Kiinteistön myynti ilman arvonlisäveroa - mitä pitäisi tehdä?

Palveluvero

Kiinteistökauppa on tällä hetkellä yksi yrittäjien päätoimialoista. Puolan kiinteistömarkkinat kehittyvät erittäin dynaamisesti ja kiinteistö itsessään on erittäin hyvä pääomasijoitusmuoto, jonka ansiosta kiinteistöjen myyntitapahtumia tapahtuu usein. Veronmaksajat joutuvat usein dilemman eteen, kuinka verottaa tällaista vastikkeellista luovutusta ja onko olemassa keinoja välttää veron maksaminen. Seuraavassa tekstissä kerromme, milloin kiinteistön myynti voi tapahtua ilman arvonlisäveroa.

Kiinteistöjen myynti tavarantoimituksena

Aluksi on syytä huomata, että art. Tavara- ja palveluverosta annetun lain 2 §:n 6 momentin mukaan kiinteistö on luokiteltu hyödykkeeksi. Tästä seuraa, että kiinteistöjen vastikkeellisesta myynnistä muodostuva toiminta on tavaroiden luovutusta. Arvonlisäverolaissa ei ole erityisiä säännöksiä kiinteistöjen myynnistä, joten on noudatettava yleisiä sääntöjä. Säännösten valossa verovelvollisuuden syntymiselle on merkityksellinen hetki, jolloin kiinteistö luovutetaan, eli hetki, jolloin määräysvalta siirtyy omistajana.

Verovapaa toiminta - kiinteistöjen myynti ilman arvonlisäveroa

Vaikka myyntiä pidettäisiin tavaroiden luovutuksena, on mahdollista välttää veron maksaminen, jos toiminta on lueteltu pykälässä tarkoitetussa luettelossa. arvonlisäverolain 43 §. Tämä säännös sisältää myös rakenteet, jotka mahdollistavat täydellisen vapautuksen arvonlisäverosta kiinteistön maksua vastaan ​​toimitettaessa.

Ensinnäkin muun rakentamattoman maan kuin rakennusmaan luovutus on verovapaata.Rakennusmaalla tarkoitetaan maata, joka on tarkoitettu aluekehityssuunnitelman mukaiseen kehittämiseen, ja sellaisen suunnitelman puuttuessa - kaavoitusta ja aluekehitystä koskevissa säännöksissä tarkoitetun rakennusolosuhteita ja maan kehittämistä koskevan päätöksen mukaisesti. Tämä vapautus voi koskea vain rakentamattoman maan toimittamista. Tätä poikkeusta ei sovelleta maa-alueiden toimituksiin, joissa on rakennuksia ja jotka sisältyvät paikalliseen aluekehityssuunnitelmaan.

Esimerkki 1.

Yrittäjä on rakennusttoman tontin omistaja. Lisäksi sitä ei ole tarkoitettu kehitettäviksi paikalliseen aluekehityssuunnitelmaan. Hän päätti myydä sen. Tällainen myynti on vapautettu arvonlisäverosta.

Toiseksi rakennusten, rakenteiden tai niiden osien luovutus on vapautettu verosta, paitsi jos:

  • toimitus tapahtuu ensimmäisen tilityksen aikana tai ennen sitä,

  • ensimmäisestä käyttöönotosta rakennuksen, rakenteen tai sen osien luovutukseen on kulunut alle 2 vuotta.

Näin ollen edellä mainittu vapautus myönnetään rakennusten, rakenteiden tai niiden osien toimituksiin, joissa on ollut käytössä vähintään kaksi vuotta. Ensimmäisellä selvityksellä tarkoitetaan rakennusten, rakenteiden tai niiden osien käyttöön ottamista verollisen toiminnan harjoittamisen yhteydessä ensimmäiselle ostajalle tai käyttäjälle sen jälkeen, kun:

  • rakentaminen tai

  • parannus, jos parannuksesta aiheutuneet tuloverosäännösten mukaiset menot olivat vähintään 30 % alkuperäisestä arvosta

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

Yhtiö rakensi rakennuksen kesäkuussa 2015 ja vuokrasi sen toiselle yritykselle saman vuoden heinäkuussa. Elokuussa 2017 osapuolet sopivat rakennuksen myynnistä. Tällaisessa tilanteessa kiinteistö myydään ilman arvonlisäveroa, koska ensimmäisestä käyttöönotosta (joka oli ensimmäinen verollinen toiminta) eli heinäkuusta 2015 on kulunut yli 2 vuotta.

Esimerkki 3.

Yhtiö rakensi rakennuksen kesäkuussa 2014 ja heinäkuussa 2014 se vuokrattiin toiselle yritykselle. Tammikuussa 2017 rakennus modernisoitiin, jonka arvo ylitti 30 % sen arvosta. Elokuussa 2017 osapuolet sopivat myyvänsä sen. Tällainen myynti on arvonlisäveron alaista, koska ensimmäinen asunto tapahtui jälleen tammikuussa 2017, eli alle kaksi vuotta kului ennen myyntiä.

Muuten on lisättävä, että yrittäjät voivat luopua edellä mainitusta vapautuksesta edellyttäen, että he tekevät ennen näiden esineiden toimituspäivää ostajaansa toimivaltaisen veroviraston johtajalle johdonmukaisen ilmoituksen.

Viimeinen vapautus koskee sellaisten rakennusten ja rakennelmien luovutuksia, joista luovuttajalla ei ollut oikeutta alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä, eikä luovuttajalle ole aiheutunut näiden kiinteistöjen parantamismenot, jotka ylittävät 30 % näiden kohteiden alkuperäisestä arvosta.

Tämä vapautus koskee kaikkien ilman arvonlisäveroa ostettujen kiinteistöjen toimituksia. Näitä toimintoja ovat kiinteistöt:

  • hankittu ennen 5. heinäkuuta 1993 (ennen ALV:n voimaantuloa Puolassa),

  • ostettu yhteisöiltä, ​​jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia (esim. luonnollisilta henkilöiltä, ​​jotka eivät harjoita liiketoimintaa),

  • hankittu osana arvonlisäverotonta kauppaa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 4.

Yrittäjä osti kiinteistön luonnolliselta henkilöltä, joka ei harjoita liiketoimintaa. Hän ei ollut oikeutettu ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennykseen tämän oston perusteella. Kun hän oli käyttänyt tätä omaisuutta liiketoimintaan 5 vuotta, hän päätti myydä sen. Tällainen vastikkeellinen myynti on vapautettu arvonlisäverosta.