Pitkäaikainen sairaus ja työsopimuksen irtisanominen

Palvelus

Työntekijän sairaudesta johtuva perustellut poissaolo työstä kuuluu pääsääntöisesti 1999/2004 9:n suojan piiriin. Työlain 41 §. On kuitenkin tilanteita, joissa tähän sairauteen liittyvä työkyvyttömyys kestää pidempään kuin määräysten mukaiset suoja-ajat. Tässä tapauksessa työnantajalla on oikeus päättää työsopimuksen irtisanomisesta välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Tämä mahdollisuus raukeaa, jos työntekijä saapuu töihin poissaolon syyn lakkaamisen vuoksi. Onko pitkäaikainen sairaus syy irtisanoa työsopimus?

Työntekijän määräaikainen suoja

Mainittu Art. Työlain 41 §:n mukaan työnantaja ei saa irtisanoa työsopimusta työntekijän vapaan tai muun perustellun työstä poissaolon aikana, jos työsopimuksen irtisanomiseen oikeuttava aika ei ole vielä päättynyt ilman irtisanomisaikaa.

Se on työntekijän suojelua, joka kieltää työnantajaa irtisanomasta perustellun poissaolon aikana. Tässä on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota erääseen erittäin tärkeään seikkaan, nimittäin - pitkäaikainen sairaus ei takaa hänen työsuhteensa rajatonta suojaa. Laissa säädettyjen määräaikojen päätyttyä työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen välittömästi ja irtisanoa sen, vaikka työntekijä olisi edelleen sairauden vuoksi työkyvytön.

Pitkäaikainen sairaus – mitkä ovat suoja-ajat?

Ajanjaksot, joiden jälkeen työnantajalla on oikeus irtisanoa työkyvyttömän työntekijän työsopimus pitkäaikaisen sairauden vuoksi, määritellään pykälässä. 53 par. Työlain 1 kohta 1. Niiden pituus riippuu työntekijän harjoittelun pituudesta ja osittain myös työkyvyttömyyden syystä.

Niiden työntekijöiden osalta, joiden työkokemus on alle 6 kuukautta, edellytyksenä työsopimuksen irtisanomiselle työnantajan toimesta ilman irtisanomisaikaa on työntekijän työkyvyttömyyden aika, joka johtuu yli 3 kuukautta kestäneestä sairaudesta, mutta tätä työkyvyttömyysaikaa ei lisätä tähän. On myös huomioitava, että keskusteltu suoja-aika voi kattaa yhden tai useamman työkyvyttömyysjakson, joka johtuu samasta tai muusta sairaudesta. On tärkeää, että nämä jaksot muodostavat katkeamattoman kokonaisuuden.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yli 6 kuukautta omassa palveluksessa oleville työntekijöille on laadittu erilliset säännöt. Heidän tapauksessaan suoja-aika kestää sairausrahan ja sairauspäivärahan saamisen kokonaisajan ja kuntoutusrahan saamisen ensimmäiset 3 kuukautta. Tämä koskee myös työntekijöitä, joiden työkyvyttömyyden on aiheuttanut työtapaturma tai ammattitauti, riippumatta heidän työkokemuksestaan.

Työssäoloaika edellisen työnantajan palveluksessa lasketaan mukaan molempiin käsiteltyihin työskentelykausiin, jos se johtuu työpaikan siirtymisestä toiselle työnantajalle. Palkkaamattomat vapaat ja siviilioikeudelliset työsuhteet eivät kuitenkaan lisää niitä.

Käsiteltävän suojan soveltamisalaa voidaan laajentaa tartuntatautien torjunnassa erillisten määräysten perusteella sekä riippuvuuden hoitoa varten avohoidossa oleskelun vuoksi.

Kyvyttömyys irtisanoa työsopimusta tässä tilassa

Art. 53 par. Työlain 3 §:n mukaan työsopimuksen irtisanominen käsitellyssä tilanteessa ei voi tapahtua työntekijän työhön ilmestymisen jälkeen poissaolon syyn lakkaamisen vuoksi. Tätä sääntöä ei kuitenkaan sovelleta, jos työntekijä on edelleen työkyvytön pitkäaikaisen sairauden vuoksi ja hän ilmoittautuu töihin keskeyttääkseen työnantajan irtisanomiseen oikeuttavan ajan. Näin päätti korkein oikeus 16. joulukuuta 1999 antamassaan tuomiossa (I PKN 415/99).

Lisäksi korkeimman oikeuden 18. huhtikuuta 2001 antaman tuomion (I PKN 357/00) mukaan on sovellettava työntekijän työkyvyn palautusta, joka vie työnantajalta oikeuden irtisanoa työsopimus ilman irtisanomisaikaa. työhön, jonka työkyvyttömyys on ilmoitettu aiemmin, eikä eri työtehtäviin tai samaan työhön, vaan eri olosuhteissa.