Alennus liiketoiminnassa - osa 1

Palveluvero

Puolalaiset yrittäjät tekevät yhä rohkeammin liiketoimia ulkomaisten kumppaneiden kanssa Euroopan unionista ja sen ulkopuolelta. Ulkomaiset urakoitsijat harjoittavat liiketoimintaa tiettyyn maahan sovellettavan verolain mukaisesti, mutta myös ottaen huomioon tietyssä maassa vallitsevan kulttuurin tyylin, mikä aiheuttaa monia ongelmia puolalaisille yrittäjille. Yksi tällainen esimerkki on se, että ulkomainen urakoitsija ei anna korjauslaskua alennusta sovellettaessa. Miten puolalaisen veronmaksajan tulee käyttäytyä tällaisessa tapauksessa? Tarkistaa!

Puolalainen veronmaksaja, joka suorittaa WNT:n alennushakemuksen perusteella

Puolalainen aktiivinen arvonlisäveron maksaja, joka on rekisteröitynyt EU-tapahtumia varten ja joka maksaa arvonlisäveron kuukausittain, myy erilaisia ​​toimistotarvikkeita maasta ja ulkomailta (tämä ei ole toimistolaitteita). Veronmaksajat tekevät monet näistä ostoista osana yhteisön sisäistä tavarahankintaa.

Jotkut toimistotarviketoimittajat antavat sinun hyötyä alennuksesta (alennus), jos laskut maksetaan ennenaikaisesti.Nämä toimittajat sisällyttävät laskuun asianmukaisen merkinnän alennuksen määrästä ja maksupäivästä, jotta ne voivat hyötyä sen eduista.

Näiden toimittajien lähettämät laskut koskevat tilauksen koko arvoa. Alennuksen käyttöaika on suhteellisen lyhyt, sillä se vaihtelee yleensä 3:sta enintään 4 päivään. Toimittajat, joiden kanssa veronmaksaja tekee yhteistyötä, eivät valitettavasti lähetä korjauslaskuja alennuksen käytön jälkeen. Hyötyäkseen alennuksesta veronmaksaja yrittää maksaa nämä laskut lyhennetyllä maksuajalla, joka useimmiten osuu samalle päivälle (kuukaudelle) kun lasku on laadittu, vaikka tämä ei aina toteudu. Joskus laskut laaditaan kuun lopussa ja maksu alennuksella tapahtuu seuraavan kuukauden aikana, kuitenkin 25. päivään mennessä eli edellisen kuukauden arvonlisäveroilmoituksen jättöpäivään asti.
Siksi on monia tilanteita, joissa veronmaksaja saa laskun, joka on laadittu esimerkiksi 20.10.2018 ja maksu, johon alennus sisältyy, suoritetaan 2.11.2018. Näissä tapauksissa veronmaksaja ihmettelee, miten edetä oikein arvonlisäveron selvityksen osalta alennuksen valossa käteisalennuksen muodossa.

WNT:n verovelvollisuus

Art. 5 sek. Arvonlisäverolain 1 momentin 4 momentin mukaan arvonlisäverovelvollisia ovat mm. tavaroiden yhteisöhankinta vastikkeellisesti maan alueella.

Toisaalta tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan oikeuden hankkia määrätä omistajana tavaroista, jotka toimituksen seurauksena lähetetään tai kuljetetaan jäsenvaltion alueelle. muualla kuin sen jäsenvaltion alueella, jossa toimittaja, ostaja tai heidän puolestaan ​​on aloittanut lähettämisen tai kuljetuksen.

Verovelvollisuus WNT:ssä syntyy, kun arvonlisäveron maksaja on laatinut laskun, mutta jos laskua ei ole laadittu tavaran toimituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, verovelvollisuus syntyy siitä päivä.

Yhteisön sisäisessä tavaranhankinnassa veron peruste on puolestaan ​​se lopullinen myyjälle kuuluva määrä, johon alennus sisältyi. On korostettava, että yhteisön sisäisen tavaroiden hankinnan perusteita määritettäessä on otettava huomioon, että alennus voidaan myöntää:

  1. ennen hinnan määrittämistä ja laskun maksun suorittamista tai

  2. tavaroiden myynnin jälkeen.

Korjataan lasku WNT ja alennus

EU-myyjän tulee, ottaen huomioon alkuperäisen laskun merkinnän alennuksen käyttömahdollisuudesta tämän alennuksen käyttämisen yhteydessä, laatia korjaava lasku.

Tässä on kuitenkin lisättävä, että EU-myyjän myöntämän alennuksen perusteella korjauslaskuvelvollisuutta koskevat säännökset määräytyvät kunkin jäsenvaltion säännösten mukaan.

Jos hän ei kuitenkaan tee näin, puolalaisella veronmaksajalla on joka tapauksessa oikeus alentaa ostostaan ​​veronsisäisen laskun perusteella alennusten toteuttamisen yhteydessä saadun laskun eli sen soveltamisehtojen täyttymisen vuoksi, jonka myyjä sisällytti laadittuun laskuun (laskun maksu nopeammalla ajalla, näkyy saamassasi laskussa).

Puolalaisen ostajan alennuksen käyttäminen

Verovelvollinen, joka vastaanottaa laskut julkaisupäivämäärällä kuun toisella puoliskolla ja käyttää alennusta eli maksaa nämä laskut seuraavan kuukauden alussa (myyjän laskussa ilmoittaman alennuksen päivämäärän mukaisesti) on oikeus sisällyttää näiden laskujen arvonlisävero- ja arvonlisäveroilmoitusrekistereihin niiden myöntämispäivä, eli verovelvollisuuden syntymisjakson selvitykseen, ottaen huomioon alennuksen ehtojen täyttyminen. Näin ollen, jos verovelvollinen saa 22.10.2018 laskun, jossa on mahdollisuus hakea alennusta 3.11.2018 asti ja suorittaa maksun sitten 2.11.2018, hän tietää jo pitäneensä veron ehdot. alennus. Näin ollen verovelvollisella on oikeus alentaa yhteisöhankinnan veropohjaa 10/2018 kuukauden selvityksen alennusta vastaavalla määrällä.

EU-urakoitsija ei lähetä korjaavaa laskua

Yleisimmissä tapauksissa myyjät eivät laskun laatimishetkellä tiedä mitä asiakas tekee, joten he jättävät hänelle jonkin verran vapautta, tässä tapauksessa huomautuksena mahdollisuudesta käyttää alennusta eli nopeammin laskun maksu, jonka avulla ostaja voi hyötyä prosentti- tai määräalennuksesta .

Toisaalta asiakas täyttää velan suorittamalla alennuksen ehdot lyhyemmässä ajassa ja saa siten oikeuden alentaa konserniveron perusteella veropohjaa alennuksen määrällä. Siksi useista tilanteista huolimatta, jolloin EU-myyjä ei anna oikaisulaskua, häneltä tavaroita ostavalla puolalaisella verovelvollisella on oikeus sisällyttää arvonlisäverorekistereihin sekä ALV- ja ALV-EU-ilmoituksiin tehdyllä alennuksella alennettu veropohja. , myyjän laskun laskukuukaudessa, eli tässä tapauksessa sinä kuukautena, jolloin WNT-verovelvollisuus syntyy. Verovelvollisella on oikeus tehdä niin, vaikka alennuksen jälkeisen laskun maksu tapahtui seuraavan kuukauden aikana, koska tässä tilanteessa tärkeintä on, että ostaja on maksanut sen ennen kuukauden arvonlisäveroilmoituksen jättämistä. jossa lasku on laadittu.

Siksi yllä olevassa tapauksessa ostajan on tärkeää tietää, että hän on käyttänyt alennuksen ja siten suorittanut tietyn laskun velvoitteen lyhyemmässä ajassa, eli hän on täyttänyt alennuksen soveltamisen edellyttämät ehdot tietyllä laskulla.

Alennuksen maksaminen JPK_VAT ja ALV-ilmoituksen jättöpäivän jälkeen

Myös tilanne, jossa veronmaksaja käytti alennusta, kannattaa ilmoittaa, mutta seuraavan kuukauden 25. päivän jälkeen eli JPK_VAT ja WNT-laskujakson arvonlisäveroilmoituksen jättöpäivän jälkeen. Jos näin on, veronmaksaja alentaa yhteisöhankinnan veropohjaa (ja siten myös myyntituotoista ja ostoihin sisältyvää veroa alennetaan) sen kuukauden selvityksessä, jonka aikana lasku on maksettu verolain mukaisesti. tähän laskuun sisältyvät alennusehdot.