Koottujen tavaroiden myynti - kotimainen ja EU:n ulkopuolinen tilitys

Palveluvero

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuotanto Puolassa kasvaa voimakkaasti. Niiden hankintaan liittyy yleensä kokoonpanoa, henkilöstön koulutusta ja muita toteutustoimia. Tämän tyyppistä myyntiä tapahtuu sekä kotimaassa että ulkomailla. Kuinka tilittää koottujen tavaroiden myynti oikein

ALV-lain alueperiaate

Lainsäätäjä listasi arvonlisäveron alaisia ​​toimintoja. Perustuu artikkeliin. 5 sek. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verotettavaa:

 1. tavaroiden toimittaminen vastikkeellisesti ja palvelujen tarjoaminen vastiketta vastaan ​​maan alueella;
 2. tavaroiden vienti;
 3. tavaroiden tuonti maan alueelle;
 4. tavaroiden yhteisön sisäinen hankinta korvausta vastaan ​​maan alueella;
 5. yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus.

Säännöksessä näkyy myös ns alueperiaate, jonka mukaan edellä mainitut toiminnot ovat tavara- ja palveluverotuksen alaisia, mutta vain, jos niiden suorituspaikka (määräytyy lain säännösten perusteella) on maan alue. joille 1 artiklan määritelmän mukaan ALV-lain 2 kohdan 1 alakohdan mukaisesti Puolan tasavallan alue tunnustetaan, jollei 2a. Pääsääntöisesti edellä mainitut Puolan ulkopuolella suoritetut toiminnot eivät ole arvonlisäveron alaisia.

WDT:n käsite

Sovellus Art. 13 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin mukaan yhteisöluovutuksella (WDT) tarkoitetaan tavaroiden vientiä maan alueelta ja 1 momentissa tarkoitettujen toimintojen suorittamista. 7 muun jäsenvaltion kuin maan alueella. Toisaalta Art. 13 sek. Arvonlisäverolain 2 §:ssä säädetään, että arvonlisäverolain 2 momentissa säädetään. 1 kohtaa sovelletaan sillä edellytyksellä, että tavaran ostaja on:

 1. arvonlisäveron maksaja, joka on tunnistettu yhteisön sisäisiä liiketoimia varten muun jäsenvaltion kuin maan alueella;
 2. oikeushenkilö, joka ei ole arvonlisäveron maksaja ja joka on tunnistettu yhteisön sisäisiä liiketoimia varten muun jäsenvaltion kuin maan alueella;
 3. arvonlisäverovelvollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen ja joka toimii sellaisenaan muun jäsenvaltion kuin maan alueella, jota ei ole lueteltu 1 ja 2 kohdassa, jos toimitus ovat valmisteveron alaisia ​​tavaroita, jotka valmisteverosäännösten mukaisesti ovat väliaikaisessa valmisteverotusmenettelyssä tai valmisteveron alaisten tavaroiden liikkumista valmisteverolla;
 4. muu kuin 1 ja 2 kohdassa mainittu yksikkö, joka toimii (asuu) muussa jäsenvaltiossa kuin Puolan tasavallassa, jos toimituksen kohteena on uusi kuljetusväline.

Yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus tapahtuu, jos luovuttajana on 1999/2004 tarkoitettu verovelvollinen. 15, jos myynti ei ole vapautettu verosta 15 §:n mukaisesti. 113 kohta. arvonlisäverolain 1 ja 9 §:n mukaan. Asetuksissa vahvistetaan yleiset säännöt, jotka mahdollistavat tietyn liiketoimen tunnustamisen yhteisön sisäiseksi luovutukseksi eli tavaroiden viennin maan alueelta muun jäsenvaltion alueelle kuin maan alueelle on tapahduttava. Tämä vienti on tehtävä osana tavaran omistajan määräämisvallan siirtymistä myyjältä ostajalle (ks. ALV-lain 7 §:n 1 momentti). On myös välttämätöntä, että ostaja täyttää edellä mainitut kohdassa kuvatut ehdot. 13 sek. tämän lain 2 kohta.

Milloin WDT:tä ei tapahdu?

Lainsäätäjä on myös sisällyttänyt luettelon toiminnoista, joihin ei liity WDT:tä. Tavaroiden liikkeitä ei hyväksytä, jos:

 1. tavarat asennetaan tai kootaan koeajon kanssa tai ilman, jolle pykälän mukainen toimituspaikka. 22 sek. 1 artiklan 2 kohdan mukaan muun jäsenvaltion alue kuin maan alue, jos tavarat kuljettaa ne luovuttava verovelvollinen tai kuljettaa tavarat tämän puolesta;
 2. tavarat siirretään osana postimyyntiä maan alueelta;
 3. tavaroita kuljetetaan laivoissa, lentokoneissa tai junissa 11 §:ssä tarkoitetun matkustajakuljetuksen yhteydessä. 22 sek. 5 verovelvollisen toimesta toimittamista varten tai tämän eduksi näissä ajoneuvoissa;
 4. verovelvollisen on vietävä tavarat sen jäsenvaltion alueelle, josta ne siirretään maan alueelle;
 5. tavaroiden on oltava yhteisön sisäisen tavaran luovutuksen kohteena. 13 sek. 1 ja 2, jonka veronmaksaja on tehnyt sen jäsenvaltion alueella, josta ne on siirretty maan alueelle;
 6. tavaroille on tarjottava kyseisen verovelvollisen hyödyksi maan alueella palveluja, jotka koostuvat niiden arvostamisesta tai töiden suorittamisesta niille, edellyttäen, että tavarat siirretään takaisin sen jäsenvaltion alueelle, josta ne alun perin tuotiin näiden palvelujen suorittamisen jälkeen;
 7. verovelvollisen on käytettävä tavaraa tilapäisesti maan alueella, kuitenkin enintään 24 kuukautta, edellyttäen, että tavaroiden tuonti kolmannesta maasta oli tullitonta;
 8. lähtö- tai kuljetusjäsenvaltion alueelle sijoittautuneen verovelvollisen on tarkoitus käyttää tavaroita väliaikaisesti maan alueella palvelujen suorittamiseen;
 9. Kaasujärjestelmässä oleva kaasu, sähköjärjestelmässä sähkö, lämpö- tai jäähdytysenergia lämmön- tai jäähdytysenergian jakeluverkkojen kautta ovat syrjäytymisen kohteena.

Vastaavasti, jos tavarat asennetaan tai kootaan koeajon kanssa tai ilman koeajoa, jolle Art. 22 sek. 1 alakohta 2 on maan alue, toimituksen suorittavan verovelvollisen tai hänen lukuunsa ei ole tavaroita yhteisössä.

Kokoonpanon käsite

Arvonlisäverolain säännökset eivät määrittele kokoonpanon tai asennuksen käsitettä. Se kuitenkin varaa Art. 22 sek. arvonlisäverolain 1 momentin 1 momentin mukaan ne eivät sisällä yksinkertaisia ​​toimintoja, jotka mahdollistavat kootun tai asennetun tuotteen toiminnan sen käyttötarkoituksen mukaisesti. "Yksinkertaisilla toimilla" tulee ymmärtää tietyn tavaran/laitteiston toiminnan mahdollistavia toimintoja, joita mahdollinen ostaja voisi suorittaa itse.

Kokoonpanoa tai asennusta tulee pitää toimintona, joka vaatii erikoisosaamista ja -taitoja, jotka ovat ensisijaisesti koottujen tai asennettujen tavaroiden/laitteiden toimittajan tiedossa. Työt tällä alueella tekevät kokeneet insinöörit. Teknologisen linjan kokoonpano ja kalibrointi vaatii erikoisosaamista, kokemusta ja taitoja.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen myi juomien pullotusprosessilinjan urakoitsijalleen Saksasta. Ostettu linja kuljetetaan osina Saksaan, kootaan siellä, kootaan tehtaalla ja otetaan sitten käyttöön. Tässä tapauksessa prosessilinja oli epäilemättä asennettu ja sitä pitäisi verottaa Saksassa. Tällä alueella tehtävät työt eivät ole yksinkertaisia ​​toimintoja, jotka mahdollistavat kootun tai asennetun linjan toiminnan sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Tämän tyyppisen päättelyn vahvistaa myös Varsovan verokamarin johtajan 8. elokuuta 2012 antama yksittäinen tulkinta:

"Lisäksi tulee viitata edellä mainituissa asennukseen ja kokoonpanoon liittyviin kysymyksiin taide. 22 sek. 1 lain 2 kohta. Tavara- ja palveluverolain säännökset eivät määrittele niitä termejä, jotka johtavat suorituspaikan siirtymiseen siihen maahan, jossa kokoonpano (tavaroiden asennus) suoritetaan. Puolan kielen PWN-sanakirjan mukaan »kokoonpano« tarkoittaa koneiden, laitteiden, laitteiden jne. kokoamista valmiista osista, teknisten laitteiden pukemista ja asentamista. Asennus puolestaan ​​tarkoittaa teknisten laitteiden asentamista jonnekin. On huomattava, että edellä mainitun artiklan mukaisesti. 22 sek. Lain 1 momentin 2 momentin mukaan asennus tai kokoonpano ei sisällä yksinkertaista toimintaa, joka mahdollistaa kootun tai asennetun tavaran toiminnan käyttötarkoituksensa mukaisesti. Viranomaisen näkemyksen mukaan "yksinkertaisella toiminnalla" tulisi ymmärtää tietyn tavaran ja laitteiston toiminnan mahdollistava toiminta, jonka mahdollinen ostaja voisi tehdä itse esim. oheisen ohjeen avulla. Siksi kokoamista tai asennusta tulee edellä mainittu huomioon ottaen pitää toimintona, joka vaatii erityisosaamista ja -taitoja, jotka ovat ensisijaisesti koottujen tai asennettujen tavaroiden/laitteiden toimittajan tiedossa. Näin on edellä kuvatussa tapauksessa.

Kokoonpantujen tavaroiden myynti EU:n ulkopuoliselle verovelvolliselle

Toimitettavien tavaroiden kokoonpano siirtää verotuspaikan lähetyksen alkamismaasta kokoamismaahan (asennusmaahan). Yllä oleva muutos tapahtuu riippumatta siitä, onko kyseessä EU-maa vai ei-EU-maa. Paikalla, josta tavarat kuljetetaan, tai toimittajan tai ostajan toimipaikalla ei ole merkitystä. Tämän säännöksen soveltamisen välttämätön edellytys on tilanne, jossa kokoonpanon tai asennuksen on suorittanut toimittaja tai hänen puolestaan ​​toimiva taho (ei ostaja).

Esimerkki 2.

Veronmaksaja myi pakkauskoneen, jonka hän lähetti ostajalle Venäjälle. Myydyn koneen toimittaja asentaa ja ottaa käyttöön Moskovan lähellä sijaitsevan tehtaan tiloihin. Pitäisikö tätä toimintaa verottaa Puolassa? Kuten yllä olevista määräyksistä ilmenee, tämän tyyppistä toimintaa verotetaan kokoontumispaikalla, eli tässä tapauksessa Venäjällä.