Ohut alv 2 - yksinkertaistus vai este veronmaksajille?

Verkkosivusto

1.1.2021 otettiin käyttöön joukko ratkaisuja, jotka yksinkertaistavat verojen selvitystä. Valitettavasti kaikki lainsäätäjien ehdottamat yksinkertaistukset eivät ole hyviä yrittäjille, vaan osa niistä on itse asiassa vaikeuksia. Esimerkkinä voi olla luopuminen tarpeesta saada vahvistus miinus-korjauslaskujen vastaanottamisesta (jotta voidaan alentaa veropohjaa arvonlisäverolaskussa) sen hyväksi, että verovelvollisella on hallussaan asiakirjat, jotka osoittavat, että alentamisen edellytykset täyttyvät. tavaran luovutuksen tai palvelun veropohjasta on sovittu ostajan kanssa korjauksessa ja nämä ehdot täyttyvät ja lasku on asiakirjojen mukainen. Vuosien varrella on yleistynyt käytäntö, että oikaisulaskun vastaanottamisvahvistus voi olla ostajan allekirjoitus asiakirjassa, vahvistus kirjeen vastaanottamisesta oikaisulaskulla tai korjauksen hyväksyvä palautussähköposti. Ei kuitenkaan ole täysin selvää, millaisia ​​asiakirjoja lainsäätäjät tällä hetkellä vaativat veropohjan alentamiseen arvonlisäverotuksessa. Pian, 1. lokakuuta, astuu voimaan toinen yksinkertaistamisluettelo, SLIM VAT 2. Ovatko uudet ratkaisut yksinkertaistamista yrittäjille? Mikä muuttuu laskujen laatimisen laajuudessa nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna?

Ei päällekkäisiä laskuja

Lainsäätäjät aikovat luopua päällekkäisistä laskuista. Tämä tarkoittaa, että jos ostaja katoaa tai tuhoutuu laskun, myyjä ei enää myönnä kaksoiskappaletta, vaan toimittaa toimeksisaajalle toisen kopion laskusta. Sitä ei merkitä sanalla "kaksoiskappale", eikä se sisällä laskun seuraavan kopion julkaisupäivää. Jos käytetty laskutusohjelma liittää laskuun automaattisesti tällaisen sanamuodon, sen välittämiselle ostajalle ei ole vasta-aiheita, mutta se ei ole pakollista eikä sillä ole veroseuraamuksia. ALV-lain 106l § - nykyinen sanamuoto

1. Jos lasku on vaurioitunut tai kadonnut:

1. verovelvollinen tai hänen valtuuttamansa kolmas osapuoli lähettää laskun uudelleen

a) ostajan pyynnöstä - verovelvollisen hallussa olevan laskun tietojen mukaisesti,

b) ostajan hallussa olevien laskutietojen mukaan;

2. art. 106d kohta. 1 tai Art. 106k kappale. 1, lähettää laskun uudelleen:

a) verovelvollisen pyynnöstä - ostajan hallussa olevan laskun tietojen mukaisesti,

b) verovelvollisen hallussa olevan laskun mukaisesti;

3. artiklassa tarkoitettu yhteisö. 106c, lähettää laskun uudelleen:

a) ostajan tai velallisen pyynnöstä - tämän yhteisön hallussa olevan laskun tietojen mukaisesti, ostajan tai velallisen hallussa olevan laskun tietojen mukaisesti.

2. Uudelleen laaditussa laskussa tulee olla sana "DUPLIKAATTI" ja laskutuspäivä.

3. Uudelleen laadittuihin laskuihin sovelletaan Art. 106 g 1 kohdan. 4 ei päde.

Jos ehdotetut ratkaisut sisällytetään arvonlisäverolakiin, § Kaksoislaskuja koskeva 106l poistetaan laista. Artiklassa lisätään kuitenkin uusi säännös. 106 g, nimittäin kohta 3B, jonka perusteella myyjä toimittaa ostajalle toisen kopion, jos lasku vaurioituu tai katoaa.

Laskun korjaukset ja SLIM ALV 2

Myös korjauslaskuja koskevia säännöksiä tullaan muuttamaan, nimittäin 1999/2003. Arvonlisäverolain 106j §:n mukaan on tarkoitus luopua vaatimuksesta sisällyttää oikaisulaskulle:

 • sana "KORJAUSLASKU" tai sana "KORJAUS";

 • korjauksen syyt;

 • tavaran toimituksen tai toimituksen suorittamisen tai palvelun suorittamisen päivämäärä tai 11 §:ssä tarkoitetun maksun vastaanottopäivä. 106b kohta. 1 arvonlisäverolain 4 kohta.

Lisäksi lainsäätäjät suunnittelevat korjauslaskuja antaville veronmaksajille uutta ratkaisua eli sekä laskun yksittäisten kohteiden että kokonaisten laskujen kollektiivista korjausta. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mikä muuttuu käsirahalaskuissa?

Aktiiviset arvonlisäverovelvolliset ovat velvollisia laatimaan ennakkolaskun, kun he saavat maksun kokonaan tai osittain ennen tavaran tai palvelun toimittamista. Art. 106b sek. Arvonlisäverolain 1 kohta 4:

Verovelvollinen on velvollinen laatimaan laskun, josta käy ilmi, että hän on vastaanottanut maksun kokonaan tai osittain ennen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimintojen suorittamista, paitsi jos maksu koskee yhteisön sisäistä tavaran luovutusta tai toimintaa, jota varten Verovelvollisuus syntyy pykälän mukaan. 19a kohta. 5 kohta 4.

Art. 106 f kohta. ALV-lain 1 §:n mukaan ennakkolaskun tulee sisältää:

 • myöntämispäivä;

 • järjestysnumero yhdestä tai useammasta sarjasta, joka yksilöi laskun;

 • verovelvollisen ja tavaroiden tai palvelujen ostajan etu- ja sukunimet tai nimet ja heidän osoitteensa;

 • numero, jolla verovelvollinen tunnistetaan verotusta varten;

 • numero, jolla tavaroiden tai palvelujen ostaja tunnistetaan veroa tai arvonlisäveroa varten, jolla hän vastaanotti tavarat tai palvelut;

 • tavaran toimituksen tai toimituksen suorittamisen tai palvelun suorittamisen päivämäärä tai 11 §:ssä tarkoitetun maksun vastaanottopäivä. 106b kohta. 1 kohta 4, jos sellainen päivämäärä on ilmoitettu ja se poikkeaa laskun päiväyksestä;

 • vastaanotettu maksusumma;

 • vero määrä;

 • tilausta tai sopimusta koskevat tiedot, erityisesti: tavaran tai palvelun nimi (tyyppi), nettoyksikköhinta, tilattujen tavaroiden määrä, tilatun tavaran tai palvelun arvo ilman veroa, verokanta, veron määrä ja tilauksen tai sopimuksen arvo veron määrä mukaan lukien.

SLIM VAT 2:n sisältämien ehdotusten mukaisesti aiotaan luopua vaatimuksesta ilmoittaa laskulle ennakko nettoyksikköhinta.

Laskujen lähettämisen määräaika

Tällä hetkellä laskun voi lähettää enintään 30 päivää ennen tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista ja viimeistään tavaran toimituskuukautta tai palvelun suorittamista seuraavan kuukauden 15. päivänä , kun taas ennakkolaskun laatiminen on mahdollista enintään 30 päivää ennen maksun vastaanottamista ja viimeistään ennakkomaksun vastaanottokuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä.

Lainsäätäjät suunnittelevat pidentävän laskun laatimisaikaa jo ennen tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista. Art. 106i sek. arvonlisäverolain 7 § - nykyinen sanamuoto

Laskuja ei voi lähettää aikaisemmin kuin 30 päivää ennen:
1) tavaroiden toimittaminen tai palvelun suorittaminen;
2) maksun kokonaan tai osittain vastaanottaminen ennen tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista.

Säännösten muutoksen jälkeen verovelvolliset voivat laatia laskun aikaisintaan 60 päivää ennen tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista, samoin ennakkolasku on mahdollista tehdä 60 päivään asti. ennen kuin vastaanotetaan koko maksu tai osa siitä ennen tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista.

SLIM VAT 2 – milloin uudet määräykset tulevat voimaan?

Pääsääntöisesti uudet määräykset tulevat voimaan 1.10.2021 alkaen. Jotkut ehdotetuista ratkaisuista tulevat voimaan muina päivinä. SLIM VAT 2 pyrkii vähentämään muodollisuuksia ja yksinkertaistamaan arvonlisäveron selvitystä, mutta säännösten muutokset edellyttävät yrittäjältä aikaa niiden lukemiseen, käytäntöjen muuttamiseen, liiketoiminnassa käytettävien ohjelmistojen säätämiseen jne., joten yksinkertaistuksina julkistetut muutokset ovat ei aina ole positiivista veronmaksajien kannalta.

Onko sinulla kysyttävää? Kysy asiantuntijaltamme! Päivittäiset online-vinkit! Kysy kysymys TIIMI
wFirma.pl