Sähköisten laskujen vastaanottotavat

Palveluvero

Perinteisen laskun sähköisen sisaren käyttäminen on nyt paljon helpompaa kuin vuosi sitten. E-laskumääräysten uudistaminen mukautti ne paperivastaaviin, mikä yksinkertaisti laskutukseen, lähettämiseen ja verotukseen liittyviä asioita. 1.1.2013 voimassa olevissa asetuksissa sanotaan mm tarpeesta saada asiakkaan suostumus laskujen vastaanottamiseen sähköisessä muodossa. Mitä tapoja hyväksyä sähköiset laskut? Lue artikkelimme ja opi siitä lisää.

Sähköisten laskujen vastaanottotavat

Vuoden 2012 loppuun asti voimassa olleessa oikeudellisessa asemassa tämä asia ei herättänyt epäilyksiä - hyväksyntä oli ilmaistava kirjallisesti tai sähköisessä muodossa (esim. lähettämällä sähköposti). Tällä hetkellä voimassa oleva par. Valtiovarainministerin asetuksen sähköisessä muodossa toimittamisesta, niiden säilyttämistä koskevista säännöistä ja veroviranomaisen tai verovalvontaviranomaisen saataville asettamista koskevista säännöistä todetaan vain, että vaaditaan vastaanottajan suostumus.

Siksi katsotaan, että tällä hetkellä e-laskujen tapauksessa ns oletettu suostumus - toisin sanoen tässä muodossa olevien asiakirjojen vastaanottamista yrittäjä voi harkita yksinkertaisesti siksi, että vastaanottaja ei vastusta. Yhtäältä se on merkittävä mukavuus niille, jotka ovat päättäneet siirtyä sähköiseen laskuun, toisaalta yrittäjät voivat kamppailla epäilysten kanssa siitä, eikö kirjallisen tai sähköisen vahvistuksen puuttuminen kiistä veroviranomaisia.

Tästä tilanteesta johtuen e-laskujen vastaanottamisesta tuli yksittäisten tulkintojen aihe. Esimerkiksi 3. huhtikuuta 2013 antamassaan päätöksessä Łódźin verokamarin johtaja totesi, että vastaanottajan suostumus sähköisten laskujen vastaanottamiseen voi sisältää:

  • suullisesti (mukaan lukien puhelimitse) ilmaistu suostumus
  • sähkopostilla,
  • vastaanottajan maksu.

Perusteluissa todettiin, että säännökset eivät sääntele sitä, missä muodossa laskujen lähettämiseen sähköisessä muodossa suostutaan, vaan tämä asia jätettiin kokonaan osapuolten sopimusharkintaan. Siksi sähköisessä muodossa lähetettävien laskujen vastaanottamisen muotoa ja sisältöä koskevia erityisvaatimuksia ei ole.

Kuten näette, vastaanottaja voi ilmaista e-laskujen vastaanottamisen muodon millä tahansa tavalla. Tärkeintä on kieltäytyä lähettämästä asiakirjoja sähköisessä muodossa vastalauseessa (tai maksun laiminlyönnissä) ja palata perinteiseen asiakirjojen myöntämiseen ja toimittamiseen.