Alkoholin myynti yöllä - voitko vai et?

Palvelus

9.3.2018 astui voimaan uusi laki raittiuskasvatuksesta ja alkoholismin torjumisesta. Yksi muutoksista on mahdollisuus, että kunta kieltää alkoholin myynnin klo 22 jälkeen. Tarkista milloin on mahdollista myydä alkoholia yöllä.

Alkoholin myynnin rajoitus

Uudessa laissa säädetään, että kunnanvaltuusto ottaa alkoholia myyvien pisteiden (kauppojen) lukumäärää määrittäessään mukaan luparajaan myös oluen ja alkoholin 4,5 %:iin asti - aiemmin näitä alkoholijuomia ei ole otettu huomioon määrää määritettäessä. luvista.

Siksi kaikki alkoholijuomat tulisi sisällyttää rajaan, joka asettaa enimmäismäärän lupia juomille, jotka sisältävät:

  1. enintään 4,5 % alkoholia ja olutta,

  2. yli 4,5–18 % alkoholia (paitsi olut),

  3. yli 18 % alkoholia.

Säilytettiin periaate, että raja asetetaan erikseen kullekin kunnan apuyksikölle eli esimerkiksi kylävaltuustoille, kylille, asuinalueille jne.

Lakiin on myös lisätty säännös, jonka mukaan alkoholin tarjoilua ja myyntiä joukkotapahtuman aikana saavat harjoittaa vain kertaluonteisen luvan saaneet tahot. Tämä säännös koskee myös catering-yrityksiä.

Alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla

Toinen lakimuutos on alkoholin juonnin kielto yleisesti ymmärretyillä julkisilla paikoilla, lukuun ottamatta sille tarkoitettuja paikkoja (esim. Aiemmin tällainen kielto oli voimassa, mutta se koski tiettyjä paikkoja, esimerkiksi puistoissa, leikkikentillä, kaduilla.

Kunnanvaltuusto voi määrätä julkisia paikkoja, joissa alkoholin nauttiminen on sallittua lain määräysten mukaisesti. Kunnanvaltuuston päätökset eivät saa olla lain vastaisia.

Alkoholin myynti klo 22 jälkeen - saako vai ei?

Laki antaa kunnille oikeuden kieltää alkoholin myynti klo 22.00-6.00. Päätökset kuitenkin riippuvat kunnallisista viranomaisista - täällä on täysi vapaus, joten yksi kunta voi tehdä esimerkiksi alkoholimyynnin kieltävän päätöksen klo 22.00 jälkeen, toinen voi tehdä päätöksen, jolla kielletään alkoholin myynti klo 2.00 jälkeen, ja toinen ei saa käyttää tätä oikeutta eikä kieltää sitä alkoholin myynti yöllä.

Edellä mainituilla muutoksilla pyritään ehkäisemään alkoholismia ja rajoittamaan alkoholin saatavuutta erityisesti sitä usein käyttävien nuorten kohdalla. Lisäksi uusilla määräyksillä on laatijoiden mukaan ratkaistava ongelma, joka koskee suuren määrän alkoholin myyntipisteiden keskittymistä yhteen paikkaan, mikä on erityisen akuutti suurissa kaupunkikeskuksissa ja matkailukeskuksissa.