Jaettu maksu - mitä se on ja ketä se koskee?

Palveluvero

Osittainen maksumekanismi eli split-maksu on ollut voimassa 1.7.2018 alkaen. Tällä asetuksella lainsäätäjä halusi ennen kaikkea torjua veropetoksia ja lisätä budjettituloja arvonlisäverosta. Pelkästään verotuksellisen tehtävän lisäksi split-maksumekanismin tarkoituksena on kuitenkin taata ostajalle oikeus vähentää arvonlisävero sillä maksetuista laskuista.

Jaettu maksumekanismi

Jaettu maksumekanismi on vapaaehtoinen tavaroiden ja palveluiden maksutapa. Split-maksumekanismi perustuu siihen, että ostajan maksu myyjälle ostetusta palvelusta tai tavarasta ei suoriteta yhtenä bruttosummana. Veronmaksaja, joka maksaa palvelun tai tavaran yllä olevalla tavalla, maksaa sen kahteen laskuun:

 • erääntynyt nettosumma - mille tahansa myyjän ilmoittamalle tilille;
 • verosumma - erilliselle tilille, joka on tarkoitettu verojen selvitystarkoituksiin (ALV-tili), mutta pääsy tälle tilille kertyneisiin varoihin on rajoitettu.

ALV-tili

Kuten yllä kirjoitimme, jaetun maksun tyypillinen piirre on, että ostaja tätä mekanismia käyttäen täyttää pankin antaman erityisen siirtosanoman ja pankkijärjestelmä jakaa käytettävissä olevat netto- ja ALV-määrät automaattisesti nettomäärään. summa, joka siirretään selvitystilille ja arvonlisäveron määrä siirretään ALV-tilille. Art. 1. Muutoslaki 11. maaliskuuta 2004 annetussa tavara- ja palveluverolain (Lakilehti 2017, alamomentti 1221), jäljempänä arvonlisäverolaki, on tehty seuraavilla muutoksilla, lisätty §:ään. 2 kohdan 37 alakohta alv-tilin sanamuodossa - sillä tarkoitetaan arvonlisäverotiliä, johon viitataan:

 • taide. 62a kohta. 29. elokuuta 1997 annetun pankkilain 1 §,
 • taide. 3b kohta. Säästö- ja luottoosuuskunnista 5. marraskuuta 2009 annetun lain 1 §.

ALV-tili avautuu automaattisesti verovelvollisen selvitystilille. Veronmaksajan ei siis tarvitse mennä pankkiin avaamaan uutta tiliä tätä tarkoitusta varten. ALV-tiliä säilytetään maksutta. Veronmaksajan tälle tilille keräämät varat voivat olla korkoisia. Pankki (SKOK) ilmoittaa verovelvolliselle luodun ALV-tilin numeron. Pankki (SKOK) tiedottaa myös ALV-tilin saldon ilmoittamisen säännöistä ja päivämääristä. On erittäin tärkeää, että ALV-tilille kertyneet varat jäävät tavarantoimittajan omaisuudeksi. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi vapaasti käyttää tälle tilille kertyneitä varoja. Näin ollen lainsäätäjä rajoitti oikeutta käyttää tälle tilille kertyneitä varoja.

Tilille kertyneiden varojen käytön rajoitus

Sekä tuloja että ulosvirtauksia arvonlisäverotililtä on rajoitettu. Art. 62b kohta. Pankkilain 1 §:n mukaan tilille voidaan hyvittää vain varoja, jotka ovat peräisin:

 1. Vastapuolen jaetun maksumekanismin avulla suorittaman laskun arvonlisäveron määrää vastaavan summan maksukuitti siirtosanoman avulla;
 2. Yhteisön sisäisestä moottoripolttoaineiden hankinnasta syntyneen arvonlisäveron määrän maksun vastaanottaminen maksajalle (alv-lain 103 §:n 5 a kohta) siirtosanoman avulla;
 3. Varojen siirtäminen toiselta samassa pankissa pidetyltä ALV-tililtä samalle verovelvolliselle;
 4. Lähetetyn korjauslaskun arvonlisäveron määrää vastaavan summan palautus;
 5. Ylimääräisen arvonlisäveron palautus 25 päivän kuluessa pykälän mukaisesti. 87 sek. arvonlisäverolain 6 a §.

Alv-tilin ulosvirtaukset (veloitukset) puolestaan ​​​​art. 62b kohta. Pankkilain 2 §:n mukaan on mahdollista vain:

 1. Tavaroiden tai palveluiden hankinnan arvonlisäveron määrää vastaavan määrän maksaminen myyjän ALV-tilille;
 2. Palauttaa ostajalle verovelvollisen laatiman korjauslaskun arvonlisäveron määrää vastaava summa;
 3. Maksut veroviraston tilille seuraavista maksuista:
  • arvonlisäverosta johtuva verovelka;
  • ylimääräinen verovelvollisuus (alv-sanktiot);
  • arvonlisäveron maksun viivästyskorot;
  • ylimääräinen verovelvollisuus;
  • moottoripolttoaineiden yhteisöhankinnasta syntyneen arvonlisäveron maksu maksajalle (ks. arvonlisäverolain 103 §:n 5 a kohta);
 1. Hyvitys siirtosanomalla aiheettomasti vastaanotetusta maksusta ALV-tilille;
 2. Varojen siirtäminen toiselle samalle verovelvolliselle samassa pankissa pidettävälle ALV-tilille;
 3. Varojen siirtäminen tilille, jonka veroviraston päällikkö on ilmoittanut hyväksymispäätöksessä tällaiseen liiketoimeen (arvonlisäverolain 108 b §);
 4. Varojen siirtäminen valtion budjettiyksikön selvitystilille, jos arvonlisäverotiliä pidetään valtion budjettiyksikön käyttötilillä;
 5. Luokat arvonlisäverosaamisten ulosottoa koskevan hallinnollisen täytäntöönpanotodistuksen perusteella.

Kuten yllä luemme, ALV-tiliä käytetään pääasiassa arvonlisäveron selvittämiseen liittyviin tarkoituksiin. Veronmaksaja voi hakea veroviraston johtajalta tilille kertyneiden varojen vapauttamista. Jos toimitat edellä mainitut hakemuksesta (oikeusperusta arvonlisäverolain 108 b §:n 1 momentissa) arvonlisäveroselvitystään toimivaltaisen veroviraston päällikkö antaa päätöksen, jossa hän suostuu siirtämään verovelvollisen ilmoittamalle arvonlisäverotilille kerätyt varat, hänen ilmoittamalleen pankkitilille (SKOK), johon tämä ALV-tili on liitetty. Päätöksen antamisen määräaika on jopa 60 päivää hakemuksen vastaanottamisesta (ks. ALV-lain 108 b §:n 3 momentti).

Millä valuutalla ALV-tiliä pidetään?

Art. 62 sekunti. Pankkilain 2 §:n mukaan ALV-tiliä saa pitää vain Puolan valuutassa. Lisäksi Art. 62a kohta. 10 Pankkilain mukaan ALV-tilille ei voi antaa maksuvälineitä, kuten pankki- tai luottokortteja. Näin ollen jaetun maksun mukaiset valuuttasiirrot eivät ole käytettävissä.

Edellä oleva selittyy sillä, että valuuttasiirtojen salliminen merkitsisi pankeille erittäin suuria varoja tällaisten tilisiirtojen toteuttamismahdollisuuden luomiseen ja hallinnointiin, mikä on hyvin pieni osa tilisiirtojen kokonaismäärästä. Lisäksi tällaisen valinnan yhteydessä havaittiin, että Puolan valuutta on täysin vaihdettava, joten ostajalla ei ole esteitä maksaa toimittajalle zlotyina, jotka voidaan vaihtaa mihin tahansa valuuttaan.

Tässä kohtaa on muistettava, että 1999/2004 7 artiklan mukaisesti. 106 e Veron määrän 11 ​​kohta on ilmoitettu zlotyina. Ulkomaan valuutassa ilmaistut veromäärät esitetään Puolan zlotyina käyttäen periaatteita, jotka koskevat muuntamista Puolan zlotyiksi veropohjan määrittämisessä käytettyjen määrien muuntamiseen. Laskussa näkyvät summat on pyöristetty lähimpään penniin, josta alle 0,5 grossin päätteet jätetään pois ja 0,5 grossin päätteet pyöristetään 1 grossiin. Edellä esitetyn perusteella, kun verovelvollinen saa laskun ulkomaan valuutassa, arvonlisävero muunnetaan PLN:ksi.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja sai laskun vuokranantajalta. Lasku laaditaan euroissa. Laskussa näkyy arvonlisäveron määrä zlotyina. Veronmaksaja voi maksaa muunnetun arvonlisäveron määrän vuokranantajan ALV-tilille. Jäljelle jäävän laskun arvon veronmaksaja maksaa euroina valuuttatilille.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja sai laskun ulkomaiselta urakoitsijalta. Lasku laaditaan euroissa. Laskussa näkyy arvonlisäveron määrä zlotyina. Urakoitsija esitti ulkomaisen tilinsä maksua varten. Veronmaksaja ei voi suorittaa maksuja ulkomailla ylläpitämälle tilille split-maksutavalla.