Työsuhdeauto ja korvaus yrityksen tuloina

Palveluvero

Työsuhdeauto, kuten kaikki muutkin, on altis onnettomuuksille. Jos törmäyksen aiheuttaa toinen kuljettaja, yrittäjällä on oikeus korvaukseen. Miten saatu korvaus ja sen kattamat kustannukset tulee kirjata? Kuinka vähentää arvonlisävero ajoneuvo-onnettomuuden korjauksesta? Selitämme alla.

Korvaus tulona ja työsuhdeauto

Jos työsuhdeautolla on vain vastuuvakuutus, niin tulona verokirjanpitoon tulee kirjata aiheutuneiden kulujen ylittävä korvaus. Kuitenkin, kun auto oli lisäksi suojattu vapaaehtoisella autocasco-vakuutuksella (AC), tulo on koko korvauksen määrä.

Tuloista ja menoista verokirjaa pitävä verovelvollinen ilmoittaa korvaustulot sarakkeessa 8 KPiR - Muut tulot.

Esimerkki 1.

Yleisillä periaatteilla verotettu yrittäjä joutui auto-onnettomuuteen. Auto oli yhtiön käyttöomaisuus ja se oli vain vastuuvakuutuksen piirissä. Veronmaksajan saama korvaus oli 5 000 zlotya. Se maksettiin uhrin tilille 15. joulukuuta 2015. Onnettomuuden jälkeisen korjauksen kulut olivat 4 000 zlotya. Kuinka kirjaan saadun korvauksen?

Yrittäjä tulona KPiR:n sarakkeessa 8 - muut tulot osoittavat 1 000 zlotya (saadun korvauksen arvon ja aiheutuneiden kustannusten erotus). Postituspäivän tulee olla 15.12.2015.

Huomio!

Vain vastuuvakuutuksella katetun auton onnettomuuden jälkikorjauksen kustannukset eivät ole verokuluja.

Esimerkki 2.

Tasaveron alainen yrittäjä joutui auto-onnettomuuteen. Auto oli yhtiön käyttöomaisuus ja se oli sekä vastuu- että liikennevakuutuksen piirissä. Veronmaksajan saama korvaus oli 10 000 zlotya. Se maksettiin uhrin tilille 10. tammikuuta 2016. Onnettomuuden jälkeisen korjauksen kulut olivat 9 500 zlotya. Miten kirjaan saadun korvauksen?

10.1.2016 yrittäjän tulee todistaa saadun korvauksen tulot. Tulon määrä on koko saadun korvauksen eli 10 000 zlotya, koska hänen ajoneuvonsa oli sekä vapaaehtoisen että pakollisen vakuutuksen piirissä.

Kertamaksuna verotettu yritys ja korvaus

Kertamaksulla verotettavan tulee verottaa saadusta korvauksesta 8,5 prosentin verokantaa.

Esimerkki 3.

Kertamaksulla 31.12.2015 verotettu yrittäjä sai auto-onnettomuudesta korvauksen, joka oli käyttöomaisuus. Korvauksen määrä oli 8 000 zlotya. Kuinka tarkistan ne?

Kertasummassa tulee esittää tulot 31.12.2015. Tästä tulosta tulee verottaa 8,5 % ja se tulee merkitä samaan sarakkeeseen tulotieteessä.

Tärkeä!

Tuloja syntyy, vaikka korvaus olisi maksettu ei-käteisellä tavalla. Se tulee näyttää hankintapäivänä.

Yritysauto ja onnettomuuden jälkeiset korjauskulut

Yrittäjä voi pitää työsuhdeauton korjaukseen liittyvät kulut verotuksessa vähennyskelpoisina, jos autolla on vapaaehtoinen AC-vakuutus. Silloin ei ole rajoituksia kustannusten kirjaamiseen KPiR:ssä, kunhan auto on yrityksen käyttöomaisuus.

Tärkeä!

Kun työsuhdeauto romutettiin kokonaan tai korjauskustannukset ylittivät myönnetyn korvauksen määrän, tappio tulee sisällyttää yrityksen kuluihin.

ALV-vähennys auto-onnettomuuksien korjauksista

Jos yrittäjä on arvonlisäverovelvollinen, hän on velvollinen maksamaan korjauskustannusten laskuista johtuvan arvonlisäveron siihen arvoon, josta hänellä on oikeus vähentää se.

Yrittäjällä on oikeus vähentää arvonlisävero korjauskuluja osoittavista laskuista - myös sellaisista, joita ei ole luokiteltu verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Tärkeä!

1.4.2014 astui voimaan myös vuonna 2016 voimassa ollut arvonlisäverolain muutos, jonka sanamuodon mukaan verovelvollisella voi olla oikeus vähentää arvonlisäverosta 100 % tai 50 % riippuen ajoneuvon parametreista ja täyttää lisävaatimukset. Tärkeää on, että yrittäjän tulee tämäntyyppisistä laskuista arvonlisäveroa maksaessaan ottaa huomioon tällä alalla voimassa olevat yleiset säännökset. Alv-vähennysasioista lisää artikkelissa: Auto yhtiössä 1.4.2014 jälkeen.

Maksuton auto - selvitys

Jos veronmaksajalle on onnettomuuden yhteydessä aiheutunut kuluja, jotka liittyvät esimerkiksi vaihtoauton vuokraamiseen, tämä kulu voidaan sisällyttää yrityksen kuluihin.

Tärkeää on, että vuokra-auton vuokralasku tulee tällöin kirjata suoraan kuluihin. Toisaalta muut tähän ajoneuvoon liittyvät kulut (esim. polttoaine) tulee kirjata kilometreinä.