Muut autot kuin henkilöautot ja kulujen selvitys PIT:ssä ja ALV:ssa

Palveluvero

Muutaman viime vuoden aikana henkilöautoihin liittyvien arvonlisäveron vähennysten sekä polttoaine- ja muiden kulujen sisällyttämisen säännöksiä on tiukennettu merkittävästi.Koskevatko yllä mainitut rajoitukset myös muita ajoneuvoja? Muut autot kuin henkilöautot, PIT- ja ALV-selvitys - saat selville artikkelistamme!

Päivittäiseen käyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen kirjanpito

Selvityksen kohteena ovat toiminnassa käytetyt ajoneuvot, joita ei ole tarkoitettu yksinomaan jälleenmyyntiin, myyntiin tai vastikkeelliseen käyttöön vuokraus-, leasing- tai muun vastaavan sopimuksen perusteella, jos näiden ajoneuvojen jälleenmyynti, myynti tai käyttö korvausta vastaan on verovelvollisen toiminnan kohde. Tällaisten ajoneuvojen kirjanpito tapahtuu erillisten sääntöjen mukaisesti. Artikkelissa pohditaan PKPiR:n sisällyttämistä ja arvonlisäveron vähentämistä yrityksen päivittäiseen toimintaan eli esimerkiksi ihmisten tai omaisuuden (varusteet, tavarat ja kaupalliset materiaalit, puoliksi) kuljettamiseen, kuljettamiseen. valmiit tuotteet, tuotteet, jätteet jne.).

Auton ja polttoaineen ostojen arvonlisäveron 100 % vähennyssäännöt

Määräysten mukaan tietyt ehdot täyttävistä kuorma-autoista ja henkilöautoista voidaan tehdä 100 % arvonlisäverovähennys ilman lisämuodollisuuksia.

Epäilemättä yli 3,5 tonnin kokonaispainoiset kuorma-autot ovat 100 % arvonlisäveron vähennyskelpoisia niiden ostosta ja käytöstä. Art. 86a kohta ALV-lain 3 §:n mukaan voimme vähentää veron täysimääräisesti vähintään 10 henkilön kuljettamiseen tarkoitetuista moottoriajoneuvoista, kuljettaja mukaan lukien, jos käyttötarkoitus on ilmoitettu tieliikennemääräysten perusteella annetuissa asiakirjoissa.

Art. 86a sek. 4 §:ssä kuitenkin täsmennetään, milloin moottoriajoneuvojen katsotaan käytettävän yksinomaan verovelvollisen elinkeinotoimintaan, eli milloin:

 • verovelvollisen tapa käyttää näitä ajoneuvoja, erityisesti hänen vahvistamissaan niiden käyttöä koskevissa säännöissä määriteltyjä, jotka lisäksi vahvistetaan verovelvollisen pitämällä ajoneuvojen kilometrikirjanpidolla, sulkee pois niiden käytön taloudelliseen toimintaan liittymättömiin tarkoituksiin;
 • näiden ajoneuvojen suunnittelu estää niiden käytön muuhun kuin liiketoimintaan tai tekee niiden muusta kuin liiketoiminnasta merkityksettömän.

Miten päättää, estääkö ajoneuvon rakenne tai tekeekö ei-yrityskäytön merkityksetöntä?

Art.:ssa mainituille ajoneuvoille. 86a kohta 4, eli ne on rakennettu siten, että niiden käyttö muihin tarkoituksiin kuin elinkeinotoimintaan estyy tai niiden käyttö muuhun kuin liiketoimintaan liittyvään tarkoitukseen on merkityksetöntä, sisältävät (86 a artiklan 9 kohdan mukaisesti):

1.moottoriajoneuvot, muut kuin henkilöautot, joissa on yksi istuinrivi, jotka on erotettu tavarankuljetukseen tarkoitetusta osasta seinällä tai pysyvällä väliseinällä:

 1. luokitellaan tieliikennesääntöjen perusteella seuraaviin alatyyppeihin: monikäyttöinen, pakettiauto,
 2. kuormaa kantavan osan ollessa auki;

2. moottoriajoneuvot, muut kuin henkilöautot, joissa on yksi istuinrivi ohjaamo ja kuormien kuljetukseen tarkoitettu kori ajoneuvon rakenteellisesti erillisinä osina;

3.erikoisajoneuvot, jotka täyttävät myös erillisissä määräyksissä asetetut ehdot ja jotka on määritelty seuraaviin tarkoituksiin:

 1. sähkö-/hitsausaine,
 2. poraustöihin,
 3. kaivinkone, kaivuri-puskutraktori,
 4. laturi,
 5. nostin huolto- ja kokoonpanotöihin,
 6. kuorma-auton nosturi
 7. jos tieliikennesääntöjen mukaisesti annetuista asiakirjoista ilmenee, että ajoneuvo on erikoisajoneuvo.

Art.:n mukaisten autojen ehtojen täyttyminen. 86a kohta 9 kohdat 1 ja 2 vahvistetaan katsastusaseman suorittaman teknisen lisätarkastuksen perusteella, joka on vahvistettu tämän aseman myöntämällä todistuksella, ja ajoneuvon rekisteröintitodistuksella, jossa on asianmukainen huomautus näiden vaatimusten täyttymisestä.

Sen päättämiseksi, onko kyseessä arvonlisäverolain mukainen erikoisajoneuvo (86 a § 9 momentin 3 kohta), tulee kuitenkin viitata asiaankuuluviin tieliikennemääräysten mukaisesti annettuihin asiakirjoihin.

Lisäksi Art. 86a kohta Valtiovarainministeri voi arvonlisäverolain 16 §:n mukaan määrätä asetuksella muita kuin 16 §:ssä tarkoitettuja. 9 kohdassa tarkoitettuja moottoriajoneuvoja. 4 kohdan 2 alakohtaa, jotka katsotaan käytettäväksi ainoastaan ​​verovelvollisen liiketoiminnassa, näitä moottoriajoneuvoja koskevat vaatimukset ja vaatimusten täyttymisen vahvistavat asiakirjat, ottaen huomioon niiden suunnittelun ja sovelluksen erityispiirteet, sekä ajoneuvojen, joissa on enemmän kuin yksi istuinrivi - myös vaatimus, että sallittu kokonaispaino on suurempi kuin 3 tonnia. Tähän mennessä on annettu kaksi asetusta:

 • 27. maaliskuuta 2014 annettu asetus moottoriajoneuvoista, jotka katsotaan käytettäväksi yksinomaan verovelvollisen liiketoimintaan;
 • Asetus, annettu 28.5.2014, tapauksista, joissa ajoneuvon ajokilometrikirjanpidon ehtoa ei sovelleta.

Muut autot kuin henkilöautot ja arvonlisäveron vähennys

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikista yllä kuvatuista ajoneuvoista on mahdollista vähentää 100 % arvonlisävero ilman lisämuodollisuuksia. Tavara- ja palveluveron täysi vähennys on mahdollista myös autoista, jotka eivät täytä näitä ehtoja, mutta tällaisia ​​autoja tulee käyttää vain verovelvollisen liiketoiminnassa, mikä on vahvistettava säännöllisellä ja luotettavalla arvonlisäveron ajokilometrillä ilmoittamalla ajoneuvo verovirasto arvonlisäverolomakkeella -26 ja ajoneuvon käyttöä koskevien määräysten laatiminen yrityksessä. Tietoja henkilöautojen selvityksestä yrityksessä löytyy artikkelista: Henkilöauto yrityksessä - 6 tärkeintä selvityssääntöä

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Muun auton kuin henkilöauton käyttöön liittyvät kulut tuloveron perusteella

Art. 5a kohta. 19a henkilöauto on tieliikennesäännöstön mukainen moottoriajoneuvo, jonka suurin sallittu paino on enintään 3,5 tonnia ja joka on tarkoitettu kuljettamaan enintään 9 henkilöä kuljettaja mukaan lukien, lukuun ottamatta:
1. moottoriajoneuvo, jossa on yksi istuinrivi, joka on erotettu tavarankuljetukseen tarkoitetusta osasta seinällä tai pysyvällä väliseinällä:

 1. luokitellaan tieliikennemääräysten perusteella seuraavaan alatyyppiin: monikäyttöinen, pakettiauto tai
 2. kuormaa kantavan osan ollessa auki;

2. moottoriajoneuvo, jossa on yksi istuinrivi ohjaamo ja kuormien kuljetukseen tarkoitettu kori ajoneuvon rakenteellisesti erillisinä osina;
3.erikoisajoneuvo, jos tieliikennemääräysten mukaisesti annetuista asiakirjoista ilmenee, että ajoneuvo on erikoisajoneuvo ja jos erillisissä määräyksissä olevat ehdot täyttyvät myös seuraavia tarkoituksia varten:

 1. sähkö-/hitsausaine,
 2. poraustöihin,
 3. kaivinkone, kaivuri-puskutraktori,
 4. laturi,
 5. nostin huolto- ja kokoonpanotöihin,
 6. kuorma-auton nosturi;

4. §:n perusteella annetuissa määräyksissä määritelty moottoriajoneuvo. 86a kohta arvonlisäverolain 16 §.

Ajoneuvoista, jotka täyttävät edellä mainitun henkilöauton määritelmän, on oikeus vähentää vain 75 % polttoaine- ja käyttökustannuksista. Muussa tapauksessa, eli kun kyseessä on kuorma-auto, erikoisajoneuvo tms., yrittäjä voi sisällyttää koko kulun verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin.