Asunnon myynti varusteineen - miten tilit?

Palveluvero

Kiinteistökauppa osana yritystoimintaa on yleistymässä. Asuntojen hintojen nousu tekee asuntojen jälleenmyynnin liiketoiminnasta erittäin kannattavaa. Tässä artikkelissa analysoidaan asuntojen hankintaprosessia, jonka yrittäjä sitten kunnostaa ja varustaa lisätäkseen niiden estetiikkaa ja arvoa ja myy ne sitten voitolla. Kuinka ratkaista asunnon myynti kalustoineen arvonlisäveron perusteella?

Asunnon kalusto ja ALV

On syytä muistaa, että jos myymme kalustetun asunnon arvonlisäverottomana tai 8 %:n edulli- sesti, olemme velvollisia veloittamaan siinä olevan 23 % arvonlisäveron siinä olevista irrotettavista kalustoista. Sovellamme sitten tilojen toimittamiseen vapautettua / etuuskantaa ja laitteiden toimituksiin 23 % ALV-kantaa. Velvollisuus periä erilliset arvonlisäverokannot asunnoista ja kalusteista koskee kuitenkin vain irtainta kalustoa, joka voidaan pääsääntöisesti viedä ulos rakennuksesta. Irtaimen omaisuudesta koostuvan kaluston irrottaminen itse asunnosta ei ole toimintaa, joka johtaisi tilojen vaurioitumiseen tai kokonaisuuden merkittävään muutokseen. Siviililain art. 47:
1 § Asian osa ei saa olla omaisuuden ja muiden esineoikeuksien erillinen kohde.
2 § Asian osa on kaikkea, mitä ei voida irrottaa siitä vahingoittamatta tai olennaisesti muuttamatta kokonaisuutta taikka vahingoittamatta tai olennaisesti muuttamatta irrotettua esinettä.
3 §. Esineet, jotka liittyvät esineeseen vain tilapäiseen käyttöön, eivät ole sen osia”.

Jos asunto on remontoitu ja annetut kalustoelementit ovat kiinteästi yhteydessä rakennukseen, esim. integroidut keittiökoneet, seinään kiinteästi asennetut valaisimet, sisäänrakennetut vaatekaapit, niin itse asunnon ja sisätilojen myynti. laitteita ei saa erottaa toisistaan. Kyseessä on liiketoimi, jossa kaksi tai useampia toimintoja liittyy läheisesti toisiinsa, mikä luo objektiivisesti yhden, jakamattoman taloudellisen tapahtuman, jonka erottaminen olisi keinotekoista. Kiinteistöön pysyvästi liittyvän kalustetun asunnon myynti on monimutkainen kauppa, johon tulee soveltaa yhtenäistä arvonlisäverokantaa.

Varustetun asunnon ja kalustetun irtaimen asunnon myynnin eron selventämiseksi kannattaa lainata katkelmaa korkeimman hallinto-oikeuden 1.4.2015 antaman tuomion I FSK 2134/13 tulkinnasta:

[…] Jokainen liiketoimi on yleensä katsottava erilliseksi ja riippumattomaksi, eikä yhdestä suorituksesta koostuvaa liiketoimia tulisi taloudelliselta kannalta keinotekoisesti erottaa, jotta arvonlisäveron toimivuus ei heikkene. Ensinnäkin on siis etsittävä kyseiselle liiketoimelle ominaisia ​​seikkoja, jotta voidaan selvittää, tarjoaako verovelvollinen asiakkaalle useita erillisiä pääetuja vai yhden palvelun. Yksi palvelu kuitenkin syntyy, kun vähintään kaksi verovelvollisen asiakkaalle suorittamaa elementtiä tai vähintään kaksi toimintaa liittyvät toisiinsa niin läheisesti, että ne luovat objektiivisesti vain yhden erottamattoman taloudellisen palvelun, jonka erottaminen olisi keinotekoista.”.

Esimerkki 1.

Osana liiketoimintaansa Adrian harjoittaa uusilla kalusteilla varustettujen asuntojen jälleenmyyntiä. Varustus sisältää vapaasti seisovat kalusteet ja sisäänrakennetut kodinkoneet. Voiko herra Adrian soveltaa asuntoa myydessään yhtenäistä arvonlisäverokantaa itse asunnon ja sen sisältämien varusteiden toimituksiin?

Ei, veroviranomaisten kannan mukaan vain tiettyyn asuntoon läheisesti liittyvät laitteet käyttävät myynnissä samaa arvonlisäverokantaa kuin itse omaisuus. Laitteet, jotka voidaan irrottaa ja viedä pois tiloista vahingoittamatta niitä myynnin yhteydessä, ovat arvonlisäverokannan alaisia. Yksityiskohtainen keskustelu asuntojen myynnin verotuksesta arvonlisäveron perusteella löytyy artikkelista: Kiinteistön myynti kauppatavarana ja arvonlisävero

Varustetun asunnon myynti - yksilöllinen tulkinta

Bydgoszczin verokamarin johtajan 9.6.2015 antaman yksittäispäätöksen ITPP2 / 4512-288 / 15 / AP aiheena oli kysymys siitä, onko yhtiöllä oikeus käsitellä kunnostettuja ja myyntivalmiita asunto kalustoineen kokonaisuutena ja myymällä sovelletaan pykälän mukaista arvonlisäverovapautusta. 43 sek. Arvonlisäverolain 1 kohta 10a eli vapautus tavaroiden ja palveluiden verosta tulee koskea vain asuntoa ja käsitellä kalustoa erillisenä luovutuksena ja soveltaa siihen 23 % arvonlisäverokantaa.

Esimerkki 2.

Yksityinen osakeyhtiö. harjoittaa kiinteistöjen osto- ja myyntitoimintaa. Hän ostaa asuntoja jälkimarkkinoilta notaarin vahvistaman asiakirjan perusteella. Asunnot on käsitelty tavaroina, eikä niistä peritä arvonlisäveroa. Sen jälkeen asuntoja remontoidaan ja ostetaan uusia kalusteita, kuten kehyksiä, valaisimia, peilejä, tekokukkia, koristetyynyjä, mattoja, verhoja, ripustuksia, päiväpeitteitä, koristepyyhkeitä ja joskus uusia huonekaluja. Ostetun kiinteistön kunnostus- ja varustelukustannukset eivät ylitä 30 % hankinta-arvosta, ja materiaalien tai laitteiden yksikköhinta on alle 3 500 zlotya. Yhtiö luokittelee nämä kulut verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi niille kuukausille, jolloin ne ovat syntyneet. Johtuen siitä, että asuntojen peruskorjaukseen ja kalustukseen liittyvät ostot liittyvät pykälän mukaiseen vapautettuun myyntiin. 43 sek. Arvonlisäverolain 1 kohdan 10a mukaan verovelvollinen ei vähennä ostoihin sisältyvää veroa. Arvonlisävero on verotuksessa vähennyskelpoinen kustannus. Tämän jälkeen yhtiö myy nämä asunnot luonnollisille henkilöille notaarin vahvistaman asiakirjan perusteella.

Bydgoszczin verokamarin johtaja toteaa seuraavaa:

[...] asunnon varusteet, kuten: kehykset, valaisimet, peilit, tekokukat, koristetyynyt, matot, verhot, ripustimet, päiväpeitteet, pyyhkeet, huonekalut eivät kuulu asuntoon, koska niitä ei ole kiinnitetty pysyvästi ruumiin tiloihin, joten niitä ei voida verottaa tämän tilan myyntiin sovellettavalla verokannalla. Laitteiston osia olisi siksi verotettava tietyn tyyppisiä tavaroita koskevien sääntöjen (määräysten) mukaisesti.

Näin ollen, jos - hakemuksen sisällön mukaan - Yhtiöllä ei ole oikeutta vähentää ostoihin sisältyvää veroa asuntoja ostaessaan (se hankkii ne jälkimarkkinoilta notaarin vahvistaman asiakirjan perusteella, eikä hakemuksen sisällöstä käy ilmi että myynti on dokumentoitu arvonlisäverolaskuilla) eikä siitä aiheudu parannuskustannuksia yli 30 % niiden alkuperäisestä arvosta, kun myydään asuntoja kalustoineen, verovapaus - pykälän mukaan. 43 sek. Lain 1 kohta 10a - kattaa vain asunnon myynnin, kun taas lisälaitteet (jotka on lueteltu hakemuksessa) verotetaan yleisverokannan mukaan eli 23 %.". Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kalustetun asunnon myynnin selvitys arvonlisäverossa - yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että asunnon myynti rakennukseen läheisesti liittyvällä kalustolla ja vapaasti seisovalla kalustolla eroavat toisistaan ​​arvonlisäveron selvitystavan suhteen. Ennen kiinteistön myyntiä on siksi syytä analysoida huolellisesti paitsi itse asunnon myyntiin liittyvät säännökset, myös rakennuksessa olevien laitteiden mahdollinen erillinen arvonlisävero. Lisäksi asunnon ja sen mahdollisten varusteiden verotuksesta tulee tehdä analyysi ennen kaluston hankintaa. Jos verovelvollinen on velvollinen verottamaan vapaasti seisovien laitteiden luovutuksen arvonlisäverolla, hänellä on oikeus vähentää tämä vero myös näiden laitteiden osien hankinnasta.