja ALV

Palveluvero

Tavaroiden myyminen myynninedistämishintaan, usein symboliseen hintaan, on tapa toteuttaa myynninedistämiskampanja. Yrittäjä toivoo saavansa sen yhteydessä voittoa lisämyynnin ansiosta. Kuitenkin, kuten myynninedistämishintaan, ns PLN:n myynti, pitäisikö verottaa asianmukaisesti? Selitämme.

Tavaroiden myynti alennushintaan arvonlisäverolain säännösten mukaisesti

Arvonlisäverolaissa symbolisella zlotylla tehtyä ostoa ei käsitellä lahjoituksena eli ilmaisena siirtona. Tämä on alennushinta, joka sisältää määrittämäsi alennuksen.

Art. Veron perusteena on 29 a §:n 1 momentin mukaan lähtökohtaisesti kaikki se maksu, jonka tavaran luovuttaja tai palveluntarjoaja on saanut tai saavansa myyntiä varten ostajalta, vastaanottajalta tai kolmannelta osapuolelta, mukaan lukien saatujen tukien, tukien ja muiden vastaavien lisämaksujen välitön vaikutus verovelvollisen tarjoamien tavaroiden tai palvelujen hintaan. Samaan aikaan, kuten kohdassa säädetään. Mainitun artiklan 7 kohdan mukaan veropohja ei sisällä mm. ostajalle tai vastaanottajalle myönnetyt alennukset ja hinnanalennukset, jotka on otettu huomioon myyntihetkellä.

Tämä tarkoittaa, että veronmaksajat voivat myöntää erilaisia ​​alennuksia tai toteuttaa myynninedistämiskampanjoita saadakseen suurimman taloudellisen hyödyn.

Milloin veroviranomainen voi kyseenalaistaa tavaroiden myynnin kampanjahintaan?

Näin ollen veronmaksaja päättää, milloin ja minkä suuruisen alennuksen myöntää. Joissain tapauksissa veroviranomainen voi kuitenkin riitauttaa tavaroiden tai palvelujen myynnin markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla. Tämä voi tapahtua, kun:

  • pyrkii kiertämään määräyksiä ja välttämään tietyn toiminnan verotusta,
  • §:ssä tarkoitettujen osapuolten välillä on perhe-, pääoma-, omaisuus- tai työsuhde. arvonlisäverolain 32 §.

Silloin veroviranomaisella on oikeus määrätä liikevaihdon määrä tietyn palvelun tai tavaran markkinahinnan mukaan. Jos myydyn tavaran tai palvelun alennettu hinta johtuu myynninedistämiskampanjasta, ei ole syytä kyseenalaistaa myyjän määräämää myyntihintaa.

Arvonlisäverotuksen peruste ja tavaroiden myynti alennushintaan

Arvonlisäveron peruste on myynnistä maksettava summa. Sillä, että myynti tapahtuu tavaran tai palvelun todellista arvoa alhaisemmalla hinnalla, ei ole tässä merkitystä. Jos pykälässä asetetut ehdot täyttyvät. ALV-lain 32 §:n mukaan verovelvollisella on täysi vapaus määrittää hinta.

Siksi, jos veronmaksaja myy tavaraa symboliseen hintaan, joka on paljon markkina-arvoa alhaisempi, hän maksaa arvonlisäveron todellisesta myyntiarvosta, ei markkina-arvosta.

Esimerkki 1.
Kosmetiikkatukkukauppaa harjoittava veronmaksaja on aloittanut kampanjan, jonka mukaan ostaessaan 10 kosmetiikkaa ostaja saa toisen kosmeettisen tuotteen hintaan 1 PLN.

Ostaja, joka harjoittaa yritystä, osti 50 kosmetiikkaa yksikköhinnalla 10 zlotya kappaleelta. Osana kampanjaa hän sai lisäksi 5 kosmetiikkaa yksikköhinnalla 1 zloty.

Yhteensä hän osti 55 kosmetiikkaa (50 + 5), joiden yhteisarvo oli 505 PLN (500 + 5 PLN). 505 zlotyn arvo on tässä tapauksessa myynnin verotuksen perusta.

Myyjä voi myyntilaskua laatiessaan välittömästi näyttää myönnetyn alennuksen tai sisällyttää sen tavaran yksikköhintaan.

Tavaroiden myynti veroviranomaisten näkemyksen mukaan kampanjahintaan

Veroviranomaisten antamat tulkinnat vahvistavat edellä olevan. Verohallinnon johtaja yksittäisessä päätöksessä 20.4.2017, nro 1061-IPTPP3.4512.77. 2017.2.ALN totesi, että:

Ottaen huomioon edellä mainitut lain säännökset ja esitetty tapauksen kuvaus, joka osoittaa, että myynninedistämistoimia toteutetaan vain yhtiön tuotteiden myynnin ja houkuttelevuuden lisäämiseksi, uusien urakoitsijoiden (Yhtiön tavaroiden ostajien) hankkimiseksi ja ylläpitämiseksi. Erityisen markkina-aseman vuoksi on todettava, että myynninedistämistarkoituksessa myytävien tavaroiden ostosta aiheutuvat kulut pysyvät - kuten asianomainen osapuoli on ilmoittanut - suoraan yhtiön harjoittaman toiminnan yhteydessä ja niillä pyritään lisäämään Yhtiön tuottamat tulot. Kampanjan kohteena olevat ostetut tavarat käytetään tavara- ja palveluverolliseen toimintaan.

Edellä esitetyn perusteella on todettava, että Hakijalla, joka on rekisteröitynyt aktiivinen arvonlisäverovelvollinen, on oikeus vähentää myynninedistämiskampanjan osana symbolisella zlotylla myytyjen tavaroiden ostoihin sisältyvä vero Art. . 86 sek. säädöksen 1 kohta. Samanaikaisesti tämä oikeus on voimassa, ellei kohdassa ole mainittuja kielteisiä ehtoja. 88 lain.
Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Łódźin verokamarin johtaja kommentoi myös myynnin verotusta myynninedistämishintaan yksittäisessä tulkinnassa nro IPTPP1 / 443-255 / 13-4 / IG, julkaistu 5. heinäkuuta 2013, josta voimme lukea:

tavaroiden luovutuksen yhteydessä veron perusteena olisi oltava ostajalta peritty käteismaksu (tai muussa lain sallimassa muodossa suoritettu) kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa, että veropohjan tulee sisältää myyjän veloittamien tavaroiden arvo (hinta) sekä kaikki muut maksun osat, jotka ovat osa pääpalvelua (eli tavaroiden luovutusta). Tämä koskee vain kustannuksia, jotka lisäävät tietystä tapahtumasta, eli tietystä tavaran toimituksesta tai tietystä palvelusta, maksettavaa määrää.

Edellä esitetyn perusteella kyseisten sarjojen myynnistä tavara- ja palveluveron veron peruste on ostajalta tosiasiallisesti maksettava/saadun määrä vähennettynä maksettavalla verolla, pykälässä mainituin tapauksin. 32 sek. säädöksen 1 kohta.