Alennus arvonlisäveroilmoituksessa etuoikeutena osamaksun yhteydessä

Verkkosivusto

Split-maksumekanismi, ts. Osittainen maksu otettiin käyttöön Puolan verojärjestelmän kiristämiseksi. Tämän mekanismin soveltamisella pyritään torjumaan veropetoksia pääasiassa alv-alalla. Se ei kuitenkaan ole vain väline veronmaksajien valvontaan, sillä lainsäätäjä on tarjonnut myös useita mahdollisuuksia ositettua maksua käyttäville yrittäjille. Katsotaan mikä on arvonlisäveroilmoituksen alennus ja kuka sitä voi käyttää!

Osittainen maksu - onko se pakollinen?

Jaettu maksumekanismi ei ole muuta kuin uusi maksutapa. Se koostuu maksun suorittamisesta pankkisiirrolla käyttämällä erityistä siirtoviestiä. Tämän mahdollistamiseksi pankit avasivat 1.7.2018 alkaen erityisen ALV-tilin yrittäjien yritysselvitystileille. Art. 108a kohta. ALV-lain 1 §:n mukaan jaetun maksumekanismin käyttö on vapaaehtoista. Jakomaksua voivat käyttää vain verovelvolliset, jotka ovat saaneet ostoihin sisältyvän arvonlisäveron sisältävän laskun. Tämä tarkoittaa, että jaettu maksumekanismi tapahtuu vain yrittäjien välisissä liiketoimissa. Lisäksi ositusmaksulla maksaminen on mahdollista vain PLN-määräiselle tilille tehdyssä siirrossa, koska valuuttatilille ei ole avattu ALV-tilejä.

Miten arvonlisäveroilmoituksessa näkyvä alennus lasketaan?

Yksi lainsäätäjän käyttöön ottaman split-maksumekanismin käytön eduista on alennuksen käyttöönotto eli mahdollisuus alentaa arvonlisäveroilmoituksesta johtuvaa verovelvollisuutta. Tilanteessa, jossa tietyn ajanjakson arvonlisäveroilmoituksen laatimisen jälkeen on ollut myynnin arvonlisäveron ylijäämä ostoihin sisältyvän arvonlisäveron yli, se tarkoittaa, että on syntynyt verovelvollisuus, joka on maksettava. verotoimistoon:

  • Kuukauden 25. päivänä edellisen kuukauden osalta - kuukausittaisten ALV-ilmoitusten osalta
  • Tiettyä vuosineljännestä seuraavan kuukauden 25. päivänä - neljännesvuosittaisten ALV-ilmoitusten osalta.

Art. 108d kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan tilanteessa, jossa arvonlisäverosta johtuva verovelan maksu suoritetaan kokonaan arvonlisäverotililtä ennen veron maksupäivämäärää, velan määrää voidaan alentaa ns. alennus. ALV-ilmoituksessa näkyvä alennus lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

S = Z x r x n360

S - määrä, jolla verovelkaa vähennetään (alennus),
Z - arvonlisäveroilmoituksesta johtuvan verovelan määrä,
r - Puolan keskuspankin viitekorko, joka oli voimassa kaksi arkipäivää ennen varsinaista veronmaksua,
n - päivien lukumäärä laskettuna yrityksen selvitystilin veloituspäivästä siihen päivään, jolloin veronmaksuaika päättyy (pois lukien tilin veloituspäivä). Art. 108d sek. ALV-lain 2 §:
Summa, jolla verovelan määrää vähennetään, pyöristetään lähimpään PLN:iin. Split-maksumekanismin käyttöönottoa koskevan arvonlisäverolain muutosehdotuksen perusteluissa lainsäätäjä korosti, että tuloverotuksessa arvonlisäverosta johtuvaa verovelvollisuutta vähentävä määrä ei ole tuloa veronmaksaja, joten se ei sisälly KPiR- tai tulotietueisiin.

Esimerkki 1.
Anna laati 20.7.2018 arvonlisäveroilmoituksen kesäkuulta 2018. Voiko se soveltaa arvonlisäveroilmoituksesta alennusta ja samalla vähentää verovelvollisuutta, jos se suorittaa maksun 5 päivää ennen veron maksupäivämäärää?

Osittainen maksumekanismi on ollut voimassa 1.7.2018 alkaen. Tämä tarkoittaa, että rouva Anna voi tehdä ensimmäisen arvonlisäveroilmoituksen, jossa alennusta voi hakea heinäkuun 25. elokuuta mennessä. Valtiovarainministeriön tarjoamat uudet arvonlisäveroilmoitusmallit, joissa on mahdollista hakea alennusta, ovat voimassa heinäkuun 2018 tilityksistä. Esimerkki 2.

Łukasz laati 16. elokuuta 2018 heinäkuun arvonlisäveroilmoituksen, jossa verovelka oli 1 000 zlotya. Pystyykö herra Łukasz soveltamaan alennusta arvonlisäveroilmoituksesta?

Jos herra Łukasz maksaa arvonlisäverovelkansa kokonaan ALV-tilin varoilla, hän voi soveltaa alennusta heinäkuun ALV-ilmoitukseen.

Esimerkki 3.
Natalia loi 20. elokuuta 2018 ALV-ilmoituksen heinäkuulta 2018, jossa verovelka on 10 000 PLN. Natalialla ei ole yrityksen selvitystiliä, ja kaikki maksut suoritetaan yksityiselle pankkitilille, jota hän käyttää liiketoimintansa hoitamiseen. Voiko hän käyttää alennusta arvonlisäveroilmoituksessa?

Rouva Natalia ei voi alentaa verovelvollisuuttaan lasketulla alennuksella. Tämä etuoikeus koskee vain verovelvollisia, jotka maksavat arvonlisäveron ennen viimeistä maksupäivää kokonaan ALV-tilin varoista. Koska rouva Natalialla ei ole selvitystiliä, hän ei myöskään ole erityisen ALV-tilin haltija. Koska jaetun maksumekanismin käyttö on vapaaehtoista, yrittäjiltä ei vaadita yrityksen selvitystilejä, joille on luotu erityiset ALV-tilit.

Esimerkki 4.

Jan haluaa suorittaa heinäkuun 2018 ALV-maksun 5.8.2018 ALV-ilmoituksen alennuksella. Verovelan arvo on 5 000 PLN. Janilla ei ole varoja ALV-tilillä, koska hänen urakoitsijansa eivät tee siirtoja osissa. Voiko herra Jan itse täydentää arvonlisäverotiliä selvitystilin varoista saadakseen alennuksen, joka pienentää maksettavan arvonlisäveron määrää?

Ei, yrittäjät eivät voi täydentää ALV-tiliä varoilla omalta selvitystililtään. Tilanteessa, jossa Janilla ei ole varoja arvonlisäverotilillä tai arvonlisäverotilille kerätty summa ei riitä verovelan kattamiseen, arvonlisäveroilmoituksen alennusta ei voi käyttää.

Alennus wFirma.pl-järjestelmästä luodussa ALV-ilmoituksessa

Luodaksesi ALV-ilmoituksen wFirma.pl-järjestelmässä, siirry välilehdelle: ALOITUS »VEROT» ALV-VERO »LISÄÄ ILMOITUS. Jos yrittäjä täyttää ehdot, voit hyödyntää Verovirastolle maksettavan verovelvollisen määrän alennuksen valitsemalla luodussa arvonlisäveroilmoituksessa osassa F "KYLLÄ". Kohdassa 67 "Lisätietoja". Verovelvollinen hyötyy 11 §:ssä tarkoitetusta verovelvollisuuden alennuksesta. Lain 108 d". Arvonlisäveroilmoituksen kohdassa 54 olevaa verovelan määrää on vähennettävä alennuksen määrällä ja syntyvä erotus on maksettava Verovirastolle.

Alennus ei suoraan vähennä arvonlisäveroilmoituslomakkeen kohdassa 54 olevan verovelan määrää E. Järjestelmän ulkopuolinen verovelvollinen vähentää tätä määrää alennuksen arvolla ja erotus maksetaan Verovirastolle.