Alkoholia sisältävän kosmetiikan myynti - GTU-merkintä

Palveluvero

GTU-koodeja käytetään tiettyjen tavaroiden ja palvelujen merkitsemiseen veroilmoituksissa ja ALV-tietueissa. GTU-koodeja koskevat määräykset tulivat voimaan 1.10.2020, mutta veronmaksajilla on edelleen paljon epäilyksiä myytyjen tavaroiden ja palveluiden oikeasta merkitsemisestä. GTU:n määräysten yhteydessä pohditaan, miten alkoholipitoisen kosmetiikan myynti tulisi merkitä.

Mitä ovat GTU-koodit?

Analysoimaamme asiaa säätelee valtiovarain-, investointi- ja kehitysministerin 15.10.2019 antama asetus veroilmoitusten ja tietueiden sisältämien tietojen yksityiskohtaisesta laajuudesta tavaroiden ja palveluiden verotuksen alalla.

Korostamme välittömästi, että GTU-koodien käyttövelvollisuus koskee verovelvollisten sähköisiä JPK_VAT-tiedostoja jättämiä ilmoituksia. Ilmoituksessa verovelvollinen merkitsee asianmukaisesti tietyt tavarat ja palvelut. Veronmaksajien ei tarvitse käyttää GTU-koodeja urakoitsijoille lähetetyissä laskuissa.

Tavaroille tarjottiin merkkejä "01" - "10", kun taas valituille palveluille - merkkejä "11" - "13".

Edellä mainitun asetuksen mukaisesti arvonlisäverovelvollisen rekisteri sisältää seuraavat merkinnät:

1.Toimitus:

 1. alkoholijuomat - etyylialkoholi, olut, viini, fermentoidut juomat ja välituotteet valmisteverosäännösten mukaisesti - nimike "01",
 2. artiklassa tarkoitetut tavarat. 103 sek. Lain 5aa - nimitys "02",
 3. valmisteveroa ja voiteluöljyjä koskevien säännösten mukainen lämmitysöljy, muut CN-koodeihin 2710 19 71–2710 19 99 kuuluvat öljyt, ei kuitenkaan CN-koodiin 2710 19 85 kuuluvat tuotteet (valkoöljyt, nestemäinen parafiini) ja muoviset voiteluaineet CN-koodiin 2710 19 99 kuuluvat voiteluöljyt CN-koodiin 2710 20 90, CN-koodiin 3403 kuuluvat voiteluaineet, ei kuitenkaan tähän nimikkeeseen kuuluvat muoviset voiteluaineet - merkintä "03",
 4. tupakkatuotteet, raakatupakka, sähkösavukkeiden neste ja innovatiiviset tuotteet valmisteverosäännösten mukaisesti - nimitys "04",
 5. jäte - vain kohdassa mainittu Lain liitteessä 15 oleva 79-91 - nimitys "05",
 6. elektroniset laitteet ja niiden osat ja materiaalit, jotka on määritelty vain kohdassa Lain liitteessä 15 oleva 7-9, 59-63, 65, 66, 69 ja 94-96 - nimitys "06",
 7. ajoneuvot ja autonosat, joiden koodit ovat vain CN 8701-8708 ja CN 8708 10 - merkintä "07",
 8. jalo- ja epäjalometallit - vain kohdassa määritelty Lain liitteen 12 1-3 kohdassa ja kohdassa Lain liitteessä 15 oleva 12-25, 33-40, 45, 46, 56 ja 78 - nimitys "08",
 9. lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet - lääkkeitä, erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita ja lääkinnällisiä laitteita, joihin sovelletaan 17 artiklassa tarkoitettua ilmoitusvelvollisuutta. 37av kohta. 6. syyskuuta 2001 annetun lain 1 § - lääkelaki - nimitys "09",
 10. rakennukset, rakenteet ja maa - merkitty "10";

2.palvelujen tarjoaminen:

 1. kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppajärjestelmästä 12.6.2015 annetussa laissa tarkoitetun kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien siirron osalta - nimitys "11".
 2. aineettomat - vain: neuvonta, kirjanpito, lakiasiat, hallinto, koulutus, markkinointi, pääkonttori, mainonta, markkina- ja yleisen mielipiteen tutkimus, tieteellisen tutkimuksen ja kehityksen alalla - nimitys "12",
 3. kuljetus- ja varastonhallinta - Osa H PKWiU 2015 -tunnus ex 49.4, ex 52.1 - merkintä "13".

GTU-koodeja tulee käyttää tavaroiden ja palveluiden merkitsemiseen JPK_VAT-veroilmoituksen täyttämisen yhteydessä. Asetuksessa säädetään 13 koodiluokista, joita sovelletaan tiettyihin tavaroihin ja palveluihin.

Alkoholia sisältävän kosmetiikan myynti

Kuten näemme, GTU 01 -koodissa luetellaan alkoholijuomien - etyylialkoholin, oluen, viinin, käymisvalmisteisten juomien ja välituotteiden - luovutukset valmisteverosäännösten mukaisesti.

Tapahtuu, että veronmaksaja myy alkoholia sisältävää kosmetiikkaa. Tästä syystä herää kysymys, pitäisikö kosmetiikkaa maksua vastaan ​​toimittavien veronmaksajien merkitä ilmoitukseensa 01-koodilla myytävät tuotteet? Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tämän ongelman selittämiseksi on huomattava, että valmisteverolain säännösten mukaan etyylialkoholin muodossa olevat alkoholijuomat eivät ole pelkästään ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita, vaan myös kaikkia etyylialkoholia sisältäviä tuotteita, ei sisältyy muihin alkoholijuomiin (olut, viini, välijuomat), vaikka se olisi vain osa toista tuotetta, jolla on eri CN-koodi.

Art. 93 sek. Valmisteverolain 1 §:n mukaan laissa tarkoitettu etyylialkoholi sisältää:

 1. kaikki tuotteet, joiden todellinen alkoholipitoisuus ylittää 1,2 tilavuusprosenttia ja jotka kuuluvat CN-koodeihin 2207 ja 2208, vaikka ne olisivatkin yhdistetyn nimikkeistön toiseen ryhmään kuuluvan tuotteen tuotteita;
 2. CN-koodeihin 2204, 2205 ja 2206 00 kuuluvat tuotteet, joiden todellinen alkoholipitoisuus on yli 22 tilavuusprosenttia;
 3. juomat, jotka sisältävät laimennettua tai laimentamatonta etyylialkoholia.

Etyylialkoholin määritelmä valmisteverotuksessa on hyvin laaja ja kattaa muun muassa kaikki tuotteet, joiden todellinen alkoholipitoisuus ylittää 1,2 tilavuusprosenttia ja jotka kuuluvat CN-koodeihin 2207 ja 2208, vaikka ne olisivat osa yhdistetyn nimikkeistön toiseen ryhmään kuuluva tuote . Tästä johtuen esimerkiksi hajuvesien, kosmeettisten tai desinfiointiaineiden sisältämä denaturoitu etyylialkoholi täyttää valmisteverotuksessa edelleen lakisääteisen etyylialkoholin määritelmän, vaikka se on kulutukseen kelpaamatonta.

On kuitenkin huomattava, että GTU-koodi "01" koskee vain etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien lähetystä, ei etyylialkoholia sisältävien tuotteiden lähetystä. Siksi GTU-koodin "01" tapauksessa alkoholia sisältävien kosmetiikkatuotteiden myynti on poissuljettu.

Tästä johtuen vain kulutukseen tarkoitetut alkoholituotteet on pakollisesti merkitty GTU-koodilla "01", eikä kosmetiikkaa voida pitää sellaisina.

Saman totesi KIS:n johtaja 19.11.2020 antamassaan tulkinnassa numerolla 0114-KDIP1-3.4012.576.2020.1.JG. Edellä mainitussa kirjeessä viranomainen totesi nimenomaisesti, että GTU-ryhmään "01" kuuluvien tavaroiden merkitsemisvelvollisuus toimituskirjanpitoon koskee vain kulutukseen tarkoitettujen alkoholijuomien toimittamista. Tämä merkintä ei koske tuotteiden, kuten hajuvesien, kosmeettisten tai desinfiointiaineiden, eli denaturoitua alkoholia sisältävien, eli alkoholia, joka ei ole tarkoitettu kulutukseen, myyntiä.

Koostumuksessaan alkoholia sisältävien kosmetiikan myynti ei velvoita verovelvollista käyttämään merkinnässä GTU-koodia "01". Tätä koodia käytetään vain kulutukseen (kulutukseen) tarkoitettujen alkoholijuomien toimittamiseen.

Tästä johtuen alkoholia sisältävän kosmetiikan myynnin yhteydessä voimme selvästi osoittaa, että veronmaksajien ei tarvitse merkitä myyntiä GTU "01" -koodeilla.

Lähitulevaisuudessa on odotettavissa lisääntynyttä verotulkintaa koskien epäilyjä eri tavaroiden ja palveluiden oikeasta merkitsemisestä GTU-koodeilla.