Osittainen maksu muutoksen jälkeen 1.11.2019 alkaen

Co-Koko Muuttuu

Osittainen maksu, muuten arvonlisäveron jaetun maksun mekanismi, otettiin käyttöön Puolan verojärjestelmässä 1.7.2018. Valtiovarainministeriö valmisteli tämän vuoden syksyllä muutoksia, jotka yhdistävät SPM:n kotimaankaupan käännetyn verovelvollisuuden mekanismiin sekä yhteisvastuun instituution.

Kaikki toimet ovat luonteeltaan ennaltaehkäiseviä veropetosten rajoittamiseksi.

Jaa maksu ennen muutosta

Ensinnäkin jaettu maksumekanismi oli vapaaehtoinen. Yrittäjä, jolla oli yritystili pankissa, sai erillisen tilin arvonlisäveron selvitystä varten koneesta. Lukuisat kannustimet ja yksinkertaistukset, mukaan lukien liikaa maksetun arvonlisäveron takaisinperintä, eivät vaikuttaneet yrittäjiin merkittävästi. Pieni osa heistä käytti tätä maksutapaa.

Osittainen maksu muutoksen jälkeen 1.11.2019 alkaen

Osuusmaksu eli arvonlisäverollinen ositus sisältää muun muassa liitteiden 11, 13 ja 14 tavarat ja palvelut. Muutoksen jälkeen edellä mainitut säännökset kumotaan ja uudet määräykset tulevat voimaan. Aiemmin jaetun maksujärjestelmän piiriin kuuluvien perinteisten tavaroiden lisäksi uuteen liitteeseen 15 sisältyvät muun muassa seuraavat tavarat: hiili- ja hiilituotteet, moottoriajoneuvojen osat ja tarvikkeet, moottoripyörien osat ja tarvikkeet, koneet ja sähkölaitteet.

Pakollinen ositettu maksu ei kata kaikkia tapahtumia.

Ensinnäkin tapahtuman summasta. Jos liitteen 15 tavaroiden tai palvelujen kauppa on vähintään 15 000 zlotya arvonlisäveroineen, pakollista ositettua maksua tulee soveltaa 1.11.2019 alkaen. Alle 15 000 PLN:n jaettu maksumekanismi on edelleen vapaaehtoinen. Säännösten muutoksen jälkeen säännöstä yksittäisestä liiketoimesta ei myöskään enää sovelleta, ja se kumotaan. Tällaisiin liiketoimiin sovelletaan pakollista ositettua maksua yleisin ehdoin.