Siviilioikeudellisen parisuhteen osakkaan kuolema - mitkä ovat seuraukset?

Palveluvero

Siviilioikeudellisen kumppanuuden perustamisen ja ylläpitämisen alhaisten kustannusten vuoksi se on yksi suosituimmista yritystoiminnan muodoista. Tilanne muuttuu monimutkaisemmaksi, kun toinen osapuolista kuolee. Kuten käytäntö osoittaa, tällaisissa tilanteissa veronmaksajilla on ongelmia veroviranomaisten kanssa sovittaessa. Tarkista siviilioikeudellisen parisuhteen puolison kuoleman seuraukset.

Parisuhteessa olevan osakkaan kuolema

Siviilioikeudellinen yhtiö ei ole oikeushenkilö, eikä se ole siviililain säännösten mukainen yrittäjä. Art. Siviililain 431 §:n mukaan yrittäjä on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö ja organisaatioyksikkö, joka harjoittaa liiketoimintaa tai ammatillista toimintaa omasta puolestaan.

Siviilioikeudellinen yhtiösopimus sisältää kummankin osapuolen kaikkia muita osapuolia kohtaan tekemän velvoitteen pyrkiä yhteiseen taloudelliseen päämäärään toimimalla määrätyllä tavalla. Sen pitäisi olla kirjallinen.

Yhtiöjärjestyksessä tulee mainita toimitilat, joissa yhtiö puretaan. Jos purkamissopimuksessa määrättyjen syiden olemassaolosta huolimatta se kuitenkin jatkuu kaikkien osakkaiden suostumuksella, sen katsotaan jatkuneen toistaiseksi.

Yksi syy yhtiön purkamiseen on osakkaan kuolema. Kuitenkin Art. Siviililain 872 §:n mukaan voidaan määrätä, että osakkaan perilliset korvaavat kumppanin.

Näin ollen parisuhteen kuollessa kahden hengen parisuhteessa on kaksi ratkaisua - parisuhde voidaan purkaa tai parisuhteeseen voidaan sisällyttää määräys, että perilliset astuvat pariin kuolleen parisuhteen tilalle (jos sopimus ei sisällä tällaista määräystä).

Katowicen verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan yksittäisessä päätöksessä 21. tammikuuta 2010, nro IBPP1 / 443-1067 / 09 / EA, josta voimme lukea:

(...) ovat voimassa ne yhtiöjärjestyksen määräykset, joissa määrätään tai ei määrätä perillisten ottavan kuolleen kumppanin tilalle. Aviopuolison kuolema kahden hengen parisuhteessa ei johda parisuhteen purkamiseen, jos perillinen (oikeutettu) tulee kuolleen parisuhteen tilalle. Näin ollen parisuhde voidaan purkaa parin kuoltua, jos yhtiömiehiä oli kaksi ja parisuhteessa ei ole määrätty, että parin perilliset voivat tulla hänen tilalleen. Siviilioikeudellinen parisuhde puretaan myös silloin, kun perilliset eivät halua tai pysty korvaamaan kuollutta kumppania (...).

Osakkaan kuolema ja yhtiön purkaminen

Jos yhtiöjärjestyksessä on tehty varaus perillisten saapumisesta kuolleen parin paikalle, perillisten tulee astua parisuhteeseen itse lain mukaan. Tämä tarkoittaa, että perillisten ei tarvitse antaa lausuntoja tältä osin, eivätkä muut osakkaat voi estää tätä liittymistä.

Osakkaan kuolema, joka johtaa yhtiön purkamiseen, ei selvitystilanteessa tuota tuloa yhtiömiehille, jotka saavat selvitystilassa olevan yhtiön rahaa ja omaisuutta. Se syntyy kuitenkin, jos osakkaat myyvät selvitystilan seurauksena saamansa omaisuuden maksua vastaan, eikä selvitystilakuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä ole kulunut 6 vuotta niiden myyntipäivään.

Osakkeenomistajien on laadittava omaisuusluettelo, joka sisältää vähintään seuraavat tiedot:

  • järjestysnumero,

  • omaisuuden tunniste (nimi),

  • omaisuuden hankintapäivä,

  • omaisuuserän hankinnasta aiheutuneiden menojen määrä ja omaisuuden hankinnasta aiheutuneiden menojen määrä, joka sisältyy verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin,

  • alkuarvo,

  • poistomenetelmä,

  • poistojen summa ja

  • yhtiömiehille maksetun käteisen määrän, joka on maksettu osallistumisesta yhtiöön, joka ei ole oikeushenkilö sen purkamispäivänä (HV-lain 24 §:n 3a momentti).

Lisäksi on laadittava fyysinen inventointi (tulojen ja kulujen verokirjanpidosta annetun asetuksen 27 §:n 1 momentti). Tämä velvollisuus asetettiin tuloveronmaksajille, mikä tarkoittaa, että osakkaat tekevät inventaarion, koska he ovat veronmaksajia, eivät yritys.

Lisäksi inventaario on laadittava myös arvonlisäveroa varten (arvonlisäverolain 14 §). Tämä velvollisuus on veronmaksajalla, joka tässä tapauksessa on yhtiö. Varaston tulee kattaa ne tavarat, jotka olivat jäljellä yrityksen purkamispäivänä ja joista ostoihin sisältyvä arvonlisävero voitiin vähentää. Veron peruste on tavaroiden arvo yhtiön purkamispäivänä. Vaikka määräyksissä ei mainita tämän arvon laskentatapaa, käytännössä veroviranomaiset katsovat, että niiden markkina-arvo on ilmoitettava.

Aviopuolison kuolema ja perillisten saapuminen vainajan paikalle

Aviopuolison kuoleman seurauksena hänen perillisensä liittyvät parisuhteeseen tarkoittaa, että siviilioikeudellista parisuhdetta ei pureta. Näin ollen sekä PIT:n että arvonlisäveron selvitystilaan liittyvää toimintaa ei tarvitse suorittaa.

Näin ollen arvonlisäveron selvitysluetteloa ei pitäisi tehdä. Tämän vahvistavat veroviranomaisten toimittamat selvitykset, joista esimerkkinä on Poznańin verokamarin johtajan kirje 30.6.2014, tiedostoviite. ILPP1 / 443-300 / 14-2 / ​​AW, josta voimme lukea:

(...) yhden osakkaan ja - siviiliyhtiösopimuksen määräysten mukaisesti - perillisten kuoltua hänen tilalleen, yhtiö jatkaa olemassaoloaan, joten sitä ei pureta ja arvonlisäveroa ei tarvitse verottaa §:n mukaisesti. 14 sek. Lain 1 momentin 1 momentin mukaan oman tuotannon tavarat ja tavarat, jotka eivät hankinnan jälkeen olleet toimituksen kohteena.

Selvitysvaraston verottamisen välttämiseksi on siis tarpeen liittää yhtiösopimukseen liite, jonka mukaan perilliset astuvat parisuhteeseen kuolleen osakkaan tilalle, tietysti mikäli sopimuksessa ei aikaisemmin ollut tällaista määräystä. On myös lisättävä, että tämä ratkaisee ongelman vain, jos hänellä on miehesi lisäksi muita perillisiä, esimerkiksi lapsesi, jotka liittyvät parisuhteeseen hänen tilalleen (...).