Kertasumma sekoitetaan usein vastaavaan

Palveluvero

Jos työntekijät käyttävät työpaikalla omia laitteitaan tai työkalujaan, he ovat oikeutettuja tästä lisäkorvaukseen. Käteisnostot ovat vastinetta tai kertasummaa, jotka usein sekoitetaan keskenään ja eroavat toisistaan ​​verotuksellisesti. Kotiutukset eivät aina ole verollisia.

Mainittu vapautus kattaa rahavarat, jotka maksetaan työntekijöille työn suorittamisessa käytettävistä työkaluista, materiaaleista tai laitteista, jotka ovat heidän omaisuuttaan (henkilöverolain 21 §:n 1 momentin 13 kohta). Lisäksi vapautus koskee työsuhteessa oleville henkilöille vain käteisenä maksettavia vastineita.

Vähennykseen liittyy kuitenkin ongelma, koska tuloverolaissa ei ole määräyksiä sen määrittämisestä. Lainsäätäjä jätti asian työnantajan harkinnan varaan, ja laskennallisen arvon tulee vastata liiketoimintaan käytettävien työkalujen, materiaalien tai laitteiden arvoa.

Maksettavan etuuden määrästä johtuen kertakorvaus on yksinkertaisempi muoto - tämä kuitenkin on veronalaista. Kertakorvaukset maksetaan kiinteinä ja työnantajan tulee lisätä niiden arvo työntekijän palkan muihin eriin ja periä niistä tuloveron ennakko.