Autotallin myynti – mikä arvonlisäverokannan tulisi olla?

Palveluvero

Asuntoja tai taloja autotalleineen myyvät yritykset sekä ostajat ovat kiinnostuneita mahdollisuudesta soveltaa 8 prosentin arvonlisäverokantaa. Myyjän puolella tämä tarkoittaa pienempää maksettavaa arvonlisäveroa ja ostajan puolella pienempiä tilojen hankintakustannuksia. Siksi kannattaa tietää, missä olosuhteissa autotallin ja asunnon myyntiin sovelletaan 8 %:n arvonlisäverokantaa ja milloin 23 %:n perusarvonlisäverokantaa.

Myydään autotalli asuintiloilla

Aktiivisesti arvonlisäverovelvollisena toimiva rakennuttajayritys myy asuntoja (PKOB 112), joissa on autopaikka ja kellari. Myytäville rakennuksille on ominaista yhteinen autotallihalli, joten sitä ei eroteta kiinteistöstä. Autopaikat myydään vain asunnon kanssa, eikä niitä myydä erikseen eikä niitä eroteta millään seinällä. Lisäksi autotallihalliin ei tule erillistä maa- ja kiinnitysrekisteriä.Rakennuttaja aikoo erottaa autopaikat myymällä oikeuden yhdessä asunnon omistusoikeuden luovutussopimuksen kanssa maanalaisen autotallin yhden tai useamman pysäköintipaikan yksinomaiseen käyttöön sekä tilojen osalta, joilla ei ole luovutettua autotallioikeutta tai ilmaistaan ostajan halukkuus ostaa toinen autopaikka kauppasopimusta muuttamalla .

Myytävät tilat ovat pinta-alaltaan enintään 150 m2 ja niistä jokaisella on oma kiinteistö- ja kiinnitysrekisteri ja oikeus yhteen tai useampaan autopaikkaan osoitetaan tietylle tiloihin ja kirjataan kiinteistön kotirekisteriin. ja sisällytetään asunnon omistusoikeuden luovutusasiakirjaan.

Edellä esitetyn perusteella yhtiö harkitsee arvonlisäverokantaa, jolla autotallit tulisi myydä, tässä tapauksessa pysäköintipaikoina.

Kiinteistöön kuuluvan autotallin luonteen tunnistaminen

Korkeimman hallinto-oikeuden 6.12.2012 antaman tuomion mukaan. viitenumero Laissa I FSK 156/12 todettiin, että oikean arvonlisäverokannan määrittämiseksi autotallillisen asunnon (tässä tapauksessa parkkipaikan usean auton autotallissa) luovutukselle on tärkeintä määritellä arvonlisäverokannan kohde. myynti yksityiskohtaisesti. Tuomioistuin esittää väitteensä erottamalla kaksi seikkaa, joissa se erottaa:

  • moniteräisen autotallitilojen tunnistaminen kiinteistön yhteiseksi osaksi sekä autotallitilojen osoittaminen asuintiloihin,

  • autotallin erottaminen erilliseen omistukseen ja yhteisomistusosuuden myynti autopaikkoja käyttävien asuintilojen omistajille.

Rakentaminen sosiaalisen asuntoohjelman piirissä

Lyhyesti on syytä mainita, että edellä olevaa analyysiä lukuun ottamatta 8 %:n arvonlisäverokannan soveltamiseksi asunnon autotallineen myyntiin kyseisen kiinteistön on täytettävä sosiaalisen asuntoohjelman kattaman rakentamisen määritelmä. Taide. 41 sek. arvonlisäverolain 12 a §. Lisäksi on lisättävä, että yllä olevassa tilanteessa myyntikohteena ovat asunnot, joiden käyttöpinta-ala on enintään 150 m2.

Menetelmä oikean arvonlisäverokannan määrittämiseksi

Oikean arvonlisäverokannan määrittäminen autotallin ja asunnon myynnille kannattaa aloittaa analyysillä siitä, missä tilanteessa toimituskohde myydään. Varmista ensin, että:

  • asunnot myydään osuudella kiinteistön yhteisestä osasta eli autotallihallin kanssa,

  • autopaikka tai paikkoja on määrätty tietylle asunnolle,

  • pysäköintipaikkojen käyttötapa on määritelty,

  • Myynnin perusteena oleva notaariasiakirja sisältää määräyksen yhteisen autotallihallin ja lisäksi tietystä paikasta tai pysäköintipaikoista käyttöoikeuden luovuttamisesta.

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi asuntojen myyjän tulee myös tarkistaa, voidaanko autotallipaikkoja omistaa erillään asunnosta, mikä voi johtaa parkkipaikan toimimiseen itsenäisen liikevaihdon kohteena. Yllä oleva ratkaisu vastaa kysymykseen, voidaanko autotallihallin autopaikkoja myydä:

  • vain sen asunnon kanssa, johon heidät on määrätty,

  • erikseen sen asunnon osalta, johon ne on osoitettu.

Autotallin myynti ja 8 % ALV

Tuomioistuimet osoittavat selvästi, että kun kyseessä on asuntojen luovutus yhden kiinteistön sisällä luovuttamalla notaarin vahvistamalla asiakirjalla erillinen omistusoikeus asunnosta vastaavalla osuudella kiinteistön yhteisistä osista, tässä tapauksessa oikeus ja tapa. usean auton autotallin käyttö (tiettyjen pysäköintipaikkojen osoittaminen) tulee määritellä selvästi autotallihallista ja antaa ostajalle nimenomaisesti tietyn pysäköintipaikan yksinoikeus, jolloin myynti tässä todellisessa tilassa muodostaa yhtenäisen suoritus .. On huomattava, että tässä tapauksessa kiinteistön sisällä sijaitsevalle autotallille ei voida perustaa erillistä maa- ja kiinnitysrekisteriä, jolle ei perusteta erillisiä maa- ja kiinnitysrekistereitä ja autotallit muodostavat kiinteän yhteyden kiinteistön omistukseen. asunto.

Jos autotallit (pysäköintipaikat) eivät muodosta erillistä myyntikohdetta asunnon suhteen, on myynti yksittäinen kauppa, eli asunnon myynti, jolla on oikeus käyttää tiettyä pysäköintipaikkaa. Asunto siis parkkipaikkaoikeudella myydään yhtenä myyntitoimena, joka edellä mainitut olosuhteet ja ehdot huomioon ottaen velvoittaa rakennuttajan soveltamaan alennettua 8 %:n arvonlisäverokantaa.

Lisäksi on huomioitava, että asunnon omistajan pysäköintipaikan yksinoikeus ei saa olla erillisen omistuksen kohteena, mikä johtaa itsenäisen kaupan kohteen mahdottomuuksiin, ja siksi se voi myydä ja ostaa vain sen asunnon kanssa, johon se on määrätty.

ALV 23 % erillisestä autotallista, jossa on maa- ja kiinnitysrekisteri

Lisäanalyysissä on huomioitava, että tietyn pysäköintipaikan yksinoikeudella varustetun asunnon myynnin yhteydessä perustetaan erilliset maa- ja kiinnitysrekisterit, tämä myynti on kahden erillisen edun toimitus, mikä johtaa parkkipaikan erottamiseen asunnosta. Tämä erottelu johtaa kuitenkin seuraavien ominaisuuksien käyttöön:

  • ALV 8 % asunnosta ja

  • Autotallissa olevasta autopaikasta arvonlisävero 23 %

Rakennuttaja on yllä mainitussa tilanteessa täyttänyt edellä mainitut autotalliineen asuntojen myyntiehdot näissä erityisolosuhteissa, joten sillä on oikeus hyödyntää alennettua 8 %:n arvonlisäverokantaa myytäessä asuntoa, jossa on autotalli (pysäköintipaikka).

Łódźin verokamarin johtaja on vahvistanut yllä olevan kannan 2. maaliskuuta 2016 annetussa yksittäisessä päätöksessä, viite nro. 1061-IPTPP1.4512.20.2016.2.ŻR ja Katowicen verokamarin johtaja yksilöllisessä tulkinnassa 05.03.2015. viitenumerolla IBPP2 / 443-1214 / 14 / WN.