Kiinteistöjen myynti ulkomaille ja lakkauttaminen

Palveluvero

Puolassa verovelvollisten verovelvollisuus koskee sekä kotimaisia ​​että ulkomaisia ​​tuloja. Tässä artikkelissa pohditaan, oikeuttaako kiinteistön myynti ulkomaille verovelvollisen lakkauttamisavustukseen. Yksityiskohdat myöhemmin.

Kiinteistöjen myynti ulkomaille

Esitetyn ongelman yksityiskohtaiseksi selittämiseksi tulee analysoida kolmea seikkaa: ulkomailla sijaitsevan kiinteistön myynnin verotuksen periaatteet, sopivan kaksinkertaisen verotuksen välttämismenetelmän soveltaminen ja poistamishelpotuksen soveltamisen hyväksyttävyys.

Ensimmäisen kysymyksen osalta on ensinnäkin huomattava, että henkilöt, jotka täyttävät Puolassa asuvaksi tunnustamisen edellytykset (PIT-lain 3 §:n 1 a kohta), ovat rajoittamattoman verovelvollisen, mikä tarkoittaa, että he maksavat molemmat tulot. ja vero ennen Puolan verovirastoa, hankittu kotimaassa ja ulkomailla. Lisäksi Art. Lain 4 a kohdan mukaan Puolan määräyksiä olisi sovellettava ottaen huomioon ratifioidut kansainväliset sopimukset.

Suurin osa niistä perustuu OECD:n mallisopimukseen, jonka mukaan kiinteistötuloa verotetaan sekä verovelvollisen asuinmaassa (asuinmaa) että kiinteistön sijaintimaassa (lähdemaa). Tämä tilanne johtaa tulojen kaksinkertaiseen verotukseen.Jokaisessa tehdyssä kansainvälisessä sopimuksessa määrätään jommastakummasta kahdesta menetelmästä kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tällaisessa tapauksessa.

Ensimmäinen on sammutus etenemismenetelmällä. Se koostuu siitä, että Puolassa ulkomailla ansaitut tulot vapautetaan, mutta sen määrä vaikuttaa sen korkokannan määrittämiseen, jolla Puolassa ansaitusta tulosta maksettava vero lasketaan.

Toinen menetelmä on suhteellinen vähennys. Tällöin ulkomailla saatua tuloa verotetaan Puolassa, mutta verovelvollisella on mahdollisuus vähentää ulkomailla maksettu vero Puolan verosta. Vähennys on mahdollista vain ulkomailla saatuun tuloon suhteutettuun veron määrään asti.

Kiinteistöjen myynti on tehtyjen kansainvälisten sopimusten mukaan veronalaista sekä asuinvaltiossa että lähdevaltiossa. Kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi käytämme progressiivista vapautusmenetelmää tai suhteellista vähennysmenetelmää.

Kaksinkertaisen verotuksen välttämismenetelmien vertailu

Ymmärtääksemme, kuinka tietty menetelmä vaikuttaa tiettyyn ulkomailla sijaitsevan kiinteistön myyntiin, tarkastellaan kahta tapausta.

Esimerkki 1.

Puolassa verotuksellinen henkilö myi Belgiassa sijaitsevan kiinteistön. Tässä maassa on poissulkeminen etenemismenetelmällä. Tämän seurauksena myyntiä verotetaan Belgiassa ja vapautetaan verosta Puolassa.

Esimerkki 2.

Puolassa verotuksellinen henkilö myi Alankomaissa sijaitsevan kiinteistön. Tässä maassa on suhteellinen vähennysmenetelmä. Tämän seurauksena kiinteistöjen myyntiä verotetaan sekä Puolassa että Hollannissa. Suhteellisen vähennysmenetelmän mukaan Alankomaissa maksettu vero voidaan kuitenkin vähentää Puolan verosta.

Yllä oleva vahvistetaan myös Puolan säännösten sisällössä. Kuten voimme lukea Art. 30e kohta. PIT-lain 8 §:n mukaan, jos Puolassa verotuksellinen henkilö saa tuloa myös kiinteistön myynnistä Puolan tasavallan alueen ulkopuolella, eikä tämä tulo ole verovapaata kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen nojalla tai jos Puolan tasavalta ei ole kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyt sopimukset, nämä tulot yhdistetään Puolan tasavallan alueella ansaittuihin tuloihin. Tällöin tulon kokonaismäärästä laskettavasta verosta vähennetään ulkomailla maksettua tuloveroa vastaava määrä. Vähennys ei kuitenkaan saa ylittää sitä osaa ennen vähennystä lasketusta verosta, joka suhteutetaan ulkomailla saatuun tuloon.

Kuitenkin art. 30e kohta. PIT-lain 9 §:n mukaan, jos edellä mainitut tulot on saatu vain Puolan tasavallan alueen ulkopuolella, se ei ole vapautettu tuloverosta kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen perusteella tai jos Puolan tasavalta ei ole tehnyt kaksinkertaisen verotuksen välttämistä. sopimus sen maan kanssa, jossa tulot syntyvät. , edellä esitettyä periaatetta sovelletaan vastaavasti.

Edellä mainittujen olosuhteiden toteutuminen velvoittaa puolalaisen verovelvollisen toimittamaan PIT-39-ilmoituksen, jossa hän ilmoittaa kiinteistön ulkomaisesta myynnistä saadut tulot ja lähdemaassa maksetut verot. Jos kiinteistö myydään maassa, jonka kanssa on tehty suhteellista vähennystä koskeva sopimus tai jossa sellaista ei ole tehty ollenkaan, vero on maksettava molemmissa maissa ja kaksinkertaisen välttämiseksi. verotuksessa Puolan verosta, veronmaksaja voi vähentää ulkomaille maksetun veron.

Abolition helpotus

Kuten yllä olevasta vertailusta voidaan nähdä, progressiivisen poissulkemisen menetelmä tarjoaa paljon paremman veroratkaisun. Tällöin ulkomailla saatu tulo on Puolassa verovapaata, joten PIT-39 veroilmoitusta tai veroa ei tarvitse maksaa.

Suhteellisen vähennysmenetelmän tapauksessa tilanne on toinen, koska vähennyksen jälkeenkin voi käydä ilmi, että ulkomainen vero ei kata Puolan velkaa kokonaan.

Tämän epäsuotuisan eron poistamiseksi lainsäätäjä lisäsi Puolan säännöksiin kumoamishelpotuksen. Art. 27 g 1 kohdan. PIT-lain 1 §:n mukaan rajoittamattoman verovelvollisen, suhteellisen vähennysmenetelmän periaatteiden mukaisesti verovelvollisen Puolan tasavallan alueen ulkopuolella verovuonna saatu tulo:

  1. artiklassa tarkoitetuista lähteistä. 12 sek. 1, art. 13, art. 14 tai

  2. tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien alalla erillisissä säännöksissä tarkoitetuista omistusoikeuksista Puolan tasavallan alueen ulkopuolella harjoitettavasta taiteellisesta, kirjallisesta, tieteellisestä, koulutus- ja journalistisesta toiminnasta, lukuun ottamatta Puolan tasavallan alueen ulkopuolella saatuja tuloja (tuloja) näiden oikeuksien käytöstä tai niistä luopumisesta

- on oikeus vähentää tuloverosta, joka on laskettu 12 artiklan mukaisesti. 27, josta on vähennetty 31 artiklassa tarkoitetun palkkion määrä. 27b, 1 momentin mukaisesti laskettu määrä. 2.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mainittu Art. 27 g 1 kohdan. Lain 2 §:ssä todetaan, että vähennykseen kohdistuu määrä, joka muodostuu suhteellisella vähennysmenetelmällä lasketun veron ja 2 momentissa tarkoitetuista lähteistä saaduista tuloista lasketun veron määrän erotuksena. 1, lukuun ottamatta näihin tuloihin sovellettavaa progressiomenetelmää.

Toisin sanoen poistotuen soveltamisen jälkeen vero on sama kuin progressiivisen vapautuksen soveltamisessa, eli teoriassa tuloveroa ei pitäisi syntyä ollenkaan.

Vaikka esitetty helpotus eliminoi negatiiviset erot suhteellisen vähennysmenetelmän ja poissulkemismenetelmän välillä progressiivisesti, on huomattava, että Art. 27 g 1 kohdan. 1 yllä Laissa määriteltiin tiukasti tulot, joista lakkauttamishelpotuksia sovelletaan. Mainittu säännös koskee tuloja työsuhteesta, henkilökohtaisesti suoritetusta toiminnasta, taloudellisesta toiminnasta sekä tekijän- ja lähioikeuksista.

Tärkeää on, että kiinteistöjen myynnistä saatuja tuloja ei mainittu siellä. Tämä tarkoittaa, että lakkauttamistuki ei koske tämäntyyppisiä tuloja.

Puolan verovelvolliset, jotka myyvät kiinteistöjä, jotka sijaitsevat maassa, jonka kanssa on tehty suhteellista vähennystä koskeva sopimus tai joiden kanssa tällaista menetelmää ei ole tehty ollenkaan, eivät voi hyötyä poistamishelpotuksesta.

Siirryttäessä artikkelimme yhteenvetoon, on huomattava, että Puolan tasavallan ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä myyvien veronmaksajien on kiinnitettävä huomiota tässä maassa voimassa olevaan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseen. Jos kiinteistö sijaitsee maassa, jonka kanssa on tehty suhteellisia vähennyksiä koskeva sopimus, tai sopimusta ei ole allekirjoitettu ollenkaan, Puolan verovelvolliset eivät voi luottaa veronalennukseen lakkauttamishelpotuksen avulla.