Välitysmyynti ja arvonlisäverovelvollisuus

Palveluvero

Välitysmyynti tapahtuu siviilioikeudellisen sopimuksen perusteella, joka on välityssopimus. Tilauksen vastaanottaja - toimeksiantaja - sitoutuu myymään (korvausta vastaan) toimeksiantajan - toimeksiantajan - uskomat irtainta tavarat. Hän tekee tämän myynnin omasta puolestaan. Näin ollen syntyy kaksi sopimusta. Ensimmäinen on se, että komission edustaja velvoitetaan myymään hänelle uskottu irtain omaisuus, kun taas toinen on tavaroiden myyntisopimus, joka on sopimuksen kohde.

Välitysmyynti – milloin arvonlisäverovelvollisuus syntyy?

Pääsääntöisesti välitysmyyntiverovelvollisuus syntyy palvelun toimitus- tai suoritushetkellä. Tämä sääntö ei kuitenkaan koske provisiosopimuksia. Mikäli kyseessä on välitysmyynti, verovelvollisuus syntyy, kun maksu on kokonaisuudessaan tai osa siitä saatu vastaan ​​100 §:n mukaisesti. 19a kohta. 5 pistettä Tavara- ja palveluverosta annetun lain 1 a §. Tästä syystä välitystoimista käytetään käteismenetelmää, jossa verovelvollisuuden päivämäärää siirretään siihen asti, kunnes toimeksiantaja on vastaanottanut sopimuksen kohteen maksun. Näin ollen pelkällä irtaimen omaisuuden luovuttamisella ei ole tässä tapauksessa merkitystä. Toimikunta maksaa veron vain siltä ajalta, jolloin se saa maksun.

Asiamiehen tapauksessa verovelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan tai maksu kokonaisuudessaan tai osittain vastaanotetaan (riippuen siitä, kumpi toimenpide on aikaisempi).

Päämiehen verotukseen tehdyt muutokset ovat siten paljon edullisempia.

Lähetysmyynti – miten se dokumentoidaan?

Toimikunta on velvollinen lähettämään laskun viimeistään sitä kuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä, jolloin toimitus on suoritettu tai maksu kokonaisuudessaan tai osa siitä vastaanotettu (riippuen siitä, mikä toiminta on ollut aikaisemmin). Lasku voidaan laatia aikaisintaan 30 päivää ennen toimitusta tai maksun vastaanottamista kokonaan tai osittain.

Laskua laatiessaan toimikunnan on sisällytettävä ilmaisu "käteismenetelmä", sillä se vaikuttaa välitysmiehelle ilmoittamiseen, että verovelvollisuus syntyy vasta, kun hän saa maksun sopimuksen kohteesta eikä voi vähentää ostoihin sisältyvää veroa. aikaisemmin. Lasku voi sisältää myös tiedon, että se koskee välityssopimusta, mikä mahdollistaa tapahtuman helpon tunnistamisen (ei ole pakollista).

Lähetysmyynti ja arvonlisäveron vähennys komisariossa

Vähennysoikeus syntyy selvityksessä siltä ajalta, jolloin verovelvollisuus on syntynyt, eli jolloin päämies on velvollinen maksamaan irtaimen omaisuuden myynnistä erääntyvän veron. Tästä syystä laskuun on sisällytettävä tieto, että tositteen selvitys tapahtuu käteisellä. Verovähennys voidaan tehdä myös kahdella peräkkäisellä verokaudella 2000-luvun mukaisesti. 86 sek. arvonlisäverolain 11 §. Jos kyseessä on välitysmyynti, välitysmiehellä on siis oikeus alentaa maksettavaa veroa selvityksessä perittävällä verolla siltä ajalta, jolloin hän maksaa tavarat päämiehelle. Jos hän ei maksa - hänellä ei ole oikeutta vähentää tavaroiden ja palveluiden veroa päämiehen laatimasta laskusta.

Esimerkki 1.

Toimikunta toimitti tavarat komission edustajalle 3.3.2018. Huhtikuun 10. päivänä hän laati tästä laskun, jossa todettiin, että se oli käteismaksu. Siihen asti tavaraa ei ollut myyty, joten päämies ei ole saanut maksua. Tässä tilanteessa laadittu lasku ei aiheuta arvonlisäveron maksuvelvollisuutta, eikä siten anna mahdollisuutta vähentää välitysmieheltä veloitettua ostoihin sisältyvää veroa.

Näin ollen, jos komissaari saa päämieheltä laskun ennen tavaran myyntiä ja ennen kuin saatava on kokonaisuudessaan tai osa niistä maksettu toimeksiantajalle, hänellä ei ole oikeutta vähentää arvonlisäveroa. Tämä on mahdollista vain silloin, kun verovelvollisuus tästä liiketoimesta syntyy asiakkaan kanssa.