Taiteilijoiden ZUS-maksut ovat pakollisia? Hallitus haluaa panostaa toiseen ammattiryhmään!

Co-Koko Muuttuu

Ministerineuvoston lainsäädäntö- ja ohjelmatyöluettelosta löytyy uusi ilmoitus muutoksista, jotka tuovat mukanaan huomattavia taloudellisia seurauksia tietylle ammattiryhmälle. Kulttuuri-, kulttuuri-, kulttuuri- ja urheiluministeriö valmistelee lakiesitystä, jonka mukaan taiteilijat sisällytettäisiin yleiseen vakuutusjärjestelmään. Pian taiteilijoiden ZUS-panoksesta voi tulla totta! Lue artikkelimme ja tarkista, missä määrin ja ketä ehdotetut muutokset voivat koskea!

Taiteilija, eli kuka?

Lakiehdotuksen oletusten mukaan siinä määritellään taiteilijoiden ryhmä, jotka kuuluvat ZUS:n vakuutusvelvollisuuden piiriin. Alkuperäisten oletusten mukaan ZUS:n (Social Insurance Institution) taiteilijoiden maksut kattavat vain ammattilaisten ryhmän.

Lakiluonnokseen on tarkoitus sisällyttää ammattitaiteilijan määritelmän lisäksi myös määritelmät heidän oikeuksistaan, mikä mahdollistaa työkalujen täsmällisen mukauttamisen tämän ammatti- ja yhteiskuntaryhmän tarpeisiin. Alustavien oletusten mukaan lakiehdotus kattaa vakuutusvelvollisuuden vain ammattitaiteilijoille ja laillisille taiteilijoille.

Kuka kuitenkin lopulta päättää, onko henkilö ammattitaiteilija ja kuka ei? Päätöksentekoelimeksi tulee perustettava valtion instituutio eli Puolan taiteilijakamari.

Alustavien arvioiden mukaan Puolassa taiteellisen toiminnan ammattitaidolla työskentelevien määrä on noin 67 000 ja se koostuu mm. edellä mainitut:

 • elokuva - 3580 ihmistä,
 • kirjallisuus - 2 830 ihmistä,
 • musiikki - 19 100 ihmistä,
 • tanssi - 2 380 ihmistä,
 • teatteri - 5 750 ihmistä,
 • kuvataide - 12 005 henkilöä,
 • kansantaide - 1 475 ihmistä,
 • arkkitehtuuri - 12 500 ihmistä,
 • monitieteinen - 350 henkilöä.

Taiteilijoiden sosiaalivakuutuslaitoksen (ZUS) maksut - mitä muita oletuksia laskuun sisällytetään?

Lakiluonnos ammattitaiteilijan oikeuksista, mukaan lukien:

 • säännellään ammattitaiteilijan oikeuksien hankkimis-, sertifiointi- ja vahvistamismenettelyjä taiteellisia piirejä tai taiteellista koulutusta edustavien järjestöjen vahvistamien saavutusten sekä taiteellisen toiminnan tulojen perusteella;
 • määrittelee säännöt taiteilijoiden pääsystä sosiaali- ja sairausvakuutusjärjestelmään mukautettuina vakuutusjärjestelmän toimintaan;
 • perustaa erityisen rahaston sosiaali- ja sairausvakuutusmaksujen tukemiseksi vähiten tienaaville taiteilijaoikeuksilla oleville henkilöille;
 • esittelee Taiteilijan peruskirjan, joka mahdollistaa tälle sosiaaliselle ryhmälle suunnattujen pakettien, mukavuuksien, alennusten ja tarjousten luomisen.

Alustavien oletusten mukaan jokainen taiteilija, jolla ei ole muita vakuutusnimikkeitä, maksaa vähimmäispalkkaa vastaavan vakuutusmaksun.

Edellä mainitut maksutukirahasto, joka takaa vähävaraisimmille taiteilijoille tuet 20 prosentista 80 prosenttiin maksujen määrästä.

Taiteilijoiden ZUS-panokset on tarkoitus toteuttaa, koska - kuten hankkeessa suunniteltujen ratkaisujen syistä ja tarpeesta kertovissa tiedoissa todettiin -alle 13,9 % tästä ammattiryhmästä jää työsuhteeseen, suuri osa taiteilijoista on joko vakuuttamattomia tai perheenjäsenen työnantajan vakuuttamia tai osallistuu patologisiin ratkaisuihin "varjotalouden" alalla. "". Toisaalta hankkeen kuvaus korostaa sitä, mitä lainsäätäjät todella toivovat:[...] lisää tuloja vakuutustileille. spol. tämä ammattiryhmä, koska tällä hetkellä suuri osa siitä ei maksa lainkaan vakuutusmaksuja (perhevakuutus, harmaa tai jopa harmaa talous [fiktiiviset sopimukset]).

Tulevatko suunnitellut muutokset voimaan? Tällä hetkellä on vaikea sanoa yksiselitteisesti, mutta todennäköistä.