Yksityiskäyttöön käytetty työsuhdeauto

Palveluvero

Työntekijät käyttävät usein työsuhdeautoa yksityisiin tarkoituksiin. Kävi ilmi, että työnantaja voi suostua siihen, mutta miten tällaisen auton käyttö tilitetään? Kuka sitten on velvollinen maksamaan työsuhdeauton yksityiskäytön maksut ja missä suhteessa?

Yhtiön auto

Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle kaikki tarvittavat resurssit sovittujen tehtävien suorittamiseen. Tämä ei koske vain sopivaa työpaikkaa asianmukaisin varusteineen, vaan joskus myös yrityksen ajoneuvoa. Tarve käyttää autoa liiketoiminnassa on erityisen ilmeistä sellaisissa ammateissa kuin tavarantoimittajat, kuriirit, myyntiedustajat ja jopa esimies.

Työntekijöiden autoja voidaan käyttää yksityisiin tarkoituksiin, kuten kotimatkaan, ostoksille, lasten hakemiseen kouluista ja päiväkodeista ja jopa lääkärin tai perheen luona. Tietenkin työsuhdeauton mielivaltainen käyttö, erityisesti vastoin esimiehen tahtoa, on täysin kiellettyä. Tällöin työntekijä joutuu vastuuseen työnantajaa kohtaan - erityisen äärimmäisissä ja toistuvissa tilanteissa on mahdollista jopa irtisanoa työsopimus tällaisen henkilön kanssa kurinpidollisesti.

Työnantaja voi kuitenkin antaa luvan käyttää työsuhdeautoa työntekijän yksityisiin tarkoituksiin. Tätä tarkoitusta varten työntekijän tulee kuitenkin saada esimieheltä asianmukainen valtuutus, jossa määritellään tarkat säännöt ja auton käyttöaika työajan ulkopuolella. Herää kuitenkin kysymys - kuka sitten on vastuussa tästä ajoneuvosta ja miten se selvitetään?

Vastuu työntekijän omaisuudesta

Työsuhdeauto kuuluu tavaraluokkaan, joka sisältyy ns uskottu työntekijän omaisuus. Art. Työlain 124 §:n mukaan työntekijä on vastuussa tällaisesta vahingosta täysimääräisesti.Sillä ei ole väliä, onko auton vaurio tapahtunut virkatehtävien suorittamisen aikana vai ns työaika (eli kun työntekijä hoiti yksityisasiansa).

Jokaisesta autosta aiheutuu tiettyjä kustannuksia sen käytön oikeudellisesta muodosta riippumatta. Työntekijän tulee tietää, että työmatkat säännellään yrityksen budjetista, kun taas yksityisluonteiset ovat työntekijän kustannuksia (jotka hänen on maksettava omasta pussistaan). Tietysti esimies ja työntekijä voivat asettaa asiasta erilaisia ​​sääntöjä, mutta on tärkeää, että ne ovat mahdollisimman tarkkoja.

Korkeimman oikeuden tuomio 6.11.2018 (tiedoston viitenumero I PK 142/17)

Työntekijä, joka on aiheuttanut vahinkoa hänelle uskotulle omaisuudelle, mutta ei tämän omaisuuden maksamatta jättämisen johdosta, vaan muulla tahattomalla tavalla (tuhoamalla omaisuuden tai alentamalla sen arvoa), on velvollinen maksamaan vahingonkorvauslain mukaisesti. työlain I luvun 5 luvun periaatteiden mukaisesti. Omaisuusvahingosta aiheutuneesta vahingosta työntekijä voi olla vastuussa täysimääräisesti, jos on osoitettu, että hänen toimintansa tai laiminlyöntinsä on syy-yhteydessä aiheutettuun vahinkoon ja on luonteeltaan pykälässä tarkoitettua tahallista tekoa. Työlain 122 §

Kuinka selvittää työsuhdeauto?

Työsuhdeauton käyttö yksityistarkoituksiin tarkoittaa työntekijän tuloa, joka on verotettava asianmukaisesti. Ongelmana on kuitenkin se, että tällaisen edun arvoa on käytännössä vaikea määrittää - miten arvioida sellaisen auton saamista, jota voidaan käyttää epäsäännöllisinä tunteina ja päivinä, eli työntekijän tarpeiden mukaan?

Art. 12 sek. Henkilöverolain 2a §:n mukaan työntekijälle työsuhdeauton yksityiskäytöstä kuuluvan vastikkeeton raha-arvo määräytyy seuraavasti:

  • 250 PLN kuukaudessa - autoille, joiden moottorin tilavuus on enintään 1600 cm3,
  • 400 PLN kuukaudessa - autoille, joiden moottorin tilavuus on yli 1600 cm3.

Muista kuitenkin, että jos työsuhdeautoa käytetään yksityiskäyttöön osan kuukaudesta, etuuden arvo määräytyy jokaiselta auton yksityiskäyttöpäivältä 1/30 ilmoitetuista määristä. edellä.

Jos työntekijälle kuuluva työsuhdeauton yksityiskäyttöä koskeva etuus on osittain korvattu, työntekijän tulo on lakisääteisen arvon ja työntekijän maksaman korvauksen erotus.

Esimerkki 1.

Työntekijällä on oikeus käyttää työsuhdeautoa maksutta (tämän auton moottoritilavuus on enintään 1600 cm3). Hän käyttää autoa tällä tavalla vain 3 täyttä kuukautta vuodessa, joten hänen tulonsa muodostavan ilmaisen etuuden rahallinen arvo on 750 PLN (250 PLN kuukaudessa 3 kuukauden ajan).

Esimerkki 2.

Työntekijällä on oikeus käyttää työsuhdeautoa maksutta (tämän auton moottoritilavuus on enintään 1600 cm3). Hän käyttää autoa tällä tavalla vain 10 päivää kuukaudessa ympäri vuoden, joten ilmaisen etuuden rahallinen arvo, joka on hänen tulonsa, on 999,96 PLN (tässä arvo on 8,33 PLN päivässä, koska 250 / 30 PLN = 8,33 PLN, eli 8,33 PLN × 10 päivää, sitten 83,33 PLN × 12 kuukautta).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 3.

Työntekijällä on oikeus käyttää työsuhdeautoa maksutta (tämän auton moottoritilavuus on yli 1600 cm3). Hän käytti autoa tällä tavalla vain 3 päivää vuodessa, joten hänen tulonsa muodostavan ilmaisen etuuden rahallinen arvo on 40 PLN (arvo on tässä 13,33 PLN päivässä, koska 400/30 = 13,33 PLN , eli 13,33 PLN × 3 päivää = 40 PLN)

Esimerkki 4.

Työntekijällä on oikeus käyttää työsuhdeautoa maksutta (tämän auton moottoritilavuus on yli 1600 cm3). Hän käyttää autoa tällä tavalla vain yhden täyden kuukauden vuodessa, joten hänen tulojaan olevan vastikkeeton rahallinen arvo on 400 PLN.

SAC:n tuomio 6.2.2020 (tiedoston viitenumero II FSK 595/18)

Jos lainsäätäjä määrittää työsuhdeauton yksityiskäytöstä saatavat tulot kiinteämääräisesti, erittämättä yksittäisiin kuluihin, jotka työntekijälle joutuisivat aiheutumaan ajoneuvon tavanomaisesta käytöstä, eikä sulje pois polttoainetta kulut tästä määrästä, on oletettava, että kiinteässä maksussa mainitun ilmaisen etuuden arvo sisältää kaikki auton normaaliin käyttöön liittyvät kulut, mukaan lukien polttoaine. Jos lainsäätäjä haluaa jättää tiettyjä summia kertakorvauksen kokonaissumman ulkopuolelle, se käyttää ilmaisua "ei sisällä" tai "paitsi".

Tulot ilmaisista eduista ja ZUS:sta

Jos työntekijä saa käyttää työsuhdeautoa yksityisiin tarkoituksiin, työnantajan on lisättävä verotettavaan tuloon myös sosiaali- ja sairausvakuutusmaksut. Ilmaisen etuuden muodostavia tuloja ei ole jätetty ZUS-maksuperusteen ulkopuolelle.

ZUS-maksujen määräytymisperusteena on sen vastikkeen rahallinen arvo, johon työntekijä on oikeutettu työsuhdeauton yksityiskäyttöön.

ALV vero ja työsuhdeauto

Työsuhdeauto on epäilemättä osa yritystä, vaikka se olisi työntekijän omassa käytössä. Tämä puolestaan ​​tarkoittaa, että velvollisuus maksaa tavara- ja palveluvero (alv) syntyy silloin. Tätä veroa ei kuitenkaan näy, jos verovelvollisella oli oikeus vähentää arvonlisävero kokonaisuudessaan ajoneuvoja ostaessaan. Antamalla nämä autot työntekijöiden käyttöön maksutta, he ovat velvollisia perimään tästä toiminnasta arvonlisäveroa, mikä on pykälän 1 momentin sisällön mukaista. 8 sek. arvonlisäverolain 5 §.

Polttoainekulut työsuhdeautossa

Työsuhdeautoissa käytetyn polttoaineen määrää pääsääntöisesti työnantaja. Tämä ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa sitä käytetään työntekijän yksityisiin tarkoituksiin. Tässä tilanteessa yrityspolttoaineen kulutus tuottaa työntekijälle tuloa - sen arvo määräytyy polttoaineen ostohintojen perusteella.

Yrityksen auto yksityiskäyttöön - yhteenveto

Työsuhdeauton käyttö yksityistarkoituksiin on lain mukaan täysin sallittua, mutta siihen tarvitaan esimiehen täysi suostumus. Tässä tilanteessa työntekijä ansaitsee tuloa, joka on verotettava henkilökohtaisella tuloverolla, pääsääntöisesti arvonlisäverolla (alv), ja myös maksetaan täysimääräisesti. Työntekijän yksityinen polttoaineenkulutus tuottaa myös tuloja, jotka on maksettava verotuksessa.